DỊCH VỤ


  DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

Sửa chữa, nâng cấp và  phục hồi hệ thống tự động.
Huấn luyện đào tạo nhân lực
Thi công lắp đặt,  bảo trì các hệ thống dây chuyền tự động

 

 Tư Vấn, khảo sát, thiết kế hệ thống điều khiển tự động Công nghiệp