Cầu đấu điện ( Domino )

Theo dõi nguồn cấp RSS
Cầu đấu điện ( Domino )

Cầu đấu dây điện hay còn được gọi là Domino điện, thiết bị này được sử dụng để kết nối dây điện với các thiết bị điều khiển hoặc động lực. Ngoài ra còn giúp nối liền mạch điện bên trong hệ thống điện hay tủ bảng điện.

Cầu đấu dây điện được sử dụng nhiều trong các hệ thống điện của các hộ gia đình, còn đối với hệ thống điện trong công nghiệp thì chúng thường được gọi với tên là cầu đấu dây điện.

Cầu đấu dây điện Hanyoung là thiết bị được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến được đến từ Hàn Quốc. Sản phẩm đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, đạt tiêu chuẩn toàn cầu và các yêu cầu kỹ thuật trong công nghiệp.

Cầu đấu điện Domino Hanyoung được chia thành 2 loại là Domino khối và Domino tép. 

Sản phẩm 1-32 of 114

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. BT-11 Phụ kiện cho cầu đấu điện Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 2. HYBT-13-20 Thanh lược domino tép
  18.360 ₫
  -
  +
 3. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-604
  53.040 ₫
  -
  +
 4. BT-100A Cầu đấu nối điện lắp ghép Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 5. Phụ kiện cầu đấu điện Nắp ngoài chặn cho domino tép HYBT-06
  2.312 ₫
  -
  +
 6. BT-15A Cầu đấu nối điện lắp ghép Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 7. ATB-603 Cầu đấu điện AIAT
  41.540 ₫
  -
  +
 8. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-3003
  230.520 ₫
  -
  +
 9. BT-02 Phụ kiện cho cầu đấu điện Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 10. Phụ kiện cầu đấu điện Miếng đánh số HYBT-11
  3.060 ₫
  -
  +
 11. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-204
  15.640 ₫
  -
  +
 12. HYBT-100 Domino A
  12.172 ₫
  -
  +
 13. Cầu đấu điện - Domino HYBT-15A
  1.000 ₫
  -
  +
 14. BT-09 Phụ kiện cho cầu đấu điện Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 15. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYBT-60
  8.500 ₫
  -
  +
 16. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-304
  21.760 ₫
  -
  +
 17. HYTM-02(15-25A) Phụ kiện cho cầu đấu điện Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 18. Phụ kiện cầu đấu điện Nắp ngoài chặn cho domino tép HYBT-02
  2.312 ₫
  -
  +
 19. BT-13-12 Phụ kiện cho cầu đấu điện Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 20. Domino AIAT ATB-1010
  1.000 ₫
  -
  +
 21. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-1010
  22.440 ₫
  -
  +
 22. HYTM-35A Cầu đấu nối điện lắp ghép Hanyoung
  6.528 ₫
  -
  +
 23. HYBT-01 Thanh ray
  42.840 ₫
  -
  +
 24. BT-35A Cầu đấu nối điện lắp ghép Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 25. ATB-2020 Cầu đấu điện AIAT
  46.500 ₫
  -
  +
 26. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-4004
  316.880 ₫
  -
  +
 27. BT-05 Phụ kiện cho cầu đấu điện Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 28. Cầu đấu điện - Domino HYBT-15A-2
  8.000 ₫
  -
  +
 29. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-2012
  37.400 ₫
  -
  +
 30. HYBT-07 Chặn sắt Hanyoung
  2.584 ₫
  -
  +
 31. Cầu đấu điện - Domino HYBT-60A
  11.000 ₫
  -
  +
 32. BT-10A Cầu đấu nối điện lắp ghép Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 114

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang