Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 67

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SV0075IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  11.220.000 ₫
  -
  +
 2. P1-00600LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  34.617.000 ₫
  -
  +
 3. P1-02290LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  107.921.000 ₫
  -
  +
 4. SV0220IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  30.270.000 ₫
  -
  +
 5. P1-01530LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  71.104.000 ₫
  -
  +
 6. SV110IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  16.680.000 ₫
  -
  +
 7. SV0015IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  8.250.000 ₫
  -
  +
 8. NES1-004LB Biến tần Hitachi dòng NES1
  2.882.000 ₫
  -
  +
 9. WJ200-150LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  27.533.000 ₫
  -
  +
 10. P1-00800LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  42.218.000 ₫
  -
  +
 11. WJ200-055LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  12.617.000 ₫
  -
  +
 12. SV055IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  112 ₫
  -
  +
 13. SV008IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  3.550.000 ₫
  -
  +
 14. SV150IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  19.250.000 ₫
  -
  +
 15. SV002IE5-2 Biến tần LS dòng IE5
  184 ₫
  -
  +
 16. NES1-007LB Biến tần Hitachi dòng NES1
  3.322.000 ₫
  -
  +
 17. P1-00080LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  16.533.000 ₫
  -
  +
 18. P1-00930LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  48.026.000 ₫
  -
  +
 19. DLB1-0D75T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.464.000 ₫
  -
  +
 20. SV075IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  186 ₫
  -
  +
 21. SV015IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  4.100.000 ₫
  -
  +
 22. SV185IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  22.200.000 ₫
  -
  +
 23. SV0055IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  10.150.000 ₫
  -
  +
 24. NES1-015LB Biến tần Hitachi dòng NES1
  3.850.000 ₫
  -
  +
 25. WJ200-022LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.303.000 ₫
  -
  +
 26. P1-00104LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  17.237.000 ₫
  -
  +
 27. P1-01240LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  54.208.000 ₫
  -
  +
 28. SV0037IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  9.060.000 ₫
  -
  +
 29. SV110IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  104 ₫
  -
  +
 30. SV001IE5-2 Biến tần LS dòng IE5
  177 ₫
  -
  +
 31. SV022IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  4.750.000 ₫
  -
  +
 32. SV220IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  26.300.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 67

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider