Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 67

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SV300IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  143 ₫
  -
  +
 2. SV015IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  4.100.000 ₫
  -
  +
 3. SV075IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  8.990.000 ₫
  -
  +
 4. SV0055IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  10.150.000 ₫
  -
  +
 5. WJ200-022LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.303.000 ₫
  -
  +
 6. P1-00104LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  17.237.000 ₫
  -
  +
 7. P1-00600LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  34.617.000 ₫
  -
  +
 8. SV0037IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  9.060.000 ₫
  -
  +
 9. SV001IE5-2 Biến tần LS dòng IE5
  177 ₫
  -
  +
 10. SV022IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  4.750.000 ₫
  -
  +
 11. SV110IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  16.680.000 ₫
  -
  +
 12. WJ200-110LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  23.760.000 ₫
  -
  +
 13. WJ200-037LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  8.481.000 ₫
  -
  +
 14. P1-00156LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  18.579.000 ₫
  -
  +
 15. P1-00800LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  42.218.000 ₫
  -
  +
 16. SV004IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  3.280.000 ₫
  -
  +
 17. SV001IE5-2C Biến tần LS dòng IE5
  143 ₫
  -
  +
 18. SV037IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  5.350.000 ₫
  -
  +
 19. SV150IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  19.250.000 ₫
  -
  +
 20. DLB1-02D2T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.333.000 ₫
  -
  +
 21. NES1-007LB Biến tần Hitachi dòng NES1
  3.322.000 ₫
  -
  +
 22. DLB1-0D40T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.288.000 ₫
  -
  +
 23. P1-00228LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  20.064.000 ₫
  -
  +
 24. P1-00930LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  48.026.000 ₫
  -
  +
 25. SV0110IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  17.710.000 ₫
  -
  +
 26. SV075IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  186 ₫
  -
  +
 27. P1-02950LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  119.834.000 ₫
  -
  +
 28. SV040IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  5.350.000 ₫
  -
  +
 29. SV185IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  22.200.000 ₫
  -
  +
 30. DLB1-0004T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.035.000 ₫
  -
  +
 31. NES1-015LB Biến tần Hitachi dòng NES1
  3.850.000 ₫
  -
  +
 32. SV0022IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  8.760.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 67

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider