Cảm biến

Sản phẩm 1-32 of 381

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dong day dai 15 met ren 13 đầu dò dài 500mm phi 6 TW-N-K-0.5-15M
  627.000,00 ₫
  -
  +
 2. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dòng củ hành khong-ren- đầu dò dài 500mm phi 22 TH-L-K-0.5
  1.485.000,00 ₫
  -
  +
 3. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dòng củ hành khong-ren- đầu dò dài 140mm phi 22 TH-L-PT-0.14
  1.155.000,00 ₫
  -
  +
 4. Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dòng củ hành ren 21 đầu dò dài 400mm phi 8 TH-M-PT-0.4
  803.000,00 ₫
  -
  +
 5. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dong day dai 9 met ren 13 đầu dò dài 200mm phi 6 TW-N-K-0.2-9M
  385.000,00 ₫
  -
  +
 6. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dong day dai 1 met ren 13 đầu dò dài 200mm phi 6 TW-N-K-0.2-1M
  143.000,00 ₫
  -
  +
 7. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dong day dai 2 met ren 13 đầu dò dài 400mm phi 6 TW-N-K-0.4
  220.000,00 ₫
  -
  +
 8. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dòng củ hành khong-ren- đầu dò dài 250mm phi 22 TH-L-K-0.25
  990.000,00 ₫
  -
  +
 9. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dòng củ hành khong-ren- đầu dò dài 650mm phi 22 TH-L-K-22-0.65
  1.881.000,00 ₫
  -
  +
 10. Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dòng củ hành ren 21 đầu dò dài 300mm phi 8 TH-M-PT-0.3
  770.000,00 ₫
  -
  +
 11. Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) đôi dạng củ hành ren 21 đầu dò dài 500mm phi 8 TH-M-PT-0.5DOI
  1.067.000,00 ₫
  -
  +
 12. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dong day dai 5 met ren 13 đầu dò dài 300mm phi 6 TW-N-K-0.3-5M
  286.000,00 ₫
  -
  +
 13. Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) đôi dạng củ hành ren 21 đầu dò dài 1000mm phi 10 TH-M-PT-1M-DOI
  1.419.000,00 ₫
  -
  +
 14. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dong day dai 4 met ren 13 đầu dò dài 100mm phi 6 TW-N-K-4M
  209.000,00 ₫
  -
  +
 15. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dòng củ hành khong-ren- đầu dò dài 900mm phi 22 TH-L-K-0.9
  2.277.000,00 ₫
  -
  +
 16. Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dong day dai 3.5 met ren 13 đầu dò dài 100mm phi 6 TW-N-PT-0.1-3M5
  561.000,00 ₫
  -
  +
 17. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dòng củ hành khong-ren- đầu dò dài 200mm phi 17 TH-L-K-17-0.2
  682.000,00 ₫
  -
  +
 18. Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dòng củ hành ren 21 đầu dò dài 50mm phi 10 TH-M-PT-10-0.05
  770.000,00 ₫
  -
  +
 19. Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dòng củ hành ren 21 đầu dò dài 500mm phi 10 TH-M-PT-10-0.5
  946.000,00 ₫
  -
  +
 20. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dong day dai 10 met ren 13 đầu dò dài 100mm phi 6 TW-N-K-10M
  396.000,00 ₫
  -
  +
 21. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dong day dai 3 met ren 13 đầu dò dài 100mm phi 6 TW-N-K-3M
  176.000,00 ₫
  -
  +
 22. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dòng củ hành khong-ren- đầu dò dài 1600mm phi 22 TH-L-K-1.6
  3.663.000,00 ₫
  -
  +
 23. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dòng củ hành khong-ren- đầu dò dài 600mm phi 17 TH-L-K-17-0.6
  1.155.000,00 ₫
  -
  +
 24. Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dòng củ hành ren 21 đầu dò dài 300mm phi 10 TH-M-PT-10-0.3
  814.000,00 ₫
  -
  +
 25. Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dong day dai 1 met ren 13 đầu dò dài 40mm phi 6 TW-N-PT-0.04
  418.000,00 ₫
  -
  +
 26. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dòng củ hành khong-ren- đầu dò dài 2000mm phi 22 TH-L-K-2.0
  5.259.136,00 ₫
  -
  +
 27. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dòng củ hành ren 21 đầu dò dài 100mm phi 8 TH-M-K-08-0.1
  1.540.000,00 ₫
  -
  +
 28. Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dòng củ hành ren 21 đầu dò dài 100mm phi 17 TH-M-PT-17-0.1
  858.000,00 ₫
  -
  +
 29. Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) đôi dạng dây dài 2 mét ren 13 đầu dò dài 120mm phi 6 TW-N-PT-0.12-DOI-2M
  539.000,00 ₫
  -
  +
 30. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dong day dai 3.5 met ren 13 đầu dò dài 100mm phi 6 TW-N-K-0.1-03.5M
  176.000,00 ₫
  -
  +
 31. Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dong day dai 1 met ren 13 đầu dò dài 30mm phi 6 TW-N-PT-0.03
  473.000,00 ₫
  -
  +
 32. Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dòng củ hành khong-ren- đầu dò dài 1100mm phi 17 TH-L-K-17-1.1
  1.749.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 381

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang