DỊCH VỤ

 
    DỊCH VỤ KỸ THUẬT             

   Tư Vấn, khảo sát, thiết kế hệ thống điều khiển tự động Công nghiệp

   Thi công lắp đặt,  bảo trì các hệ thống dây chuyền tự động

    Huấn luyện đào tạo nhân lực

    Sửa chữa, nâng cấp và  phục hồi hệ thống tự động.