Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 245

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. A9F94250 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.291.000 ₫
  -
  +
 2. MCB DC Schneider A9N61515 dòng Acti9 C60H
  888.800 ₫
  -
  +
 3. A9N18371 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  3.391.000 ₫
  -
  +
 4. A9N18480 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  5.749.700 ₫
  -
  +
 5. GV2ME10 - Motor circuit breaker CB bảo vệ động cơ Schneider 690VAC - IP20 - 3P - 2.2kW
  1.540.000 ₫
  -
  +
 6. A9F84306 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  1.996.500 ₫
  -
  +
 7. A9F74304 Aptomat 3P 4A 6kA iC60N Schneider
  652.345 ₫
  -
  +
 8. EZ9F34325 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  471.900 ₫
  -
  +
 9. MCB DC Schneider A9N61514 dòng Acti9 C60H
  642.000 ₫
  -
  +
 10. A9N18369 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  4.424.200 ₫
  -
  +
 11. EZ9F34106 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  93.500 ₫
  -
  +
 12. EZ9F34116 MCB Schneider dòng Easy9
  93.500 ₫
  -
  +
 13. A9F84263 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.180.200 ₫
  -
  +
 14. EZ9F34125 MCB Schneider dòng Easy9
  93.500 ₫
  -
  +
 15. A9F94240 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.291.000 ₫
  -
  +
 16. MCB DC Schneider A9N61513 dòng Acti9 C60H
  642.000 ₫
  -
  +
 17. A9N18367 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  4.308.700 ₫
  -
  +
 18. EZ9F34240 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  265.100 ₫
  -
  +
 19. EZ9F34263 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  438.900 ₫
  -
  +
 20. EZ9F34310 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  471.900 ₫
  -
  +
 21. A9F94232 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.685.200 ₫
  -
  +
 22. EZ9F34320 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  471.900 ₫
  -
  +
 23. A9K24340 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  918.500 ₫
  -
  +
 24. A9N18365 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  4.104.100 ₫
  -
  +
 25. EZ9F34232 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  265.100 ₫
  -
  +
 26. A9K27116 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  178.200 ₫
  -
  +
 27. A9K27125 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  178.200 ₫
  -
  +
 28. A9F94225 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.187.000 ₫
  -
  +
 29. A9K27140 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  116.000 ₫
  -
  +
 30. MCB DC Schneider A9N61512 dòng Acti9 C60H
  839.300 ₫
  -
  +
 31. A9K24332 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  809.600 ₫
  -
  +
 32. A9N18364 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  3.263.700 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 245

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR