Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 158

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Aptomat NXM-250S/3300-160 MCCB Chint - dòng cắt 35KA 3 cực
  1.120.000 ₫
  -
  +
 2. Aptomat NXM-1600S/4300-1600 MCCB Chint - dòng cắt 50KA 4 cực
  41.700.000 ₫
  -
  +
 3. MCB 1P 2A 6kA NXB1-2 Chint
  47.300 ₫
  -
  +
 4. MCB 3P 25A 6KA NXB3-25 Chint
  124.300 ₫
  -
  +
 5. Aptomat NXM-125S/3300-80 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 3 cực
  742.000 ₫
  -
  +
 6. MCB 2P 40A 6KA NXB2-40 Chint
  89.100 ₫
  -
  +
 7. MCB NXB3-3 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 3 cực
  140.000 ₫
  -
  +
 8. Aptomat NXM-400S/3300-350 MCCB Chint - dòng cắt 50KA 3 cực
  3.550.000 ₫
  -
  +
 9. MCCB NM1-125C-100 CB khối Chint - dòng cắt 20KA 3 cực
  627.000 ₫
  -
  +
 10. ELCB NS2-80-25-40A dãy amper 25-40A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  843.000 ₫
  -
  +
 11. Aptomat NXM-1000S/4300-900 MCCB Chint - dòng cắt 50KA 4 cực
  18.800.000 ₫
  -
  +
 12. ELCB NS2-25X-1.6-2.5A dãy amper 1.6-2.5A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 13. MCB 3P 10A 6KA NXB3-10 Chint
  119.900 ₫
  -
  +
 14. Aptomat NXM-125S/3300-25 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 3 cực
  742.000 ₫
  -
  +
 15. Aptomat NXM-630S/4300-630 MCCB Chint - dòng cắt 50KA 4 cực
  6.650.000 ₫
  -
  +
 16. MCB NXB2-80 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 2 cực
  174.800 ₫
  -
  +
 17. MCB NXB125-3-63 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 3 cực
  261.500 ₫
  -
  +
 18. MCCB NM1-125C-50 CB khối Chint - dòng cắt 20KA 3 cực
  627.000 ₫
  -
  +
 19. ELCB NS2-25X-13-18A dãy amper 13-18A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 20. MCB 2P 20A 6KA NXB2-20 Chint
  83.600 ₫
  -
  +
 21. ELCB NS2-25-17-23A dãy amper 17-23A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 22. ELCB NS2-80B-40-63A dãy amper 40-63A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  843.000 ₫
  -
  +
 23. MCB NXB2-2 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 2 cực
  88.300 ₫
  -
  +
 24. MCB NXB4-80 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 4 cực
  348.300 ₫
  -
  +
 25. Aptomat NXM-400S/4300-350 MCCB Chint - dòng cắt 50KA 4 cực
  4.100.000 ₫
  -
  +
 26. Aptomat NXM-125S/4300-25 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 4 cực
  1.100.000 ₫
  -
  +
 27. Aptomat NXM-125S/4300-80 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 4 cực
  1.100.000 ₫
  -
  +
 28. ELCB NS2-25X-4-6.3A dãy amper 4-6.3A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 29. MCB 2P 63A 6KA NXB2-63 Chint
  97.900 ₫
  -
  +
 30. MCB NXB1-100 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 1 cực
  87.900 ₫
  -
  +
 31. MCB 1P 16A 6KA NXB1-16 Chint
  42.900 ₫
  -
  +
 32. MCB 1P 32A 6KA NXB1-32 Chint
  47.300 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 158

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR