Cầu đấu điện ( Domino )

Theo dõi nguồn cấp RSS
Cầu đấu điện ( Domino )

Cầu đấu dây điện hay còn được gọi là Domino điện, thiết bị này được sử dụng để kết nối dây điện với các thiết bị điều khiển hoặc động lực. Ngoài ra còn giúp nối liền mạch điện bên trong hệ thống điện hay tủ bảng điện.

Cầu đấu dây điện được sử dụng nhiều trong các hệ thống điện của các hộ gia đình, còn đối với hệ thống điện trong công nghiệp thì chúng thường được gọi với tên là cầu đấu dây điện.

Cầu đấu dây điện Hanyoung là thiết bị được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến được đến từ Hàn Quốc. Sản phẩm đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, đạt tiêu chuẩn toàn cầu và các yêu cầu kỹ thuật trong công nghiệp.

Cầu đấu điện Domino Hanyoung được chia thành 2 loại là Domino khối và Domino tép. 

27 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-5004
  483.480 ₫
  -
  +
 2. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-203
  14.280 ₫
  -
  +
 3. ATB-203 Cầu đấu điện AIAT
  11.780 ₫
  -
  +
 4. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-204
  15.640 ₫
  -
  +
 5. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-206
  19.720 ₫
  -
  +
 6. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-2010
  31.960 ₫
  -
  +
 7. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-2012
  37.400 ₫
  -
  +
 8. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-603
  50.320 ₫
  -
  +
 9. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-2015
  44.880 ₫
  -
  +
 10. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-1003
  63.240 ₫
  -
  +
 11. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-2020
  56.440 ₫
  -
  +
 12. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-1503
  99.280 ₫
  -
  +
 13. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-303
  17.680 ₫
  -
  +
 14. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-1504
  122.400 ₫
  -
  +
 15. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-304
  21.760 ₫
  -
  +
 16. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-2003
  127.840 ₫
  -
  +
 17. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-306
  26.520 ₫
  -
  +
 18. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-2004
  151.640 ₫
  -
  +
 19. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-3003
  230.520 ₫
  -
  +
 20. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-3004
  296.480 ₫
  -
  +
 21. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-3010
  42.840 ₫
  -
  +
 22. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-4003
  289.000 ₫
  -
  +
 23. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-604
  53.040 ₫
  -
  +
 24. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-4004
  316.880 ₫
  -
  +
 25. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-1004
  77.520 ₫
  -
  +
 26. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-5003
  382.840 ₫
  -
  +
 27. Cầu đấu điện - Domino Hanyoung HYT-1010
  22.440 ₫
  -
  +

27 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang