Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. CB tép (MCB) BKH4P-80A,10KA
  1.078.000,00 ₫
  -
  +
 2. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 C120N Schneider A9N18361
  2.178.000,00 ₫
  -
  +
 3. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 C120N Schneider A9N18372
  4.237.200,00 ₫
  -
  +
 4. MCB dòng Acti9 C120H Schneider A9N18457
  2.074.600,00 ₫
  -
  +
 5. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 C120H Schneider A9N18479
  4.280.000,00 ₫
  -
  +
 6. CB tép (MCB) NXB3-80 dòng cắt 10KA 3 cực
  261.500,00 ₫
  -
  +
 7. CB khối (MCCB) NXM-125S/3300-80 dòng cắt 25KA 3 cực
  742.000,00 ₫
  -
  +
 8. CB khối (MCCB) NXM-125S/4300-80 dong cắt 25KA 4 cực
  1.100.000,00 ₫
  -
  +
 9. CB khối (MCCB) NM1-125C-80 dong cắt 20KA 3 cực
  627.000,00 ₫
  -
  +
 10. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 C120N Schneider A9N18357
  1.065.900,00 ₫
  -
  +
 11. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 C120N Schneider A9N18365
  3.146.000,00 ₫
  -
  +
 12. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 C120H Schneider A9N18446
  1.016.400,00 ₫
  -
  +
 13. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 C120H Schneider A9N18468
  3.400.000,00 ₫
  -
  +
 14. CB tép (MCB) NXB2-80 dòng cắt 10KA 2 cực
  174.800,00 ₫
  -
  +
 15. CB tép (MCB) NXB1-80 dòng cắt 10KA 1 cực
  87.900,00 ₫
  -
  +
 16. CB tép (MCB) NXB4-80 dong cắt 10KA 4 cực
  348.300,00 ₫
  -
  +
 17. CB tép (MCB) BKH2P-80A,10KA
  522.500,00 ₫
  -
  +
 18. CB tép (MCB) BKH3P-80A,10KA
  830.500,00 ₫
  -
  +

18 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR