Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 381

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TH-M-K-10-0.25 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 250mm phi 10
  2.868.800 ₫
  -
  +
 2. TW-N-K-0.05 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 50mm phi 6
  154.000 ₫
  -
  +
 3. TW-N-K-0.1-07M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  319.000 ₫
  -
  +
 4. TW-N-PT-0.2 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 200mm phi 6
  495.000 ₫
  -
  +
 5. TW-N-PT-0.3 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 300mm phi 6
  551.000 ₫
  -
  +
 6. TH-M-K-10-0.1 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 10
  2.868.800 ₫
  -
  +
 7. TH-M-K-10-0.55 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 550mm phi 10
  2.868.800 ₫
  -
  +
 8. TW-N-K-0.1-04M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  220.000 ₫
  -
  +
 9. TW-N-K-0.1-12M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  451.000 ₫
  -
  +
 10. TW-N-PT-0.2-4M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 200mm phi 6
  627.000 ₫
  -
  +
 11. TH-L-K-22-1.2 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 1200mm phi 22
  2.868.800 ₫
  -
  +
 12. TW-N-PT-8-R21-0.1 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 100mm phi 8
  814.000 ₫
  -
  +
 13. TW-N-PT-0.1-5M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 100mm phi 6
  638.000 ₫
  -
  +
 14. TH-M-K-10-1.2 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 1200mm phi 10
  2.868.800 ₫
  -
  +
 15. TH-M-K-17-0.6 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 600mm phi 17
  2.868.800 ₫
  -
  +
 16. TW-N-K-0.1-30M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  1.100.000 ₫
  -
  +
 17. TW-N-K-0.15-30M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 150mm phi 6
  378.000 ₫
  -
  +
 18. TW-N-PT-0621 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 600mm phi 6
  831.000 ₫
  -
  +
 19. TW-N-PT-DOI100.24 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 100mm phi 6
  814.000 ₫
  -
  +
 20. TH-M-K-17-0.1 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 17
  2.868.800 ₫
  -
  +
 21. TW-N-K-0.044 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 44mm phi 6
  188.000 ₫
  -
  +
 22. TH-M-PT-0.0.5DOI Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 500mm phi 8
  2.868.800 ₫
  -
  +
 23. TW-N-K-0.15-10M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 150mm phi 6
  440.000 ₫
  -
  +
 24. TW-N-PT-0.1-2M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 100mm phi 6
  506.000 ₫
  -
  +
 25. TH-M-PT-6-0.5 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 500mm phi 8
  2.868.800 ₫
  -
  +
 26. TW-N-K-0.1-20M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  770.000 ₫
  -
  +
 27. TW-N-K-0.2-15M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 200mm phi 6
  473.000 ₫
  -
  +
 28. TW-N-K-0.1-17M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  605.000 ₫
  -
  +
 29. TW-N-K-0.2-16M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 200mm phi 6
  473.000 ₫
  -
  +
 30. TH-M-PT-0.07 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 70mm phi 8
  2.868.800 ₫
  -
  +
 31. TH-M-PT-0.15DO Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 150mm phi 8
  2.868.800 ₫
  -
  +
 32. TW-N-K-0.2-4M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 200mm phi 6
  242.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 381

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến