Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 177

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TF62D-E-60-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF62D
  277.000 ₫
  -
  +
 2. T48N-12-HA Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 3. GE4-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.210.000 ₫
  -
  +
 4. LE4SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.423.000 ₫
  -
  +
 5. CT4S-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
  1.824.000 ₫
  -
  +
 6. GF7-P62E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 7. CT6M-2P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.933.000 ₫
  -
  +
 8. LC7-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  2.168.000 ₫
  -
  +
 9. ATE8-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 10. ATE2-30M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 11. AT11DN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  512.000 ₫
  -
  +
 12. ATS11W-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  536.000 ₫
  -
  +
 13. ATE-06S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 14. T21-1-4D20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T21
  99 ₫
  -
  +
 15. MA4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 16. GF7-P41 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.386.000 ₫
  -
  +
 17. FX4S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX4S
  1.776.000 ₫
  -
  +
 18. LF4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 19. LE3S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.330.000 ₫
  -
  +
 20. GE4-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.303.000 ₫
  -
  +
 21. LC3-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.195.000 ₫
  -
  +
 22. T62N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T62D
  275.000 ₫
  -
  +
 23. LC7-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  1.489.000 ₫
  -
  +
 24. CT6M-1P2 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  1.993.000 ₫
  -
  +
 25. GE6-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.082.000 ₫
  -
  +
 26. TF62N-P-01-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF62N
  198.000 ₫
  -
  +
 27. TF4-CUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 28. GE4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.240.000 ₫
  -
  +
 29. T48N-60-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 30. TF4-B Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 31. LE4S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.423.000 ₫
  -
  +
 32. CT4S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
  1.512.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 177

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời