Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 67

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. WJ200-055LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  12.617.000 ₫
  -
  +
 2. P1-00330LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  22.704.000 ₫
  -
  +
 3. SV008IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  2.946.500 ₫
  -
  +
 4. SV220IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 5. SV002IE5-2 Biến tần LS dòng IE5
  1.000 ₫
  -
  +
 6. SV055IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  6.640.000 ₫
  -
  +
 7. P1-00080LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  16.533.000 ₫
  -
  +
 8. DLB1-05D5T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.962.640 ₫
  -
  +
 9. WJ200-015LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.654.000 ₫
  -
  +
 10. DLB1-0D75T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.872.640 ₫
  -
  +
 11. P1-00460LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  25.575.000 ₫
  -
  +
 12. SV015IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  3.403.000 ₫
  -
  +
 13. SV0185IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  26.095.000 ₫
  -
  +
 14. SV300IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 15. SV0055IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  9.945.000 ₫
  -
  +
 16. SV075IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  7.461.700 ₫
  -
  +
 17. NES1-002LB Biến tần Hitachi dòng NES1
  2.717.000 ₫
  -
  +
 18. WJ200-022LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.303.000 ₫
  -
  +
 19. SV0037IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  8.840.000 ₫
  -
  +
 20. P1-00600LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  34.617.000 ₫
  -
  +
 21. SV0220IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  29.580.000 ₫
  -
  +
 22. SV001IE5-2 Biến tần LS dòng IE5
  1.000 ₫
  -
  +
 23. WJ200-110LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  23.760.000 ₫
  -
  +
 24. SV110IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  13.844.400 ₫
  -
  +
 25. NES1-004LB Biến tần Hitachi dòng NES1
  2.882.000 ₫
  -
  +
 26. WJ200-037LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.784.800 ₫
  -
  +
 27. SV004IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  2.722.400 ₫
  -
  +
 28. P1-00800LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  42.218.000 ₫
  -
  +
 29. SV001IE5-2C Biến tần LS dòng IE5
  1.000 ₫
  -
  +
 30. SV055IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 31. DLB1-02D2T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.533.080 ₫
  -
  +
 32. SV150IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  15.977.500 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 67

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider