Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 151

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SV0750IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  64.650.000 ₫
  -
  +
 2. VD120-4T-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  3.938.000 ₫
  -
  +
 3. WJ200-037LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  8.481.000 ₫
  -
  +
 4. P1-02130HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  122.221.000 ₫
  -
  +
 5. WJ200-007HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.918.000 ₫
  -
  +
 6. VD530-4T-30G Biến tần Vicruns dòng VD530
  26.323.000 ₫
  -
  +
 7. P1-00330LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  22.704.000 ₫
  -
  +
 8. SV0037IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  8.620.000 ₫
  -
  +
 9. P1-00041HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  13.695.000 ₫
  -
  +
 10. IS7-LCD Màn hình dùng cho biến tần IS7
  1.100.000 ₫
  -
  +
 11. WJ200-007LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.653.000 ₫
  -
  +
 12. SJ700D-300HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  38.709.000 ₫
  -
  +
 13. VD520-2S-5.5GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  7.634.000 ₫
  -
  +
 14. SJ700D-1320HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  169.301.000 ₫
  -
  +
 15. SJ700D-007HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  11.704.000 ₫
  -
  +
 16. SV0008IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  7.670.000 ₫
  -
  +
 17. SJ700D-110HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  20.064.000 ₫
  -
  +
 18. SV0220IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  25.640.000 ₫
  -
  +
 19. WJ200-015SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.654.000 ₫
  -
  +
 20. SJ700D-150HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  22.605.000 ₫
  -
  +
 21. P1-01470HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  69.322.000 ₫
  -
  +
 22. VD530-4T-7.5GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  8.921.000 ₫
  -
  +
 23. SV0075IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  11.220.000 ₫
  -
  +
 24. P1-00175HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  15.862.000 ₫
  -
  +
 25. VD520-4T-90G/110P Biến tần Vicruns dòng VD520
  61.941.000 ₫
  -
  +
 26. VD530-4T-1.5GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  4.719.000 ₫
  -
  +
 27. VD520-4T-18.5GB/22PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  16.225.000 ₫
  -
  +
 28. SJ700D-022HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  12.210.000 ₫
  -
  +
 29. P1-00770HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  42.295.000 ₫
  -
  +
 30. VD520-2S-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  4.521.000 ₫
  -
  +
 31. WJ200N-040HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  7.601.000 ₫
  -
  +
 32. VD520-4T-110G/132P Biến tần Vicruns dòng VD520
  70.521.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 151

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider