Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 151

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. WJ200-015LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.654.000 ₫
  -
  +
 2. SJ700D-450HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  52.382.000 ₫
  -
  +
 3. VD520-4T-18.5GB/22PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  16.225.000 ₫
  -
  +
 4. VD120-4T-0.7GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  3.465.000 ₫
  -
  +
 5. SV0015IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  8.020.000 ₫
  -
  +
 6. P1-01530LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  71.104.000 ₫
  -
  +
 7. WJ200N-040HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  7.601.000 ₫
  -
  +
 8. VD520-4T-110G/132P Biến tần Vicruns dòng VD520
  70.521.000 ₫
  -
  +
 9. P1-00156LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  18.579.000 ₫
  -
  +
 10. SJ700D-185HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  26.763.000 ₫
  -
  +
 11. P1-01760HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  110.044.000 ₫
  -
  +
 12. WJ200-004HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.720.000 ₫
  -
  +
 13. WJ200-022SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.303.000 ₫
  -
  +
 14. WJ200-007SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.653.000 ₫
  -
  +
 15. VD530-4T-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  6.556.000 ₫
  -
  +
 16. P1-02950LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  119.834.000 ₫
  -
  +
 17. VD530-4T-22G Biến tần Vicruns dòng VD530
  22.704.000 ₫
  -
  +
 18. SV0185IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  26.720.000 ₫
  -
  +
 19. P1-00930HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  50.215.000 ₫
  -
  +
 20. VD520-2S-3.7GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  5.896.000 ₫
  -
  +
 21. SJ700D-1100HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  141.460.000 ₫
  -
  +
 22. VD520-4T-37G/45P Biến tần Vicruns dòng VD520
  28.380.000 ₫
  -
  +
 23. SJ700D-055HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  15.125.000 ₫
  -
  +
 24. VD520-4T-160G/185P Biến tần Vicruns dòng VD520
  100.441.000 ₫
  -
  +
 25. WJ200N-007HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  5.786.000 ₫
  -
  +
 26. SV0185IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  22.620.000 ₫
  -
  +
 27. WJ200N-150HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  20.735.000 ₫
  -
  +
 28. VD520-4T-3.7GB/5.5PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  5.313.000 ₫
  -
  +
 29. VD520-2S-11GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  16.225.000 ₫
  -
  +
 30. VD530-4T-5.5GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  8.921.000 ₫
  -
  +
 31. SV0055IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  10.150.000 ₫
  -
  +
 32. WJ200-022HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 151

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider