Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 87

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. JQX-13F/2Z-380VAC Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 2. JSS48A-2Z Timer on delay - Relay thời gian Chint
  489.000 ₫
  -
  +
 3. JZX-22FD/4Z-6VAC Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint
  60.000 ₫
  -
  +
 4. JSS48A-S Timer luân phiên - Relay thời gian Chint
  489.000 ₫
  -
  +
 5. Đế Relay trung gian CZY08B-01 Chint
  23.100 ₫
  -
  +
 6. JQX-13F/2Z-48VAC Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 7. JSZ3F-5-60 Timer off delay - Relay thời gian Chint 2NO + 2NC JSZ3F
  288.000 ₫
  -
  +
 8. JZX-22FD/2Z-24VDC Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 9. JQX-10F/2Z-24VAC Relay trung gian 8 chân tròn Chint
  76.000 ₫
  -
  +
 10. JZX-22FD/2Z-12VDC Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 11. KG316T Time Switch thời gian thực Chint
  307.000 ₫
  -
  +
 12. JSZ3F-0.5-5 Timer off delay - Relay thời gian Chint 2NO + 2NC JSZ3F
  288.000 ₫
  -
  +
 13. JZX-22FD/4Z-380VAC Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint
  60.000 ₫
  -
  +
 14. JQX-13F/2Z-48VDC Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 15. JSZ3A-F Timer on delay - Relay thời gian Chint 2NO + 2NC
  230.000 ₫
  -
  +
 16. JZX-22FD/4Z-48VAC Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint
  60.000 ₫
  -
  +
 17. JQX-13F/2Z-36VDC Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 18. JZX-22FD/4Z-220VDC Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint
  60.000 ₫
  -
  +
 19. JQX-10F/2Z-12VDC Relay trung gian 8 chân tròn Chint
  76.000 ₫
  -
  +
 20. JSZ3A-A Timer on delay - Relay thời gian Chint 2NO + 2NC
  230.000 ₫
  -
  +
 21. JZX-22FD/4Z-12VAC Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint
  60.000 ₫
  -
  +
 22. JQX-10F/2Z-220VAC Relay trung gian 8 chân tròn Chint
  76.000 ₫
  -
  +
 23. Đế Relay trung gian CZY14B Chint
  30.800 ₫
  -
  +
 24. JZX-22FD/2Z-380VAC Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 25. JZX-22FD/2Z-36VDC Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 26. JQX-10F/2Z-36VAC Relay trung gian 8 chân tròn Chint
  76.000 ₫
  -
  +
 27. JZX-22FD/2Z-48VAC Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 28. Đế rơ le CZS08C
  38.500 ₫
  -
  +
 29. JQX-13F/2Z-12VDC Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 30. JQX-13F/2Z-110VDC Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 31. JZX-22FD/2Z-12VAC Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 32. JQX-13F/2Z-220VAC Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint
  53.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 87

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR