Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 382

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TW-N-PT-0.1-DOI-2M Đầu dò nhiệt độ loại PT3 đầu dò dài 100mm phi 6
  539.000 ₫
  -
  +
 2. TH-M-K-0.4DOI Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 400mm phi 8
  2.868.800 ₫
  -
  +
 3. TH-M-K-12-0.05 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 50mm phi 12
  2.868.800 ₫
  -
  +
 4. TW-N-K-0.06 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 60mm phi 6
  154.000 ₫
  -
  +
 5. TW-N-K-0.1-33M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  1.100.000 ₫
  -
  +
 6. TW-N-PT-0.1-7M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 100mm phi 6
  726.000 ₫
  -
  +
 7. TH-M-K-0.3DOI Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 300mm phi 8
  2.868.800 ₫
  -
  +
 8. TW-N-PT-11M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 100mm phi 6
  770.000 ₫
  -
  +
 9. TH-M-K-0.6 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 600mm phi 8
  2.868.800 ₫
  -
  +
 10. TW-N-K-0.05-30M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 50mm phi 6
  539.000 ₫
  -
  +
 11. TW-N-K-5-0.05 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 50mm phi 5
  154.000 ₫
  -
  +
 12. TW-N-PT-0.15DOI Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 150mm phi 6
  1.625.000 ₫
  -
  +
 13. TH-M-K-10-1.1 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 1100mm phi 10
  2.868.800 ₫
  -
  +
 14. TW-N-K-0.1-08M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  352.000 ₫
  -
  +
 15. TW-N-K-0.2 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 200mm phi 6
  176.000 ₫
  -
  +
 16. TW-N-PT-0.3-15M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 300mm phi 6
  551.000 ₫
  -
  +
 17. TW-N-K-0.1-18M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  605.000 ₫
  -
  +
 18. TH-M-K-10-0.6 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 600mm phi 10
  2.868.800 ₫
  -
  +
 19. TW-N-K-0.1-05M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  253.000 ₫
  -
  +
 20. TH-M-PT-0.08 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 80mm phi 8
  2.868.800 ₫
  -
  +
 21. TW-N-K-0.1-24M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  880.000 ₫
  -
  +
 22. TW-N-PT-0.22M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 220mm phi 6
  495.000 ₫
  -
  +
 23. TW-N-PT-0.4 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 400mm phi 6
  803.000 ₫
  -
  +
 24. TH-M-K-10-0.3 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 300mm phi 10
  2.868.800 ₫
  -
  +
 25. TW-N-K-0.1-16M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 100mm phi 6
  550.000 ₫
  -
  +
 26. TH-M-K-17-1.0 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 1000mm phi 17
  2.868.800 ₫
  -
  +
 27. TH-M-PT-0.25 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 250mm phi 8
  2.868.800 ₫
  -
  +
 28. TW-N-K-0.15-3M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 150mm phi 6
  209.000 ₫
  -
  +
 29. TW-N-K-0.2-9M Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 200mm phi 6
  308.000 ₫
  -
  +
 30. TW-N-PT-0.01-4M Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 10mm phi 6
  451.000 ₫
  -
  +
 31. TH-M-K-17-0.2 Đầu dò nhiệt độ loại K đầu dò dài 200mm phi 17
  2.868.800 ₫
  -
  +
 32. TH-M-PT-0.03 Đầu dò nhiệt độ loại PT đầu dò dài 30mm phi 8
  2.868.800 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 382

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến