Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 152

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. CB tép (MCB) NXB1-4 dòng cắt 6KA 1 cực
  46.000,00 ₫
  -
  +
 2. MCB 3P 40A 6KA NXB3-40
  133.100,00 ₫
  -
  +
 3. CB khối (MCCB) NXM-800S/4300-700 dong cắt 50KA 4 cực
  10.400.000,00 ₫
  -
  +
 4. MCB 4P 50A 6KA NXB4-50
  182.600,00 ₫
  -
  +
 5. CB khối (MCCB) NM1-1250H-1250 dong cắt 65KA 3 cực
  14.866.000,00 ₫
  -
  +
 6. MCCB 3P 160A 25ka NM1-250S-160
  1.114.300,00 ₫
  -
  +
 7. CB chỉnh dong (ELCB) NS2-80-56-80A day amper 56-80A 3 cực
  843.000,00 ₫
  -
  +
 8. CB khối (MCCB) NXM-125S/4300-40 dong cắt 25KA 4 cực
  1.100.000,00 ₫
  -
  +
 9. MCB 3P 6A 6KA NXB3-6
  129.800,00 ₫
  -
  +
 10. CB khối (MCCB) NXM-630S/3300-500 dong cắt 50KA 3 cực
  4.940.000,00 ₫
  -
  +
 11. MCB 3P 20A 6KA NXB3-20
  124.300,00 ₫
  -
  +
 12. CB khối (MCCB) NXM-125S/3300-63 dong cắt 25KA 3 cực
  742.000,00 ₫
  -
  +
 13. CB chỉnh dong (ELCB) NS2-25-20-25A day amper 20-25A 3 cực
  407.000,00 ₫
  -
  +
 14. CB khối (MCCB) NXM-250S/3300-250 dong cắt 35KA 3 cực
  1.120.000,00 ₫
  -
  +
 15. CB tép (MCB) NXB1-1 dòng cắt 6KA 1 cực
  46.000,00 ₫
  -
  +
 16. CB chỉnh dong (ELCB) NS2-25X-20-25A day amper 20-25A 3 cực
  407.000,00 ₫
  -
  +
 17. CB khối (MCCB) NM7-630S-500 dong cắt 50KA 3 cực
  4.671.000,00 ₫
  -
  +
 18. CB tép (MCB) NXB3-100 dòng cắt 10KA 3 cực
  261.500,00 ₫
  -
  +
 19. CB khối (MCCB) NM1-125C-80 dong cắt 20KA 3 cực
  627.000,00 ₫
  -
  +
 20. CB tép (MCB) NXB4-125 dong cắt 10KA 4 cực
  409.200,00 ₫
  -
  +
 21. CB khối (MCCB) NXM-630S/4300-500 dong cắt 50KA 4 cực
  6.650.000,00 ₫
  -
  +
 22. MCB 2P 40A 6KA NXB2-40
  89.100,00 ₫
  -
  +
 23. CB khối (MCCB) NXM-1600S/4300-1250 dong cắt 50KA 4 cực
  41.700.000,00 ₫
  -
  +
 24. MCB 3P 63A 6KA NXB3-63
  155.100,00 ₫
  -
  +
 25. MCB 2P 16A 6KA NXB2-16
  82.500,00 ₫
  -
  +
 26. MCB 1P 32A 6KA NXB1-32
  47.300,00 ₫
  -
  +
 27. CB khối (MCCB) NXM-125S/4300-125 dong cắt 25KA 4 cực
  1.100.000,00 ₫
  -
  +
 28. CB chỉnh dong (ELCB) NS2-25X-9-14A day amper 9-14A 3 cực
  407.000,00 ₫
  -
  +
 29. CB khối (MCCB) NXM-320S/4300-320 dong cắt 35KA 4 cực
  1.710.000,00 ₫
  -
  +
 30. CB chỉnh dong (ELCB) NS2-25-13-18A day amper 13-18A 3 cực
  407.000,00 ₫
  -
  +
 31. CB tép (MCB) NXB2-80 dòng cắt 10KA 2 cực
  174.800,00 ₫
  -
  +
 32. CB chỉnh dong (ELCB) NS2-25X-1 – 1.6A day amper 1 – 1.6A 3 cực
  407.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 152

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR