Cảm biến

Cảm biến là thiết bị điện tử giúp chuyển đổi những trạng thái, biến động từ môi trường, có thể là vật lý, hóa học hoặc sinh học nhận được tín hiệu được thành tín hiệu điện. Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 381

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TH-M-PT-17-1.2-R21 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 1200mm phi 17
  1.524.567 ₫
  -
  +
 2. TW-N-PT-0.02 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 20mm phi 6
  354.240 ₫
  -
  +
 3. TW-N-PT-0.1-3M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 100mm phi 6
  432.000 ₫
  -
  +
 4. TH-L-K-2.0 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 2000mm phi 22
  2.295.040 ₫
  -
  +
 5. TH-M-PT-12-0.25 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 250mm phi 12
  2.295.040 ₫
  -
  +
 6. TH-L-K-17-0.8 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 800mm phi 17
  1.097.280 ₫
  -
  +
 7. TH-M-PT-17-0.2 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 200mm phi 17
  2.295.040 ₫
  -
  +
 8. TW-N-PT-0.01-2M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 10mm phi 6
  360.800 ₫
  -
  +
 9. TW-N-PT-0.05-10M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 50mm phi 6
  673.920 ₫
  -
  +
 10. TH-L-K-17-1.1 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 1100mm phi 17
  1.373.760 ₫
  -
  +
 11. TH-L-K-22-0.6 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 600mm phi 22
  1.321.920 ₫
  -
  +
 12. TH-M-PT-16-0.2 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 200mm phi 16
  2.295.040 ₫
  -
  +
 13. TH-M-K-0.75 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 750mm phi 8
  2.295.040 ₫
  -
  +
 14. TW-N-K-0.02-6M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 20mm phi 6
  146.880 ₫
  -
  +
 15. TH-M-PT-12-0.15 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 150mm phi 12
  640.146 ₫
  -
  +
 16. TW-N-PT-0.05-6M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 50mm phi 6
  535.680 ₫
  -
  +
 17. TH-L-PT-0.25 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 250mm phi 22
  2.295.040 ₫
  -
  +
 18. TW-N-PT-0.05 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 50mm phi 6
  362.880 ₫
  -
  +
 19. TH-M-K-6-0.5 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 500mm phi 8
  2.295.040 ₫
  -
  +
 20. TW-N-K-4-0.01 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 10mm phi 4
  140.800 ₫
  -
  +
 21. TW-N-K-0.037 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 47mm phi 6
  202.400 ₫
  -
  +
 22. TW-N-PT-0.054M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 50mm phi 6
  440.000 ₫
  -
  +
 23. TW-N-PT-0.08 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 80mm phi 6
  362.880 ₫
  -
  +
 24. TH-M-K-0.05 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 50mm phi 8
  414.720 ₫
  -
  +
 25. TW-N-K-5-0.05 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 50mm phi 5
  120.960 ₫
  -
  +
 26. TW-N-PT-0.15DOI Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 150mm phi 6
  1.276.364 ₫
  -
  +
 27. TH-M-K-0.4 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 400mm phi 8
  552.960 ₫
  -
  +
 28. TW-N-K-0.05-20M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 50mm phi 6
  587.520 ₫
  -
  +
 29. TH-M-K-0.22 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 220mm phi 8
  449.280 ₫
  -
  +
 30. TW-N-K-0.06 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 60mm phi 6
  120.960 ₫
  -
  +
 31. TW-N-PT-0.15-2M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 150mm phi 6
  395.869 ₫
  -
  +
 32. TW-N-PT-0.1-7M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 100mm phi 6
  570.240 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 381

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến