Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 162

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GF7-P42E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.239.000 ₫
  -
  +
 2. FOX-CTM7 Bộ đếm - bộ định thời Conotec dòng FOX
  1.870.000 ₫
  -
  +
 3. CT6M-2P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  3.337.400 ₫
  -
  +
 4. LF4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 5. ATE8-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  344.300 ₫
  -
  +
 6. T38N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T38N
  195.000 ₫
  -
  +
 7. TF62D-E-60-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62D
  277.000 ₫
  -
  +
 8. CT6Y-I4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.074.600 ₫
  -
  +
 9. GE6-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.210.000 ₫
  -
  +
 10. GE7-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.474.000 ₫
  -
  +
 11. GE4-P62D Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.302.000 ₫
  -
  +
 12. CT6M-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.598.200 ₫
  -
  +
 13. LT1-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  686.000 ₫
  -
  +
 14. T57N-P-01-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  202.000 ₫
  -
  +
 15. LC4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.368.000 ₫
  -
  +
 16. T21-3-4D20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T21
  197 ₫
  -
  +
 17. TF62N-P-60-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  198.000 ₫
  -
  +
 18. FX6L-2P Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX6L
  3.602.000 ₫
  -
  +
 19. LC4-P41CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.848.000 ₫
  -
  +
 20. T21-6-4A20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T21
  257.000 ₫
  -
  +
 21. CT6S-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  2.212.100 ₫
  -
  +
 22. GF7-T60 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 23. T48N-60A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 24. AT11DN(24-240VAC) Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  512.000 ₫
  -
  +
 25. CT4S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
  1.665.400 ₫
  -
  +
 26. GF7-P41E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.680.000 ₫
  -
  +
 27. FX4S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX4S
  1.928.300 ₫
  -
  +
 28. GE7-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.585.000 ₫
  -
  +
 29. GE4-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.210.000 ₫
  -
  +
 30. GE6-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.302.000 ₫
  -
  +
 31. GF7-P42 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.680.000 ₫
  -
  +
 32. T48N-06-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 162

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời