Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 162

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. CT6S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.609.000 ₫
  -
  +
 2. GF7-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.057.000 ₫
  -
  +
 3. ATS8W-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  536.000 ₫
  -
  +
 4. LC6-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC6
  1.438.000 ₫
  -
  +
 5. LE3SB Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.282.000 ₫
  -
  +
 6. CT6S-2P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  2.571.000 ₫
  -
  +
 7. FX4-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX4
  1.776.000 ₫
  -
  +
 8. GE7-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.350.000 ₫
  -
  +
 9. T62N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T62N
  275.000 ₫
  -
  +
 10. GE6-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.082.000 ₫
  -
  +
 11. TF4-B Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 12. GF7-P41 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.386.000 ₫
  -
  +
 13. T48N-03-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 14. LC4-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.195.000 ₫
  -
  +
 15. FS4E Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.803.000 ₫
  -
  +
 16. GE3-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.083.000 ₫
  -
  +
 17. GE4-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.303.000 ₫
  -
  +
 18. GE3-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.012.000 ₫
  -
  +
 19. GE4-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.082.000 ₫
  -
  +
 20. CT6M-1P2 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  1.993.000 ₫
  -
  +
 21. T57N-P-60-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T57N
  165.000 ₫
  -
  +
 22. T21-6-4D20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T21
  99 ₫
  -
  +
 23. GF7-T60N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  99 ₫
  -
  +
 24. CT6M-2P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.933.000 ₫
  -
  +
 25. LF4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 26. CT4S-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
  1.824.000 ₫
  -
  +
 27. AT11DN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  512.000 ₫
  -
  +
 28. T57N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T57N
  165.000 ₫
  -
  +
 29. CT6Y-I4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.011.000 ₫
  -
  +
 30. LC4-P62CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  2.120.000 ₫
  -
  +
 31. ATE8-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 32. GF7-P42E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.239.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 162

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời