plc màn hình hmi

Theo dõi nguồn cấp RSS
plc màn hình hmi
Màn hình HMI là giao diện vận hành giữa người và máy thông qua PLC, chúng được kết nối với nhau bằng cáp tín hiệu. Khi người vận hành tác động nhấn nút trên màn hình hoặc cài đặt thông số, yêu cầu sẽ được gửi đến PLC, PLC điều khiển máy móc dây chuyền hoạt động.
Ngược lại, hệ thống máy móc dây chuyền có thể gửi trạng thái hoạt động hoặc thông số hiện tại lên màn hình HMI thông qua PLC giúp cho con người thực hiện quá trình giám sát và điều khiển.

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. iXP90-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 2. XPO-PS50 Bộ lập trình PLC XPO-PS30/ PS50/PS70 PROTECTION SHEET
  99 ₫
  -
  +
 3. XPO-PS30 Bộ lập trình PLC / PS50/PS70 PROTECTION SHEET
  99 ₫
  -
  +
 4. CANOpen slave option
  99 ₫
  -
  +
 5. Profibus-DP slave option
  99 ₫
  -
  +
 6. Communication option card: Industrial FEnet (RAFIEnet) Electric, Master
  99 ₫
  -
  +
 7. USB TO USB CABLE
  99 ₫
  -
  +
 8. XP90-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 9. XP90-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 10. XPO-PS70 Bộ lập trình PLC XPO-PS30/ PS50/PS70 PROTECTION SHEET
  99 ₫
  -
  +
 11. eXP40-TTE/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  99 ₫
  -
  +
 12. iXP80-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 13. iXP70-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 14. iXP90-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 15. iXP80-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 16. iXP70-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 17. iXP50-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  99 ₫
  -
  +
 18. eXP60-TTA/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  99 ₫
  -
  +
 19. eXP40-TTA/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  99 ₫
  -
  +
 20. XP80-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 21. XP80-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 22. XP80-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 23. XP30-BTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 24. XP30-BTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 25. XP30-BTE/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 26. XP10BKB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 27. XP10BKA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 28. HMIGXU5512 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  21.237.000 ₫
  -
  +
 29. HMIGXU5500 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  19.437.000 ₫
  -
  +
 30. HMIGXU3512 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  10.018.000 ₫
  -
  +
 31. XP30-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +
 32. XP30-TTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  99 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc màn hình hmi

plc

màn hình hmi