Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 87

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. JSZ3A-D Timer on delay - Relay thời gian Chint 2NO + 2NC
  230.000 ₫
  -
  +
 2. JSZ3F-1-10 Timer off delay - Relay thời gian Chint 2NO + 2NC JSZ3F
  288.000 ₫
  -
  +
 3. JSZ3Y-1-10 Timer sao / tam giác
  317.000 ₫
  -
  +
 4. JSZ3A-G Timer on delay - Relay thời gian Chint 2NO + 2NC
  230.000 ₫
  -
  +
 5. JZX-22FD/4Z-6VDC Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint
  60.000 ₫
  -
  +
 6. JSZ3A-C Timer on delay - Relay thời gian Chint 2NO + 2NC
  230.000 ₫
  -
  +
 7. JZX-22FD/2Z-220VDC Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 8. JZX-22FD/4Z-110VAC Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint
  60.000 ₫
  -
  +
 9. JZX-22FD/4Z-36VDC Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint
  60.000 ₫
  -
  +
 10. JZX-22FD/4Z-24VAC Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint
  60.000 ₫
  -
  +
 11. JQX-10F/2Z-24VDC Relay trung gian 8 chân tròn Chint
  76.000 ₫
  -
  +
 12. JZX-22FD/2Z-110VDC Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 13. JQX-10F/2Z-12VAC Relay trung gian 8 chân tròn Chint
  76.000 ₫
  -
  +
 14. JQX-10F/2Z-380VAC Relay trung gian 8 chân tròn Chint
  76.000 ₫
  -
  +
 15. JQX-10F/2Z-110VDC Relay trung gian 8 chân tròn Chint
  112 ₫
  -
  +
 16. JQX-10F/2Z-48VAC Relay trung gian 8 chân tròn Chint
  76.000 ₫
  -
  +
 17. JZX-22FD/2Z-6VDC Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 18. JQX-10F/2Z-6VAC Relay trung gian 8 chân tròn Chint
  76.000 ₫
  -
  +
 19. JSZ3A-E Timer on delay - Relay thời gian Chint 2NO + 2NC
  230.000 ₫
  -
  +
 20. JZX-22FD/2Z-110VAC Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 21. JSZ3Y-2.5-30 Timer sao / tam giác
  317.000 ₫
  -
  +
 22. JZX-22FD/2Z-24VAC Relay kiếng 8 chân dẹp nhỏ Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 23. JQX-13F/2Z-24VDC Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 24. JZX-22FD/4Z-6VAC Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint
  60.000 ₫
  -
  +
 25. JQX-13F/2Z-380VAC Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 26. JZX-22FD/4Z-48VDC Relay kiếng 14 chân dẹp nhỏ Chint
  60.000 ₫
  -
  +
 27. JQX-13F/2Z-48VAC Relay trung gian 8 chân dẹp lớn Chint
  53.000 ₫
  -
  +
 28. JSS48A-S Timer luân phiên - Relay thời gian Chint
  489.000 ₫
  -
  +
 29. JQX-10F/2Z-24VAC Relay trung gian 8 chân tròn Chint
  76.000 ₫
  -
  +
 30. JSZ3F-5-60 Timer off delay - Relay thời gian Chint 2NO + 2NC JSZ3F
  288.000 ₫
  -
  +
 31. JQX-10F/2Z-220VDC Relay trung gian 8 chân tròn Chint
  76.000 ₫
  -
  +
 32. JSZ3F-0.5-5 Timer off delay - Relay thời gian Chint 2NO + 2NC JSZ3F
  288.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 87

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR