Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 381

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TW-N-PT-0.3-5M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 300mm phi 6
  715.000 ₫
  -
  +
 2. TH-M-K-10-0.2 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 200mm phi 10
  572.000 ₫
  -
  +
 3. TH-M-K-10-0.7 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 700mm phi 10
  935.000 ₫
  -
  +
 4. TW-N-K-0.1-06M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  275.000 ₫
  -
  +
 5. TW-N-K-0.1-13M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  484.000 ₫
  -
  +
 6. TW-N-PT-0.25 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 250mm phi 6
  527.700 ₫
  -
  +
 7. TH-M-K-08-0.1 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 8
  1.540.000 ₫
  -
  +
 8. TW-N-PT-0.35-2M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 350mm phi 6
  594.000 ₫
  -
  +
 9. TH-M-K-10-0.4 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 400mm phi 10
  715.000 ₫
  -
  +
 10. TW-N-K-0.1-03.5M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  176.000 ₫
  -
  +
 11. TW-N-K-0.1-10M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  396.000 ₫
  -
  +
 12. TW-N-PT-0.22M5 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 220mm phi 6
  550.000 ₫
  -
  +
 13. TH-M-K-21-1.0 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 1000mm phi 21
  1.683.000 ₫
  -
  +
 14. TW-N-K-0.15 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 150mm phi 6
  176.000 ₫
  -
  +
 15. TW-N-K-0.15-5M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 150mm phi 6
  286.000 ₫
  -
  +
 16. TW-N-PT-20M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 100mm phi 6
  1.199.000 ₫
  -
  +
 17. TW-N-PT-0.03-10M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 30mm phi 6
  942.050 ₫
  -
  +
 18. TH-M-K-17-0.3 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 300mm phi 17
  803.000 ₫
  -
  +
 19. TH-M-PT-10-3.16-0.03 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 30mm phi 10
  770.000 ₫
  -
  +
 20. TW-N-K-0.15-20M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 150mm phi 6
  825.000 ₫
  -
  +
 21. TW-N-PT-0.5 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 500mm phi 6
  583.000 ₫
  -
  +
 22. TW-N-K-INOX-0.1 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  209.000 ₫
  -
  +
 23. TW-N-PT-80.152M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 15mm phi 8
  759.000 ₫
  -
  +
 24. TH-M-K-12-0.3DOI Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 300mm phi 12
  627.000 ₫
  -
  +
 25. TW-N-K-0.2-19M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 200mm phi 6
  682.000 ₫
  -
  +
 26. TH-M-PT-0.1 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 100mm phi 8
  726.000 ₫
  -
  +
 27. TH-M-PT-10-0.1-DOI Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 100mm phi 10
  979.000 ₫
  -
  +
 28. TW-N-K-0.2-10M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 200mm phi 6
  418.000 ₫
  -
  +
 29. TW-N-K-0.1REN13-INOX Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  180.000 ₫
  -
  +
 30. TW-N-K-0.15-26M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 150mm phi 6
  1.012.000 ₫
  -
  +
 31. TH-M-PT-0.055 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 55mm phi 8
  726.000 ₫
  -
  +
 32. TH-L-K-0.8 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 800mm phi 22
  2.079.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 381

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung