Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 158

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Aptomat NXM-250S/3300-250 MCCB Chint - dòng cắt 35KA 3 cực
  1.120.000 ₫
  -
  +
 2. MCCB NM1-1250H-1250 CB khối Chint - dòng cắt 65KA 3 cực
  14.866.000 ₫
  -
  +
 3. MCB NXB1-4 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 1 cực
  46.000 ₫
  -
  +
 4. MCB 3P 40A 6KA NXB3-40 Chint
  133.100 ₫
  -
  +
 5. Aptomat NXM-125S/3300-125 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 3 cực
  742.000 ₫
  -
  +
 6. MCB NXB3-2 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 3 cực
  140.000 ₫
  -
  +
 7. MCB 3P 6A 6KA NXB3-6 Chint
  129.800 ₫
  -
  +
 8. Aptomat NXM-630S/3300-500 MCCB Chint - dòng cắt 50KA 3 cực
  4.940.000 ₫
  -
  +
 9. NM1-250S-160 MCCB 3P 160A 25ka Chint
  1.114.300 ₫
  -
  +
 10. ELCB NS2-80-56-80A dãy amper 56-80A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  843.000 ₫
  -
  +
 11. Aptomat NXM-1600S/4300-1250 MCCB Chint - dòng cắt 50KA 4 cực
  41.700.000 ₫
  -
  +
 12. MCB NXB1-1 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 1 cực
  46.000 ₫
  -
  +
 13. MCB 3P 20A 6KA NXB3-20 Chint
  124.300 ₫
  -
  +
 14. Aptomat NXM-125S/3300-63 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 3 cực
  742.000 ₫
  -
  +
 15. Aptomat NXM-800S/4300-800 MCCB Chint - dòng cắt 50KA 4 cực
  10.400.000 ₫
  -
  +
 16. MCB NXB2-125 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 2 cực
  207.700 ₫
  -
  +
 17. MCB NXB3-100 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 3 cực
  261.500 ₫
  -
  +
 18. MCCB NM1-125C-80 CB khối Chint - dòng cắt 20KA 3 cực
  627.000 ₫
  -
  +
 19. ELCB NS2-25X-20-25A dãy amper 20-25A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 20. MCB 2P 32A 6KA NXB2-32 Chint
  89.100 ₫
  -
  +
 21. ELCB NS2-25X-1 – 1.6A dãy amper 1 – 1.6A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 22. MCB 3P 63A 6KA NXB3-63 Chint
  155.100 ₫
  -
  +
 23. MCB NXB4-125 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 4 cực
  409.200 ₫
  -
  +
 24. Aptomat NXM-630S/4300-500 MCCB Chint - dòng cắt 50KA 4 cực
  6.650.000 ₫
  -
  +
 25. ELCB NS2-80B-25-40A dãy amper 25-40A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  843.000 ₫
  -
  +
 26. Aptomat NXM-125S/4300-63 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 4 cực
  1.100.000 ₫
  -
  +
 27. Aptomat NXM-125S/4300-125 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 4 cực
  1.100.000 ₫
  -
  +
 28. ELCB NS2-25X-9-14A dãy amper 9-14A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 29. MCB 2P 16A 6KA NXB2-16 Chint
  82.500 ₫
  -
  +
 30. MCB NXB125-2-63 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 2 cực
  174.800 ₫
  -
  +
 31. MCB 1P 25A 6KA NXB1-25 Chint
  44.000 ₫
  -
  +
 32. MCB NXB2-1 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 2 cực
  88.300 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 158

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR