Motor Servo

Motor Servo còn gọi là Động cơ Servo là một phần của hệ thống vòng kín và bao gồm một số bộ phận cụ thể là mạch điều khiển, động cơ Servo, trục, chiết áp, bánh răng truyền động, bộ khuếch đại và bộ mã hóa (encoder) hoặc bộ phân giải.

Động cơ Servo là một thiết bị điện độc lập, được sử dụng để quay các bộ phận của máy với hiệu suất cao và độ chính xác cao.

ác ứng dụng động cơ Servo được áp dụng trong nhiều hệ thống và sản phẩm công nghiệp và thương mại, chẳng hạn như với robot, các động cơ Servo được sử dụng ở mọi “khớp” của robot để thực hiện góc chuyển động chính xác.

Tính năng lấy nét tự động của máy ảnh sử dụng một mô-tơ Servo được tích hợp trong máy ảnh để điều chỉnh chính xác vị trí của ống kính để làm sắc nét hình ảnh khi bị mất nét.

Và với các hệ thống định vị ăng-ten, động cơ Servo được sử dụng cho cả định vị phương vị và trục độ cao của ăng-ten và kính thiên văn, thường được sử dụng bởi đài quan sát thiên văn vô tuyến quốc gia.

Sản phẩm 1-32 of 862

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. EPS-B1-0D20AA-A000 Servo Driver
  4.915.890 ₫
  -
  +
 2. 60DNMA2-0D20DKAM Servo Motor
  4.213.620 ₫
  -
  +
 3. EPS-B1-0D40AA-A000 Servo Driver
  5.109.588 ₫
  -
  +
 4. 60DNMA2-0D40DKAM Servo Motor
  4.412.826 ₫
  -
  +
 5. EPS-B1-0D75AA-A000 Servo Driver
  5.574.096 ₫
  -
  +
 6. 80DNMA2-0D75DKAM Servo Motor
  4.970.236 ₫
  -
  +
 7. EPS-B1-0001AA-A000 Servo Driver
  7.199.874 ₫
  -
  +
 8. 80DNMA2-0001DKAM Servo Motor
  5.341.842 ₫
  -
  +
 9. 130DNMA2-0001CKAM Servo Motor
  5.806.350 ₫
  -
  +
 10. EPS-B1-01D5AA-A000 Servo Driver
  7.199.874 ₫
  -
  +
 11. 130DNMA2-01D5CKAM Servo Motor
  6.735.366 ₫
  -
  +
 12. EPS-B1-02D2AA-A000 Servo Driver
  9.290.160 ₫
  -
  +
 13. 130DNMA2-0002CKAM Servo Motor
  7.896.636 ₫
  -
  +
 14. EPS-B1-0003AA-A000 Servo Driver
  12.773.970 ₫
  -
  +
 15. 130DNMA2-0003CKAM Servo Motor
  9.522.414 ₫
  -
  +
 16. EPS-B1-04D5AA-A000 Servo Driver
  14.167.494 ₫
  -
  +
 17. 180DNA-04D5BK1AMS Servo Motor
  14.632.002 ₫
  -
  +
 18. EPS-B1-0001BA-A000 Servo Driver
  7.818.606 ₫
  -
  +
 19. 130DNMB2-0001CKAM Servo Motor
  7.022.700 ₫
  -
  +
 20. 130DNMB2-0001BKAM Servo Motor
  8.193.150 ₫
  -
  +
 21. EPS-B1-02D2BA-A000 Servo Driver
  10.534.050 ₫
  -
  +
 22. 130DNMB2-0002CKAM Servo Motor
  8.193.150 ₫
  -
  +
 23. 130DNMB2-0002BKAM Servo Motor
  9.597.690 ₫
  -
  +
 24. EPS-B1-0003BA-A000 Servo Driver
  11.891.772 ₫
  -
  +
 25. 130DNMB2-0003CKAM Servo Motor
  11.002.230 ₫
  -
  +
 26. 130DNMB2-0003DKAM Servo Motor
  10.065.870 ₫
  -
  +
 27. EPS-B1-04D5BA-A000 Servo Driver
  12.172.680 ₫
  -
  +
 28. DNBB18-04D5BK1AMS Servo Motor
  14.981.760 ₫
  -
  +
 29. EPS-B1-05D5BA-A000 Servo Driver
  16.152.210 ₫
  -
  +
 30. DNBB18-05D5BK1AMS Servo Motor
  16.386.300 ₫
  -
  +
 31. EPS-B1-07D5BA-A000 Servo Driver
  16.386.300 ₫
  -
  +
 32. DNBB18-07D5BK1AMS Servo Motor
  21.536.280 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 862

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Motor Servo