Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 498

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HSM-110 Đế tản nhiệt Hanyoung - Relay bán dẫn SSR
  193.000 ₫
  -
  +
 2. HSM-150 Đế tản nhiệt Hanyoung - Relay bán dẫn SSR
  252.000 ₫
  -
  +
 3. HSM-200 Đế tản nhiệt Hanyoung - Relay bán dẫn SSR
  329.000 ₫
  -
  +
 4. HSM-250 Đế tản nhiệt Hanyoung - Relay bán dẫn SSR
  405.000 ₫
  -
  +
 5. SSR Relay bán dẫn HSR-2A102Z 1 Pha 10A Hanyoung
  216.000 ₫
  -
  +
 6. SSR Relay bán dẫn HSR-2A202Z 1 Pha 20A Hanyoung
  280.000 ₫
  -
  +
 7. SSR Relay bán dẫn HSR-2A204Z 1 Pha 20A Hanyoung
  468.000 ₫
  -
  +
 8. SSR Relay bán dẫn HSR-2A302Z 1 Pha 30A Hanyoung
  286.000 ₫
  -
  +
 9. SSR Relay bán dẫn HSR-2A402Z 1 Pha 40A Hanyoung
  286.000 ₫
  -
  +
 10. SSR Relay bán dẫn HSR-2A404Z 1 Pha 40A Hanyoung
  484.000 ₫
  -
  +
 11. SSR Relay bán dẫn HSR-2A704Z 1 Pha 70A Hanyoung
  714.000 ₫
  -
  +
 12. SSR Relay bán dẫn HSR-2D102Z 1 Pha 10A Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 13. SSR Relay bán dẫn HSR-2D104Z 1 Pha 10A Hanyoung
  254.000 ₫
  -
  +
 14. SSR Relay bán dẫn HSR-2D202Z 1 Pha 20A Hanyoung
  273.000 ₫
  -
  +
 15. SSR Relay bán dẫn HSR-2D204Z 1 Pha 20A Hanyoung
  463.000 ₫
  -
  +
 16. SSR Relay bán dẫn HSR-2D302Z 1 Pha 30A Hanyoung
  279.000 ₫
  -
  +
 17. SSR Relay bán dẫn HSR-2D304Z 1 Pha 30A Hanyoung
  479.000 ₫
  -
  +
 18. SSR Relay bán dẫn HSR-2D402Z 1 Pha 40A Hanyoung
  279.000 ₫
  -
  +
 19. SSR Relay bán dẫn HSR-2D404Z 1 Pha 40A Hanyoung
  479.000 ₫
  -
  +
 20. SSR Relay bán dẫn HSR-2D502Z 1 Pha 50A Hanyoung
  539.000 ₫
  -
  +
 21. SSR Relay bán dẫn HSR-2D504RT 1 Pha 50A Hanyoung
  1.370.000 ₫
  -
  +
 22. SSR Relay bán dẫn HSR-2D504Z 1 Pha 50A Hanyoung
  788.000 ₫
  -
  +
 23. SSR Relay bán dẫn HSR-2D702Z 1 Pha 70A Hanyoung
  598.000 ₫
  -
  +
 24. SSR Relay bán dẫn HSR-2D704Z 1 Pha 70A Hanyoung
  788.000 ₫
  -
  +
 25. SSR Relay bán dẫn HSR-3A304Z 3 Pha 30A Hanyoung
  1.507.000 ₫
  -
  +
 26. SSR Relay bán dẫn HSR-3A402Z 3 Pha 40A Hanyoung
  914.000 ₫
  -
  +
 27. SSR Relay bán dẫn HSR-3A404R 3 Pha 40A Hanyoung
  914.000 ₫
  -
  +
 28. SSR Relay bán dẫn HSR-3A404Z 3 Pha 40A Hanyoung
  1.507.000 ₫
  -
  +
 29. SSR Relay bán dẫn HSR-3A504Z 3 Pha 50A Hanyoung
  2.018.000 ₫
  -
  +
 30. SSR Relay bán dẫn HSR-3A704Z 3 Pha 70A Hanyoung
  2.075.000 ₫
  -
  +
 31. SSR Relay bán dẫn HSR-3D102Z 3 Pha 10A Hanyoung
  693.000 ₫
  -
  +
 32. SSR Relay bán dẫn HSR-3D104Z 3 Pha 10A Hanyoung
  816.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 498

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR