Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

Sản phẩm 1-32 of 200

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 20 Hình tròn 25
  869.000 ₫
  -
  +
 2. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 20 Hình tròn 50
  902.000 ₫
  -
  +
 3. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 20 Hình tròn 75
  924.000 ₫
  -
  +
 4. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 20 Hình tròn 100
  957.000 ₫
  -
  +
 5. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 20 Hình tròn 125
  979.000 ₫
  -
  +
 6. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 20 Hình tròn 150
  1.012.000 ₫
  -
  +
 7. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 20 Hình tròn 200
  1.067.000 ₫
  -
  +
 8. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 32 Hình tròn 25
  1.056.000 ₫
  -
  +
 9. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 32 Hình tròn 50
  1.100.000 ₫
  -
  +
 10. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 32 Hình tròn 75
  1.133.000 ₫
  -
  +
 11. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 32 Hình tròn 100
  1.166.000 ₫
  -
  +
 12. Xy lanh khí nén tròn Parker PK1ACE 32x125
  99 ₫
  -
  +
 13. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 32 Hình tròn 150
  1.243.000 ₫
  -
  +
 14. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 32 Hình tròn 200
  1.309.000 ₫
  -
  +
 15. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 32 Hình tròn 250
  1.386.000 ₫
  -
  +
 16. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 32 Hình tròn 300
  1.463.000 ₫
  -
  +
 17. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 40 Hình tròn 25
  1.232.000 ₫
  -
  +
 18. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 40 Hình tròn 50
  1.254.000 ₫
  -
  +
 19. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 40 Hình tròn 75
  1.298.000 ₫
  -
  +
 20. Xy lanh khí nén Parker PK1ACE 40 Hình tròn 100
  1.342.000 ₫
  -
  +
 21. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 14 GDC 40X14
  957.000 ₫
  -
  +
 22. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 25 GDC 40x25
  1.023.000 ₫
  -
  +
 23. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 50 GDC 40x50
  1.023.000 ₫
  -
  +
 24. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 75 GDC 40x75
  1.100.000 ₫
  -
  +
 25. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 100 GDC 40x100
  1.100.000 ₫
  -
  +
 26. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 150 GDC 40x150
  1.188.000 ₫
  -
  +
 27. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 200 GDC 40x200
  1.276.000 ₫
  -
  +
 28. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 250 GDC 40x250
  1.353.000 ₫
  -
  +
 29. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 300 GDC 40x300
  1.430.000 ₫
  -
  +
 30. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 350 GDC 40x350
  1.518.000 ₫
  -
  +
 31. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 400 GDC 40x400
  1.595.000 ₫
  -
  +
 32. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 450 GDC 40x450
  1.683.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 200

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị khí nén

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ