Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 770

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. S-T10 AC48V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  514.000 ₫
  -
  +
 2. MCB BH-D6 4P 40A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  1.089.000 ₫
  -
  +
 3. Phụ kiện biến dòng trung tính NCT-40-W
  22.665.000 ₫
  -
  +
 4. S-T12 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  620.000 ₫
  -
  +
 5. S-N800 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  85.761.000 ₫
  -
  +
 6. MCB BH-D10 1P 1A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  383.000 ₫
  -
  +
 7. CB CP30-BA 1P 1-M 0.3A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 8. S-T32 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.098.000 ₫
  -
  +
 9. MCB BH-D6 4P 10A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  874.000 ₫
  -
  +
 10. CB CP30-BA 1P 1-M 3A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 11. S-T80 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.333.000 ₫
  -
  +
 12. MCB BH-D6 4P 25A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  948.000 ₫
  -
  +
 13. Phụ kiện biến dòng trung tính NCT-25-W
  22.665.000 ₫
  -
  +
 14. S-T20 AC48V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  922.000 ₫
  -
  +
 15. MCB BH-D6 4P 63A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  1.227.000 ₫
  -
  +
 16. CB CP30-BA 1P 1-M 0.1A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 17. S-T21 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.055.000 ₫
  -
  +
 18. MCB BH-D10 1P 4A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  346.000 ₫
  -
  +
 19. MCB BH-D10 1P 2A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  346.000 ₫
  -
  +
 20. CB CP30-BA 1P 1-M 1A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 21. S-T50 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  2.847.000 ₫
  -
  +
 22. MCB BH-D6 4P 16A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  874.000 ₫
  -
  +
 23. CB CP30-BA 1P 1-M 15A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 24. CB CP30-BA 1P 1-M 7A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 25. S-T80 AC48V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.333.000 ₫
  -
  +
 26. MCB BH-D10 1P 6A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  286.000 ₫
  -
  +
 27. MCB BH-D10 1P 3A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  346.000 ₫
  -
  +
 28. CB CP30-BA 2P 1-M 7A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.469.000 ₫
  -
  +
 29. S-T20 AC100V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  922.000 ₫
  -
  +
 30. MCB BH-D10 1P 20A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  208.000 ₫
  -
  +
 31. CB CP30-BA 1P 1-M 20A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 32. CB CP30-BA 1P 1-M 10A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 770

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR