Motor Servo

Motor Servo còn gọi là Động cơ Servo là một phần của hệ thống vòng kín và bao gồm một số bộ phận cụ thể là mạch điều khiển, động cơ Servo, trục, chiết áp, bánh răng truyền động, bộ khuếch đại và bộ mã hóa (encoder) hoặc bộ phân giải.

Động cơ Servo là một thiết bị điện độc lập, được sử dụng để quay các bộ phận của máy với hiệu suất cao và độ chính xác cao.

ác ứng dụng động cơ Servo được áp dụng trong nhiều hệ thống và sản phẩm công nghiệp và thương mại, chẳng hạn như với robot, các động cơ Servo được sử dụng ở mọi “khớp” của robot để thực hiện góc chuyển động chính xác.

Tính năng lấy nét tự động của máy ảnh sử dụng một mô-tơ Servo được tích hợp trong máy ảnh để điều chỉnh chính xác vị trí của ống kính để làm sắc nét hình ảnh khi bị mất nét.

Và với các hệ thống định vị ăng-ten, động cơ Servo được sử dụng cho cả định vị phương vị và trục độ cao của ăng-ten và kính thiên văn, thường được sử dụng bởi đài quan sát thiên văn vô tuyến quốc gia.

Sản phẩm 1-32 of 862

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MM202A2SN DSF 130mm 2KW M INC BK Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 2. MM152A2TN DSF 130mm 1.5KW M INC BK OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 3. MM152A2TA DSF 130mm 1.5KW M ABS BK OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 4. MM152A2SN DSF 130mm 1.5KW M INC BK Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 5. MM152A2SA DSF 130mm 1.5KW M ABS BK Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 6. MM152A2LN DSF 130mm 1.5KW M INC BK K OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 7. MM152A2LA DSF 130mm 1.5KW M ABS BK K OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 8. MM152A2KN DSF 130mm 1.5KW M INC BK K Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 9. MM152A2KA DSF 130mm 1.5KW M ABS BK K Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 10. MM102N2TN DSF 130mm 1KW M INC OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 11. MM102N2TA DSF 130mm 1KW M ABS OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 12. MM102N2SN DSF 130mm 1KW M INC Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 13. MM152N2KA DSF 130mm 1.5KW M ABS K Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 14. MM152N2KN DSF 130mm 1.5KW M INC K Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 15. MM202A2SA DSF 130mm 2KW M ABS BK Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 16. MM202A2LN DSF 130mm 2KW M INC BK K OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 17. MM202A2LA DSF 130mm 2KW M ABS BK K OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 18. MM202A2KN DSF 130mm 2KW M INC BK K Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 19. MM202A2KA DSF 130mm 2KW M ABS BK K Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 20. MM152N2TN DSF 130mm 1.5KW M INC OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 21. MM152N2TA DSF 130mm 1.5KW M ABS OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 22. MM152N2SN DSF 130mm 1.5KW M INC Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 23. MM152N2SA DSF 130mm 1.5KW M ABS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 24. MM152N2LN DSF 130mm 1.5KW M INC K OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 25. MM152N2LA DSF 130mm 1.5KW M ABS K OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 26. MM102N2SA DSF 130mm 1KW M ABS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 27. MM102N2LN DSF 130mm 1KW M INC K OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 28. MM102N2LA DSF 130mm 1KW M ABS K OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 29. MH152N2SA DSF 130mm 1.5KW H ABS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 30. MH152N2LN DSF 130mm 1.5KW H INC K OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 31. MH152N2LA DSF 130mm 1.5KW H ABS K OS Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +
 32. MH152N2KN DSF 130mm 1.5KW H INC K Control Techniques
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 862

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang