plc màn hình hmi

Theo dõi nguồn cấp RSS

5 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)
  32.384.000,00 ₫
  -
  +
 2. Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)
  32.384.000,00 ₫
  -
  +
 3. Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)
  25.234.000,00 ₫
  -
  +
 4. Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)
  37.323.000,00 ₫
  -
  +
 5. Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)
  37.323.000,00 ₫
  -
  +

5 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc màn hình hmi

plc

màn hình hmi