Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 151

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SJ700D-040HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  14.784.000 ₫
  -
  +
 2. WJ200-037LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  8.481.000 ₫
  -
  +
 3. P1-02520HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  145.442.000 ₫
  -
  +
 4. WJ200-015HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.951.000 ₫
  -
  +
 5. SV0220IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  30.270.000 ₫
  -
  +
 6. SJ700D-075HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  15.840.000 ₫
  -
  +
 7. P1-01160HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  57.332.000 ₫
  -
  +
 8. VD520-4T-7.5GB/11PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  7.590.000 ₫
  -
  +
 9. P1-00054HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  14.113.000 ₫
  -
  +
 10. WJ200-004SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.224.000 ₫
  -
  +
 11. VD520-4T-132G/160P Biến tần Vicruns dòng VD520
  105.171.000 ₫
  -
  +
 12. SJ700D-300HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  38.709.000 ₫
  -
  +
 13. VD520-2S-7.5GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  11.880.000 ₫
  -
  +
 14. P1-00080LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  16.533.000 ₫
  -
  +
 15. VD520-4T-5.5GB/7.5PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  6.325.000 ₫
  -
  +
 16. P1-00620HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  35.178.000 ₫
  -
  +
 17. VD520-2S-15GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  16.830.000 ₫
  -
  +
 18. WJ200-075LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  14.850.000 ₫
  -
  +
 19. SV0300IS7-4 Biến tần LS dòng IS7
  99 ₫
  -
  +
 20. SJ700D-015HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  12.056.000 ₫
  -
  +
 21. WJ200-150HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  22.154.000 ₫
  -
  +
 22. P1-01470HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  69.322.000 ₫
  -
  +
 23. VD530-4T-11GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  11.385.000 ₫
  -
  +
 24. SV0110IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  17.710.000 ₫
  -
  +
 25. VD520-4T-75G/90P Biến tần Vicruns dòng VD520
  44.451.000 ₫
  -
  +
 26. SV0022IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  8.760.000 ₫
  -
  +
 27. SJ700D-550HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  63.657.000 ₫
  -
  +
 28. VD520-4T-22G/30P Biến tần Vicruns dòng VD520
  16.830.000 ₫
  -
  +
 29. P1-00250HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  17.798.000 ₫
  -
  +
 30. P1-00800LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  42.218.000 ₫
  -
  +
 31. VD520-2S-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  4.213.000 ₫
  -
  +
 32. WJ200N-055HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  10.285.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 151

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider