Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB DC Schneider A9N61526 dòng Acti9 C60H
  1.788.600 ₫
  -
  +
 2. A9F94206 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.133.000 ₫
  -
  +
 3. A9F74406 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.329.900 ₫
  -
  +
 4. A9K24306 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  809.600 ₫
  -
  +
 5. A9F94306 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.291.000 ₫
  -
  +
 6. MCB BKN4P-6A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 7. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P6A
  185 ₫
  -
  +
 8. A9F94406 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.563.000 ₫
  -
  +
 9. MCB 3P 6A 6KA NXB3-6 Chint
  129.800 ₫
  -
  +
 10. MCB 2P 6A Aptomat Hitachi BK63 2P 6A
  112.000 ₫
  -
  +
 11. MCB DC Schneider A9N61506 dòng Acti9 C60H
  1.050.500 ₫
  -
  +
 12. A9F84206 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.289.200 ₫
  -
  +
 13. A9F74106 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  211.200 ₫
  -
  +
 14. MCB BKN-b-2P-06A CB tép Chint - 10KA
  245.000 ₫
  -
  +
 15. MCB BKN1P-6A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 16. MCB BKN-b-3P-06A CB tép Chint - 10KA
  395.000 ₫
  -
  +
 17. MCB 4P 6A Aptomat Hitachi BK63 4P 6A
  292.000 ₫
  -
  +
 18. MCB BKN-b-4P-06A CB tép Chint - 10KA
  588.000 ₫
  -
  +
 19. A9F74306 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  883.300 ₫
  -
  +
 20. A9K27206 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  497.200 ₫
  -
  +
 21. EZ9F34106 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  93.500 ₫
  -
  +
 22. MCB BKN3P-6A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 23. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P6A
  153 ₫
  -
  +
 24. EZ9F34206 MCB Schneider dòng Easy9
  265.100 ₫
  -
  +
 25. MCB 2P 6A 6KA NXB2-6 Chint
  92.400 ₫
  -
  +
 26. MCB 1P 6A Aptomat Hitachi BK63 1P 6A
  55.000 ₫
  -
  +
 27. EZ9F34306 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  471.900 ₫
  -
  +
 28. A9F84106 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  287.100 ₫
  -
  +
 29. A9K24406 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  765.000 ₫
  -
  +
 30. A9K27106 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  178.200 ₫
  -
  +
 31. MCB BKN-b-1P-06A CB tép Chint - 10KA
  112.000 ₫
  -
  +
 32. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P6A
  127 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR