Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 67

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. NES1-022LB Biến tần Hitachi dòng NES1
  4.422.000 ₫
  -
  +
 2. SV002IE5-2C Biến tần LS dòng IE5
  99 ₫
  -
  +
 3. P1-00156LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  18.579.000 ₫
  -
  +
 4. P1-01850LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  89.826.000 ₫
  -
  +
 5. SV150IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  99 ₫
  -
  +
 6. DLB1-01D5T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  99 ₫
  -
  +
 7. SV037IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  5.350.000 ₫
  -
  +
 8. SV0008IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  7.930.000 ₫
  -
  +
 9. DLB1-02D2T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  99 ₫
  -
  +
 10. WJ200-004LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.257.000 ₫
  -
  +
 11. SV0075IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  11.220.000 ₫
  -
  +
 12. P1-00228LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  20.064.000 ₫
  -
  +
 13. P1-02290LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  107.921.000 ₫
  -
  +
 14. SV0110IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  17.710.000 ₫
  -
  +
 15. SV185IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  99 ₫
  -
  +
 16. P1-01530LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  71.104.000 ₫
  -
  +
 17. SV040IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  5.350.000 ₫
  -
  +
 18. SV0015IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  8.250.000 ₫
  -
  +
 19. DLB1-0004T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  99 ₫
  -
  +
 20. WJ200-007LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.653.000 ₫
  -
  +
 21. P1-00330LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  22.704.000 ₫
  -
  +
 22. WJ200-055LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  12.617.000 ₫
  -
  +
 23. SV0150IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  19.840.000 ₫
  -
  +
 24. SV220IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  99 ₫
  -
  +
 25. SV055IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  8.000.000 ₫
  -
  +
 26. SV002IE5-2 Biến tần LS dòng IE5
  99 ₫
  -
  +
 27. DLB1-05D5T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  99 ₫
  -
  +
 28. WJ200-015LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.654.000 ₫
  -
  +
 29. P1-00460LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  25.575.000 ₫
  -
  +
 30. DLB1-0D75T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  99 ₫
  -
  +
 31. SV0185IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  26.720.000 ₫
  -
  +
 32. SV300IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  99 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 67

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider