Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 638

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB NXB1-1 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 1 cực
  46.000 ₫
  -
  +
 2. MCB 1P 2A 6kA NXB1-2 Chint
  47.300 ₫
  -
  +
 3. MCB NXB1-3 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 1 cực
  46.000 ₫
  -
  +
 4. MCB NXB1-4 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 1 cực
  46.000 ₫
  -
  +
 5. MCB 1P 6A 6KA NXB1-6 Chint
  47.300 ₫
  -
  +
 6. MCB 1P 50A 6KA NXB1-50 Chint
  49.500 ₫
  -
  +
 7. MCB 1P 63A 6KA NXB1-63 Chint
  50.600 ₫
  -
  +
 8. MCB 1P 10A 6KA NXB1-10 Chint
  42.900 ₫
  -
  +
 9. MCB 1P 16A 6KA NXB1-16 Chint
  42.900 ₫
  -
  +
 10. MCB 1P 20A 6KA NXB1-20 Chint
  44.000 ₫
  -
  +
 11. MCB 1P 25A 6KA NXB1-25 Chint
  44.000 ₫
  -
  +
 12. MCB 1P 32A 6KA NXB1-32 Chint
  47.300 ₫
  -
  +
 13. MCB 1P 40A 6KA NXB1-40 Chint
  47.300 ₫
  -
  +
 14. MCB NXB2-1 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 2 cực
  88.300 ₫
  -
  +
 15. MCB NXB2-2 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 2 cực
  88.300 ₫
  -
  +
 16. MCB NXB2-3 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 2 cực
  88.300 ₫
  -
  +
 17. MCB NXB2-4 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 2 cực
  88.300 ₫
  -
  +
 18. MCB 2P 6A 6KA NXB2-6 Chint
  92.400 ₫
  -
  +
 19. MCB 2P 50A 6KA NXB2-50 Chint
  94.600 ₫
  -
  +
 20. MCB 2P 63A 6KA NXB2-63 Chint
  97.900 ₫
  -
  +
 21. MCB 2P 10A 6kA NXB2-10 Chint
  82.500 ₫
  -
  +
 22. MCB 2P 16A 6KA NXB2-16 Chint
  82.500 ₫
  -
  +
 23. MCB 2P 20A 6KA NXB2-20 Chint
  83.600 ₫
  -
  +
 24. MCB 2P 25A 6KA NXB2-25 Chint
  83.600 ₫
  -
  +
 25. MCB 2P 32A 6KA NXB2-32 Chint
  89.100 ₫
  -
  +
 26. MCB 2P 40A 6KA NXB2-40 Chint
  89.100 ₫
  -
  +
 27. MCB NXB3-1 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 3 cực
  140.000 ₫
  -
  +
 28. MCB NXB3-2 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 3 cực
  140.000 ₫
  -
  +
 29. MCB NXB3-3 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 3 cực
  140.000 ₫
  -
  +
 30. MCB NXB3-4 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 3 cực
  140.000 ₫
  -
  +
 31. MCB 3P 6A 6KA NXB3-6 Chint
  129.800 ₫
  -
  +
 32. MCB 3P 50A 6KA NXB3-50 Chint
  138.600 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 638

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR