Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 244

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB DC Schneider A9N61533 dòng Acti9 C60H
  1.514.700 ₫
  -
  +
 2. A9F74106 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  152.000 ₫
  -
  +
 3. A9N18478 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  3.998.500 ₫
  -
  +
 4. A9F74116 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  152.000 ₫
  -
  +
 5. A9F84106 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  287.100 ₫
  -
  +
 6. A9F84450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  3.304.000 ₫
  -
  +
 7. A9F94432 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.627.900 ₫
  -
  +
 8. A9K24450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.140.000 ₫
  -
  +
 9. A9N18470 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  3.429.800 ₫
  -
  +
 10. A9F74263 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  746.000 ₫
  -
  +
 11. A9F74463 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.958.000 ₫
  -
  +
 12. A9F84440 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.963.400 ₫
  -
  +
 13. A9F94425 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.492.600 ₫
  -
  +
 14. MCB DC Schneider A9N61532 dòng Acti9 C60H
  1.474.000 ₫
  -
  +
 15. A9F74240 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  521.000 ₫
  -
  +
 16. A9N18469 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  3.567.000 ₫
  -
  +
 17. A9F74432 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.081.000 ₫
  -
  +
 18. A9K27110 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  116.000 ₫
  -
  +
 19. A9F74450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.623.000 ₫
  -
  +
 20. A9F84432 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.603.700 ₫
  -
  +
 21. A9F94420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.447.500 ₫
  -
  +
 22. MCB DC Schneider A9N61531 dòng Acti9 C60H
  1.447.000 ₫
  -
  +
 23. A9F74420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  946.000 ₫
  -
  +
 24. A9K27106 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  116.000 ₫
  -
  +
 25. A9F84225 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.122.000 ₫
  -
  +
 26. A9F84425 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.468.400 ₫
  -
  +
 27. A9F94416 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.401.300 ₫
  -
  +
 28. MCB DC Schneider A9N61530 dòng Acti9 C60H
  1.395.900 ₫
  -
  +
 29. A9N18468 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  3.400.000 ₫
  -
  +
 30. A9F84216 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  997.000 ₫
  -
  +
 31. EZ9F34463 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  741.000 ₫
  -
  +
 32. A9F84410 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.244.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 244

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR