plc màn hình hmi

Theo dõi nguồn cấp RSS
plc màn hình hmi
Màn hình HMI là giao diện vận hành giữa người và máy thông qua PLC, chúng được kết nối với nhau bằng cáp tín hiệu. Khi người vận hành tác động nhấn nút trên màn hình hoặc cài đặt thông số, yêu cầu sẽ được gửi đến PLC, PLC điều khiển máy móc dây chuyền hoạt động.
Ngược lại, hệ thống máy móc dây chuyền có thể gửi trạng thái hoạt động hoặc thông số hiện tại lên màn hình HMI thông qua PLC giúp cho con người thực hiện quá trình giám sát và điều khiển.

Sản phẩm 1-32 of 78

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. 6TB Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 2. 21MA Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 3. 210TB-H5 Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 4. 210TB-H Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 5. 210MB-H5 Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 6. 210MB-H Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 7. 210MB-E Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 8. 210MA-H5 Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 9. 210MA-H Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 10. 210MA-E Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 11. 200TB-5 Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 12. 200-MB-5 Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 13. 200-MA-5 Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 14. 11TB Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 15. 11TA Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 16. 11MB Bộ điều khiển máy phay Syntec
  199 ₫
  -
  +
 17. 11MA Bộ điều khiển máy phay Syntec
  189 ₫
  -
  +
 18. iXP90-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  43.190.000 ₫
  -
  +
 19. 21MA-E Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 20. 21TA Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 21. 21TA-E Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 22. 6TA-E Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 23. 6TA Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 24. 6MB-E Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 25. 6MB Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 26. 6MA-E Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 27. 6MA Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 28. 22TB Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 29. 22TA Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 30. 22MA Bộ điều khiển máy phay Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 31. 220TB-5 Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +
 32. 220TB Bộ điều khiển máy tiện Syntec
  2.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 78

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc màn hình hmi

plc

màn hình hmi