Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 87

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-110VDC
  53.000,00 ₫
  -
  +
 2. Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-36VAC
  53.000,00 ₫
  -
  +
 3. Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-24VDC
  60.000,00 ₫
  -
  +
 4. Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-6VAC
  53.000,00 ₫
  -
  +
 5. Relay kiếng 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-380VAC
  53.000,00 ₫
  -
  +
 6. Relay kiếng 8 chânutron Chint JQX-13F/2Z-220VDC
  76.000,00 ₫
  -
  +
 7. Relay kiếng 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-48VAC
  53.000,00 ₫
  -
  +
 8. Relay kiếng 8 chânutron Chint JQX-10F/2Z-36VDC
  76.000,00 ₫
  -
  +
 9. Timer sao / tam giác JSZ3Y-2.5-30
  317.000,00 ₫
  -
  +
 10. Relay kiếng 8 chân dẹp lớn Chint JQX-13F/2Z-12VAC
  53.000,00 ₫
  -
  +
 11. Timer off delay 2NO + 2NC JSZ3F JSZ3F-10-180
  288.000,00 ₫
  -
  +
 12. Timer on delay 2NO + 2NC JSZ3A-D
  230.000,00 ₫
  -
  +
 13. Timer off delay 2NO + 2NC JSZ3F JSZ3F-1-10
  288.000,00 ₫
  -
  +
 14. Timer sao / tam giác JSZ3Y-1-10
  317.000,00 ₫
  -
  +
 15. Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-48VDC
  60.000,00 ₫
  -
  +
 16. Timer on delay 2NO + 2NC JSZ3A-G
  230.000,00 ₫
  -
  +
 17. Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-6VDC
  60.000,00 ₫
  -
  +
 18. Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-220VDC
  53.000,00 ₫
  -
  +
 19. Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-110VAC
  60.000,00 ₫
  -
  +
 20. Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-36VDC
  60.000,00 ₫
  -
  +
 21. Relay kiếng 8 chânutron Chint JQX-10F/2Z-110VDC
  76.000,00 ₫
  -
  +
 22. Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-24VAC
  60.000,00 ₫
  -
  +
 23. Relay kiếng 8 chânutron Chint JQX-10F/2Z-12VDC
  76.000,00 ₫
  -
  +
 24. Relay kiếng 8 chânutron Chint JQX-10F/2Z-6VAC
  76.000,00 ₫
  -
  +
 25. Relay kiếng 8 chânutron Chint JQX-10F/2Z-220VAC
  76.000,00 ₫
  -
  +
 26. Relay kiếng 8 chânutron Chint JQX-10F/2Z-48VDC
  76.000,00 ₫
  -
  +
 27. Timer sao / tam giác JSZ3Y
  317.000,00 ₫
  -
  +
 28. Relay kiếng 8 chânutron Chint JQX-10F/2Z-36VAC
  76.000,00 ₫
  -
  +
 29. Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-6VDC
  53.000,00 ₫
  -
  +
 30. Timer on delay 2NO + 2NC JSZ3A-E
  230.000,00 ₫
  -
  +
 31. Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/2Z-110VAC
  53.000,00 ₫
  -
  +
 32. Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint JZX-22FD/4Z-110VDC
  60.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 87

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR