Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 490

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCCB Schneider EasyPact CVS160B kiểu B Schneider LV516313
  5.710.100,00 ₫
  -
  +
 2. MCCB Schneider EasyPact 250 kiểu F Schneider EZC250F3200
  3.148.000,00 ₫
  -
  +
 3. MCCB Schneider Compact NSX 100 kiểu N Schneider LV429840
  3.587.000,00 ₫
  -
  +
 4. MCCB Schneider EasyPact CVS630F kiểu F Schneider LV563305
  9.004.000,00 ₫
  -
  +
 5. MCCB Schneider EasyPact 250 kiểu H Schneider EZC250H3175
  6.497.700,00 ₫
  -
  +
 6. MCCB Schneider Compact NSX 250 kiểu N Schneider LV431841
  12.426.700,00 ₫
  -
  +
 7. MCCB Schneider EasyPact CVS630F kiểu F Schneider LV563309
  17.311.800,00 ₫
  -
  +
 8. MCCB tích hợp thiết bị chống rò điện dong EasePact EZCV250 kiểu N Schneider EZCV250N4250
  18.074.100,00 ₫
  -
  +
 9. MCCB Schneider Compact NSX 630 kiểu H Schneider LV432895
  28.914.600,00 ₫
  -
  +
 10. MCCB Schneider Compact NSX 160 kiểu B Schneider LV430311
  4.970.900,00 ₫
  -
  +
 11. Bảo vệ thấp áp sử dụng cho MCCB EasyPact 250 Schneider EZEUVR110AC
  5.214.000,00 ₫
  -
  +
 12. Bộ Plug-in Kit dong Compact NSX100/160/250 Schneider LV429290
  6.054.400,00 ₫
  -
  +
 13. MCCB Schneider Compact NSX 100 kiểu F Schneider LV429636
  4.026.000,00 ₫
  -
  +
 14. MCCB Schneider EasyPact 400 kiểu H Schneider EZC400H3320N
  8.472.200,00 ₫
  -
  +
 15. MCCB Schneider Compact NSX 100 kiểu F Schneider LV429643
  5.493.400,00 ₫
  -
  +
 16. MCCB Schneider EasyPact 250 kiểu H Schneider EZC250H2225
  3.317.000,00 ₫
  -
  +
 17. MCCB Schneider EasyPact 100 kiểu H Schneider EZC100H1040
  1.397.000,00 ₫
  -
  +
 18. MCCB Schneider Compact NSX 400 kiểu N Schneider LV432693
  17.719.900,00 ₫
  -
  +
 19. MCCB Schneider EasyPact 250 kiểu H Schneider EZC250H4200
  9.089.300,00 ₫
  -
  +
 20. MCCB Schneider EasyPact 100 kiểu H Schneider EZC100H3020
  2.592.700,00 ₫
  -
  +
 21. MCCB Schneider Compact NSX 100 kiểu H Schneider LV429684
  7.206.100,00 ₫
  -
  +
 22. MCCB tích hợp thiết bị chống rò điện dong EasePact EZCV250 kiểu N Schneider EZCV250N4150
  14.270.300,00 ₫
  -
  +
 23. MCCB Schneider EasyPact 100 kiểu H Schneider EZC100H4080
  3.148.200,00 ₫
  -
  +
 24. Bộ chống sét dòng Acti9 iPRD Schneider A9L65501
  4.065.600,00 ₫
  -
  +
 25. MCCB tích hợp thiết bị chống rò điện dong EasePact EZCV250 kiểu H Schneider EZCV250H4080
  11.785.400,00 ₫
  -
  +
 26. Miếng che sử dụng cho MCCB EasyPact 100 Schneider EZAFASB2
  130.900,00 ₫
  -
  +
 27. MCCB Schneider EasyPact 100 kiểu B&F Schneider EZC100B3020
  905.000,00 ₫
  -
  +
 28. Shunt trip sử dụng cho MCCB EasyPact 250 Schneider EZESHT400AC
  1.477.000,00 ₫
  -
  +
 29. MCCB Schneider EasyPact 250 kiểu N Schneider EZC250N3250
  3.552.000,00 ₫
  -
  +
 30. MCCB Schneider EasyPact 100 kiểu N Schneider EZC100N3075
  1.355.000,00 ₫
  -
  +
 31. MCCB Schneider EasyPact CVS400F kiểu F Schneider LV540309
  12.293.600,00 ₫
  -
  +
 32. MCCB Schneider EasyPact 250 kiểu H Schneider EZC250H3160
  5.382.300,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 490

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR