Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 66

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SR1-1240 Relay bán dẫn Autonics
  606.320 ₫
  -
  +
 2. SSR Relay bán dẫn HSR-SLD2C154Z 2 Pha 15A Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 3. SSR Relay bán dẫn HSR-SLD2C152Z 2 Pha 15A Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 4. SSR Relay bán dẫn HSR-SLD254Z 1 Pha 25A Hanyoung
  825.000 ₫
  -
  +
 5. SSR Relay bán dẫn HSR-SLD252Z 1 Pha 25A Hanyoung
  504.000 ₫
  -
  +
 6. SSR Relay bán dẫn HSR-SLD154Z 1 Pha 15A Hanyoung
  430.000 ₫
  -
  +
 7. SSR Relay bán dẫn HSR-SLD152Z 1 Pha 15A Hanyoung
  386.000 ₫
  -
  +
 8. SSR Relay bán dẫn HSR-3D704Z-T 3 Pha 70A Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 9. SSR Relay bán dẫn HSR-3D704Z 3 Pha 70A Hanyoung
  2.120.000 ₫
  -
  +
 10. SSR Relay bán dẫn HSR-3D702Z 3 Pha 70A Hanyoung
  1.527.000 ₫
  -
  +
 11. SSR Relay bán dẫn HSR-3D504Z 3 Pha 50A Hanyoung
  2.009.000 ₫
  -
  +
 12. SSR Relay bán dẫn HSR-3D404Z 3 Pha 40A Hanyoung
  1.489.000 ₫
  -
  +
 13. SSR Relay bán dẫn HSR-3D402Z 3 Pha 40A Hanyoung
  898.000 ₫
  -
  +
 14. SSR Relay bán dẫn HSR-3D304Z 3 Pha 30A Hanyoung
  1.489.000 ₫
  -
  +
 15. SSR Relay bán dẫn HSR-3D302Z 3 Pha 30A Hanyoung
  898.000 ₫
  -
  +
 16. SSR Relay bán dẫn HSR-SLD402Z 1 Pha 40A Hanyoung
  652.000 ₫
  -
  +
 17. SSR Relay bán dẫn HSR-SLD404Z 1 Pha 40A Hanyoung
  829.000 ₫
  -
  +
 18. SSR Relay bán dẫn HSR-2A104Z 1 Pha 10A Hanyoung
  259.000 ₫
  -
  +
 19. SR1-1225-N Relay bán dẫn Autonics
  379.500 ₫
  -
  +
 20. SRH1-A230-N Relay bán dẫn Autonics
  1.842.500 ₫
  -
  +
 21. SR1-1450 Relay bán dẫn Autonics
  1.236.400 ₫
  -
  +
 22. SRS1-A1203R Relay bán dẫn Autonics
  99 ₫
  -
  +
 23. SSR Relay bán dẫn HSR-3D502Z 3 Pha 50A Hanyoung
  1.527.000 ₫
  -
  +
 24. SSR Relay bán dẫn HSR-3A702Z 3 Pha 70A Hanyoung
  1.491.000 ₫
  -
  +
 25. SSR Relay bán dẫn HSR-3A502Z 3 Pha 50A Hanyoung
  1.493.000 ₫
  -
  +
 26. SSR Relay bán dẫn HSR-3A302Z 3 Pha 30A Hanyoung
  914.000 ₫
  -
  +
 27. SSR Relay bán dẫn HSR-3A204Z 3 Pha 20A Hanyoung
  1.459.000 ₫
  -
  +
 28. SSR Relay bán dẫn HSR-3A202Z 3 Pha 20A Hanyoung
  898.000 ₫
  -
  +
 29. SSR Relay bán dẫn HSR-3A104Z 3 Pha 10A Hanyoung
  832.000 ₫
  -
  +
 30. SSR Relay bán dẫn HSR-3A102Z 3 Pha 10A Hanyoung
  711.000 ₫
  -
  +
 31. SSR Relay bán dẫn HSR-2A504Z 1 Pha 40A Hanyoung
  714.000 ₫
  -
  +
 32. SSR Relay bán dẫn HSR-2A304Z 1 Pha 30A Hanyoung
  484.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 66

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR