Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ cấp nguồn một chiều DC hay còn gọi là máy cấp nguồn một chiều là dòng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh cấp đầu ra là dòng điện một chiều từ nguồn điện 220V AC thông thường hay có thể xem là biến đổi dòng từ AC sang DC.

Công dụng chính của bộ nguồn DC này là cấp điện áp cho các linh kiện và thường sử dụng cho các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện hoặc các công việc nghiên cứu điện trong phòng thí nghiệm

Sản phẩm 1-32 of 206

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HPA-12 Power - Bộ nguồn cảm biến Hanyoung
  315.000 ₫
  -
  +
 2. SPB-060-12 Power - Bộ nguồn gắn thanh ray Autonics
  1.142.000 ₫
  -
  +
 3. SPRM3-F25R Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  31.830.000 ₫
  -
  +
 4. SPRM3-F110EC Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  51.691.000 ₫
  -
  +
 5. SPRM3-F70EC Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  42.580.700 ₫
  -
  +
 6. SPRM3-F40EC Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  35.779.000 ₫
  -
  +
 7. SPRM3-F160R Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  54.097.800 ₫
  -
  +
 8. SPRM3-F90R Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  45.343.000 ₫
  -
  +
 9. SPRM3-F55R Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  35.779.000 ₫
  -
  +
 10. SPRM3-F160EC Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  56.093.000 ₫
  -
  +
 11. SPRM3-F90EC Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  47.338.000 ₫
  -
  +
 12. SPRM3-F55EC Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  37.773.500 ₫
  -
  +
 13. SPRM3-F25EC Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  33.826.000 ₫
  -
  +
 14. SPRM3-F110R Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  49.695.000 ₫
  -
  +
 15. SPRM3-F70R Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  40.585.000 ₫
  -
  +
 16. SPRM3-F40R Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  33.826.000 ₫
  -
  +
 17. TPR2N-220-25A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR2N
  1.298.000 ₫
  -
  +
 18. TPR2N-220-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  1.375.000 ₫
  -
  +
 19. TPR2N-220-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  2.805.000 ₫
  -
  +
 20. TPR2N-110-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  3.377.000 ₫
  -
  +
 21. TPR2N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  3.377.000 ₫
  -
  +
 22. TPR2P-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  5.434.000 ₫
  -
  +
 23. TPR2P-220-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  8.019.000 ₫
  -
  +
 24. TPR2P-220-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  10.912.000 ₫
  -
  +
 25. TPR3N-220-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.325.000 ₫
  -
  +
 26. TPR3N-220-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  7.953.000 ₫
  -
  +
 27. TPR3N-220-60A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  10.461.000 ₫
  -
  +
 28. TPR3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  10.461.000 ₫
  -
  +
 29. TPR3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  16.940.000 ₫
  -
  +
 30. TPRF3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  9.922.000 ₫
  -
  +
 31. TPRF3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  14.806.000 ₫
  -
  +
 32. TPR3P-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  11.231.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 206

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn

Bộ nguồn