Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 770

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. S-T35 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.420.000 ₫
  -
  +
 2. MCB BH-D10 1P 3A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  346.000 ₫
  -
  +
 3. CB CP30-BA 2P 1-M 7A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.469.000 ₫
  -
  +
 4. S-T20 AC100V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  922.000 ₫
  -
  +
 5. MCB BH-D6 3P 13A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  639.000 ₫
  -
  +
 6. CB CP30-BA 1P 1-M 10A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 7. S-T35 AC100V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.420.000 ₫
  -
  +
 8. MCB BH-D10 1P 50A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  333.000 ₫
  -
  +
 9. Phụ kiện teminal điều khiển dòng ATC2-W cho ACB
  7.371.000 ₫
  -
  +
 10. S-T10 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  514.000 ₫
  -
  +
 11. MCB BH-D10 2P 1.6A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  830.000 ₫
  -
  +
 12. CB CP30-BA 2P 1-M 3A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.469.000 ₫
  -
  +
 13. S-T10 AC100V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  514.000 ₫
  -
  +
 14. S-T65 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  2.996.000 ₫
  -
  +
 15. MCB BH-D6 3P 6A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  776.000 ₫
  -
  +
 16. CB CP30-BA 2P 1-M 15A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.469.000 ₫
  -
  +
 17. S-T25 AC100V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.216.000 ₫
  -
  +
 18. MCB BH-D10 1P 32A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  242.000 ₫
  -
  +
 19. MCB BH-D6 3P 20A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  639.000 ₫
  -
  +
 20. Phụ kiện công tắc ngắn mạch DRMECHA-W
  6.612.000 ₫
  -
  +
 21. S-T65 AC100V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  2.996.000 ₫
  -
  +
 22. MCB BH-D10 2P 0.5A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  830.000 ₫
  -
  +
 23. CB CP30-BA 2P 1-M 1A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.469.000 ₫
  -
  +
 24. Phụ kiện biến dòng xuyến ZT-30B-W
  10.388.000 ₫
  -
  +
 25. S-T100 AC300V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.961.000 ₫
  -
  +
 26. MCB BH-D10 2P 40A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  672.000 ₫
  -
  +
 27. Phụ kiện biến dòng trung tính NCT-25-W
  22.665.000 ₫
  -
  +
 28. S-T80 AC100V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.333.000 ₫
  -
  +
 29. MCB BH-D10 3P 1A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  1.281.000 ₫
  -
  +
 30. CB CP30-BA 3P 1-M 7A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  2.484.000 ₫
  -
  +
 31. S-T21 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.055.000 ₫
  -
  +
 32. MCB BH-D10 1P 4A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  346.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 770

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR