Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 770

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. S-T12 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  620.000 ₫
  -
  +
 2. MCB BH-D10 1P 0.5A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  383.000 ₫
  -
  +
 3. CB CP30-BA 1P 1-M 0.3A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 4. S-T32 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.098.000 ₫
  -
  +
 5. MCB BH-D6 4P 6A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  1.096.000 ₫
  -
  +
 6. CB CP30-BA 2P 1-M 20A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.469.000 ₫
  -
  +
 7. CB CP30-BA 1P 1-M 3A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 8. S-T80 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.333.000 ₫
  -
  +
 9. MCB BH-D6 4P 20A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  874.000 ₫
  -
  +
 10. Phụ kiện biến dòng trung tính NCT-25-W
  22.665.000 ₫
  -
  +
 11. S-T80 AC100V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.333.000 ₫
  -
  +
 12. S-T20 AC48V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  922.000 ₫
  -
  +
 13. MCB BH-D6 4P 50A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  1.227.000 ₫
  -
  +
 14. CB CP30-BA 1P 1-M 0.1A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 15. S-T21 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.055.000 ₫
  -
  +
 16. MCB BH-D10 1P 3A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  346.000 ₫
  -
  +
 17. MCB BH-D10 1P 1.6A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  383.000 ₫
  -
  +
 18. CB CP30-BA 1P 1-M 1A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 19. S-T50 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  2.847.000 ₫
  -
  +
 20. MCB BH-D6 4P 13A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  874.000 ₫
  -
  +
 21. CB CP30-BA 1P 1-M 15A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 22. S-T10 AC48V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  514.000 ₫
  -
  +
 23. MCB BH-D6 4P 32A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  948.000 ₫
  -
  +
 24. Phụ kiện biến dòng trung tính NCT-40-W
  22.665.000 ₫
  -
  +
 25. S-T20 AC100V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  922.000 ₫
  -
  +
 26. MCB BH-D10 1P 16A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  208.000 ₫
  -
  +
 27. CB CP30-BA 1P 1-M 20A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 28. S-T12 AC500V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  620.000 ₫
  -
  +
 29. S-T35 AC100V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.420.000 ₫
  -
  +
 30. MCB BH-D10 1P 40A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  276.000 ₫
  -
  +
 31. CB CP30-BA 2P 1-M 0.3A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.469.000 ₫
  -
  +
 32. S-T50 AC48V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  2.847.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 770

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR