plc màn hình hmi

Theo dõi nguồn cấp RSS
plc màn hình hmi
Màn hình HMI là giao diện vận hành giữa người và máy thông qua PLC, chúng được kết nối với nhau bằng cáp tín hiệu. Khi người vận hành tác động nhấn nút trên màn hình hoặc cài đặt thông số, yêu cầu sẽ được gửi đến PLC, PLC điều khiển máy móc dây chuyền hoạt động.
Ngược lại, hệ thống máy móc dây chuyền có thể gửi trạng thái hoạt động hoặc thông số hiện tại lên màn hình HMI thông qua PLC giúp cho con người thực hiện quá trình giám sát và điều khiển.

Sản phẩm 1-32 of 78

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. 11MA Bộ điều khiển máy phay Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 2. XP70-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  1.000 ₫
  -
  +
 3. iXP70-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  17.459.100 ₫
  -
  +
 4. 6TA-E Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 5. 210MB-E Bộ điều khiển máy phay Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 6. 6MB Bộ điều khiển máy phay Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 7. 210MA-E Bộ điều khiển máy phay Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 8. 22TB Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 9. XPO-PS50 Bộ lập trình PLC XPO-PS30/ PS50/PS70 PROTECTION SHEET
  1.000 ₫
  -
  +
 10. Profibus-DP slave option
  1.000 ₫
  -
  +
 11. HMIGXU3512 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  14.455.100 ₫
  -
  +
 12. XP90-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  1.000 ₫
  -
  +
 13. 21TB-E Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 14. 21TA Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 15. eXP60-TTA/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  5.933.700 ₫
  -
  +
 16. XP80-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  1.000 ₫
  -
  +
 17. 210TB-H5 Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 18. XP50-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  1.000 ₫
  -
  +
 19. XP30-TTE/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  1.000 ₫
  -
  +
 20. 220MB-5 Bộ điều khiển máy phay Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 21. 210MB-H Bộ điều khiển máy phay Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 22. XP30-BTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  1.000 ₫
  -
  +
 23. 200-MB-5 Bộ điều khiển máy phay Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 24. XP10BKB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  5.810.000 ₫
  -
  +
 25. 11TA Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 26. XP70-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  1.000 ₫
  -
  +
 27. iXP90-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  24.618.300 ₫
  -
  +
 28. XP50-TTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  1.000 ₫
  -
  +
 29. iXP90-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  24.618.300 ₫
  -
  +
 30. 6TA Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 31. 210MA-H5 Bộ điều khiển máy phay Syntec
  1.000 ₫
  -
  +
 32. 6MA-E Bộ điều khiển máy phay Syntec
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 78

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc

màn hình hmi