Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 151

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. WJ200N-110HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  14.432.000 ₫
  -
  +
 2. VD520-4T-3.7GB/5.5PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  4.763.000 ₫
  -
  +
 3. VD520-4T-160G/185P Biến tần Vicruns dòng VD520
  90.123.000 ₫
  -
  +
 4. WJ200N-007HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.640.000 ₫
  -
  +
 5. SV0185IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  22.620.000 ₫
  -
  +
 6. WJ200-022HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  99 ₫
  -
  +
 7. P1-00400HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  24.717.000 ₫
  -
  +
 8. VD520-2S-11GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  14.553.000 ₫
  -
  +
 9. VD530-4T-5.5GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  7.623.000 ₫
  -
  +
 10. P1-00083HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  14.300.000 ₫
  -
  +
 11. VD520-4T-55G/75P Biến tần Vicruns dòng VD520
  36.113.000 ₫
  -
  +
 12. WJ200-110HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  17.611.000 ₫
  -
  +
 13. P1-01240LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  54.208.000 ₫
  -
  +
 14. VD520-4T-15GB/18.5PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  11.880.000 ₫
  -
  +
 15. P1-00104LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  17.237.000 ₫
  -
  +
 16. SV0015IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  8.250.000 ₫
  -
  +
 17. VD120-4T-4.0GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  4.488.000 ₫
  -
  +
 18. WJ200N-022HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.640.000 ₫
  -
  +
 19. SV0370IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  37.740.000 ₫
  -
  +
 20. WJ200-040HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  8.415.000 ₫
  -
  +
 21. P1-00600LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  34.617.000 ₫
  -
  +
 22. SV0075IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  10.690.000 ₫
  -
  +
 23. WJ200-150LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  27.533.000 ₫
  -
  +
 24. VD530-4T-15GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  13.684.000 ₫
  -
  +
 25. SV0150IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  19.840.000 ₫
  -
  +
 26. VD120-4T-1.5GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  3.476.000 ₫
  -
  +
 27. WJ200-022LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.303.000 ₫
  -
  +
 28. P1-02290LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  107.921.000 ₫
  -
  +
 29. VD520-4T-30G/37P Biến tần Vicruns dòng VD520
  20.251.000 ₫
  -
  +
 30. P1-00228LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  20.064.000 ₫
  -
  +
 31. SV0022IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  8.400.000 ₫
  -
  +
 32. P1-00470HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  29.260.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 151

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider