Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 177

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ATE1-30S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 2. GE7-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.584.000 ₫
  -
  +
 3. TF62N-P-30-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  198.000 ₫
  -
  +
 4. T48N-06-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 5. T21-1-4A20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T21
  257.000 ₫
  -
  +
 6. GE6-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.012.000 ₫
  -
  +
 7. AT8N Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  512.000 ₫
  -
  +
 8. CT6S-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.944.000 ₫
  -
  +
 9. LC4-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.911.000 ₫
  -
  +
 10. LC4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.368.000 ₫
  -
  +
 11. T21-3H-4A20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T21
  257.000 ₫
  -
  +
 12. GE4-P62D Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.302.000 ₫
  -
  +
 13. AT8PMN-2 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  676.000 ₫
  -
  +
 14. ATE2-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 15. ATE-03H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 16. GE3-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.474.000 ₫
  -
  +
 17. FS4E Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.803.000 ₫
  -
  +
 18. T21-6-4D20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T21
  99 ₫
  -
  +
 19. T38N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T38N
  99 ₫
  -
  +
 20. GF7-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.595.000 ₫
  -
  +
 21. ATE-20S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  99 ₫
  -
  +
 22. GE6-P42A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  99 ₫
  -
  +
 23. FX4 Counter - Bộ đếm Autonics
  2.208.000 ₫
  -
  +
 24. GE6-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.303.000 ₫
  -
  +
 25. LC4-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.195.000 ₫
  -
  +
 26. CT6S-1P2 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.609.000 ₫
  -
  +
 27. ATS8W-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  536.000 ₫
  -
  +
 28. TF4-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 29. GE7-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.349.000 ₫
  -
  +
 30. TF62NP-10D Bộ định thời Hanyoung
  198.000 ₫
  -
  +
 31. T48N-03-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 32. T62D-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T62D
  374.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 177

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời