Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 177

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. FX4S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX4S
  1.928.300 ₫
  -
  +
 2. GF7-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.239.000 ₫
  -
  +
 3. ATE-20S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  121 ₫
  -
  +
 4. FS4E Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.803.000 ₫
  -
  +
 5. GE4-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.303.000 ₫
  -
  +
 6. LC3-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.195.000 ₫
  -
  +
 7. TF4-BUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 8. CT6S-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  2.598.200 ₫
  -
  +
 9. FS4E-1P4 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.959.100 ₫
  -
  +
 10. GE6-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.082.000 ₫
  -
  +
 11. T57N-P-60-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  165.000 ₫
  -
  +
 12. FX6-2P Counter - Bộ đếm Autonics
  3.265.000 ₫
  -
  +
 13. GE4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.240.000 ₫
  -
  +
 14. T48N-03-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 15. T62D-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T62D
  374.000 ₫
  -
  +
 16. TF4-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 17. LE3SB Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.282.000 ₫
  -
  +
 18. GF7-P61E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.936.000 ₫
  -
  +
 19. LC4-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.368.000 ₫
  -
  +
 20. LC4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.368.000 ₫
  -
  +
 21. ATE8-46 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  344.300 ₫
  -
  +
 22. ATE1-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 23. GE7-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.254.000 ₫
  -
  +
 24. AT8PSN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  690.800 ₫
  -
  +
 25. ATE-03H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 26. GE3-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.474.000 ₫
  -
  +
 27. T57N-E-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  209.000 ₫
  -
  +
 28. LY7 Bộ định thời gian thực Hanyoung
  1.525.000 ₫
  -
  +
 29. CT6Y-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.025.100 ₫
  -
  +
 30. ATE-10S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 31. CT6Y-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.865.600 ₫
  -
  +
 32. GE4-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.083.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 177

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang