Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB điện 1 chiều dòng Acti9 C60H-DC Schneider A9N61526
  1.371.000,00 ₫
  -
  +
 2. MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74406
  946.000,00 ₫
  -
  +
 3. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K24306
  530.000,00 ₫
  -
  +
 4. CB tép (MCB) BKN4P-6A, 6KA
  451.000,00 ₫
  -
  +
 5. MCB Hitachi BK-633P6A
  204.000,00 ₫
  -
  +
 6. MCB dòng Acti9 iC60L Schneider A9F94106
  453.200,00 ₫
  -
  +
 7. MCB 3P 6A 6KA NXB3-6
  129.800,00 ₫
  -
  +
 8. MCB Hitachi BK63 2P 6A
  112.000,00 ₫
  -
  +
 9. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60L Schneider A9F94206
  1.133.000,00 ₫
  -
  +
 10. MCB dòng Acti9 iC60H Schneider A9F84206
  997.000,00 ₫
  -
  +
 11. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74106
  152.000,00 ₫
  -
  +
 12. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60L Schneider A9F94306
  1.631.300,00 ₫
  -
  +
 13. CB tép (MCB) BKN-b-2P-6A,10KA
  245.000,00 ₫
  -
  +
 14. CB tép (MCB) BKN1P-6A, 6KA
  89.100,00 ₫
  -
  +
 15. MCB dòng Acti9 iC60L Schneider A9F94406
  2.401.300,00 ₫
  -
  +
 16. CB tép (MCB) BKN-b-3P-6A,10KA
  395.000,00 ₫
  -
  +
 17. MCB Hitachi BK63 4P 6A
  292.000,00 ₫
  -
  +
 18. MCB điện 1 chiều dong Acti9 C60H-DC Schneider A9N61506
  805.000,00 ₫
  -
  +
 19. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74306
  634.000,00 ₫
  -
  +
 20. MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K27206
  326.000,00 ₫
  -
  +
 21. CB tép (MCB) BKN3P-6A, 6KA
  309.100,00 ₫
  -
  +
 22. MCB Hitachi BK-632P6A
  112.000,00 ₫
  -
  +
 23. MCB 2P 6A 6KA NXB2-6
  92.400,00 ₫
  -
  +
 24. MCB Hitachi BK63 1P 6A
  55.000,00 ₫
  -
  +
 25. CB tép (MCB) BKN-b-4P-06A,10KA
  588.000,00 ₫
  -
  +
 26. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60H Schneider A9F84106
  287.100,00 ₫
  -
  +
 27. MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24406
  1.063.700,00 ₫
  -
  +
 28. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Easy9 Schneider EZ9F34106
  69.000,00 ₫
  -
  +
 29. CB tép (MCB) BKN-b-1P-06A,10KA
  112.000,00 ₫
  -
  +
 30. MCB Hitachi BK-634P6A
  292.000,00 ₫
  -
  +
 31. MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34206
  197.000,00 ₫
  -
  +
 32. CB tép (MCB) NXB4-6 dòng cắt 6KA 4 cực
  184.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR