Cầu đấu điện ( Domino )

Theo dõi nguồn cấp RSS
Cầu đấu điện ( Domino )

Cầu đấu dây điện hay còn được gọi là Domino điện, thiết bị này được sử dụng để kết nối dây điện với các thiết bị điều khiển hoặc động lực. Ngoài ra còn giúp nối liền mạch điện bên trong hệ thống điện hay tủ bảng điện.

Cầu đấu dây điện được sử dụng nhiều trong các hệ thống điện của các hộ gia đình, còn đối với hệ thống điện trong công nghiệp thì chúng thường được gọi với tên là cầu đấu dây điện.

Cầu đấu dây điện Hanyoung là thiết bị được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến được đến từ Hàn Quốc. Sản phẩm đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, đạt tiêu chuẩn toàn cầu và các yêu cầu kỹ thuật trong công nghiệp.

Cầu đấu điện Domino Hanyoung được chia thành 2 loại là Domino khối và Domino tép. 

27 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-4004
  466.000 ₫
  -
  +
 2. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-1010
  33.000 ₫
  -
  +
 3. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-5003
  563.000 ₫
  -
  +
 4. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-203
  21.000 ₫
  -
  +
 5. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-5004
  711.000 ₫
  -
  +
 6. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-204
  23.000 ₫
  -
  +
 7. ATB-203 Cầu đấu điện AIAT
  19.000 ₫
  -
  +
 8. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-206
  29.000 ₫
  -
  +
 9. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-603
  74.000 ₫
  -
  +
 10. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-2010
  47.000 ₫
  -
  +
 11. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-1003
  93.000 ₫
  -
  +
 12. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-2012
  55.000 ₫
  -
  +
 13. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-2015
  66.000 ₫
  -
  +
 14. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-2020
  83.000 ₫
  -
  +
 15. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-303
  26.000 ₫
  -
  +
 16. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-1503
  146.000 ₫
  -
  +
 17. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-304
  32.000 ₫
  -
  +
 18. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-1504
  180.000 ₫
  -
  +
 19. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-306
  39.000 ₫
  -
  +
 20. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-2003
  188.000 ₫
  -
  +
 21. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-3010
  63.000 ₫
  -
  +
 22. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-2004
  223.000 ₫
  -
  +
 23. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-604
  74.000 ₫
  -
  +
 24. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-3003
  339.000 ₫
  -
  +
 25. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-1004
  114.000 ₫
  -
  +
 26. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-3004
  436.000 ₫
  -
  +
 27. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-4003
  425.000 ₫
  -
  +

27 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang