Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB BKH4P-80A CB tép Chint - 10KA
  726.400 ₫
  -
  +
 2. A9N18361 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  2.840.400 ₫
  -
  +
 3. A9N18372 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  3.391.000 ₫
  -
  +
 4. A9N18457 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  3.391.000 ₫
  -
  +
 5. MCB NXB1-80 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 1 cực
  87.900 ₫
  -
  +
 6. MCB NXB3-80 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 3 cực
  261.500 ₫
  -
  +
 7. Aptomat NXM-125S/3300-80 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 3 cực
  742.000 ₫
  -
  +
 8. Aptomat NXM-125S/4300-80 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 4 cực
  1.100.000 ₫
  -
  +
 9. MCCB NM1-125C-80 CB khối Chint - dòng cắt 20KA 3 cực
  627.000 ₫
  -
  +
 10. A9N18357 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  158.000 ₫
  -
  +
 11. A9N18365 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  4.271.400 ₫
  -
  +
 12. A9N18446 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  3.391.000 ₫
  -
  +
 13. A9N18479 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  5.810.400 ₫
  -
  +
 14. A9N18468 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  4.617.000 ₫
  -
  +
 15. MCB NXB2-80 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 2 cực
  174.800 ₫
  -
  +
 16. MCB NXB4-80 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 4 cực
  348.300 ₫
  -
  +
 17. MCB BKH2P-80A CB tép Chint - 10KA
  353.300 ₫
  -
  +
 18. MCB BKH3P-80A CB tép Chint - 10KA
  560.100 ₫
  -
  +

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR