Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 80

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP-25S5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 2. UP25S-8PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  107 ₫
  -
  +
 3. UP-18S8NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 4. UP25S-8NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  109 ₫
  -
  +
 5. PSN17-5DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  354.200 ₫
  -
  +
 6. UP25S-5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  162 ₫
  -
  +
 7. PS50-30DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  870.100 ₫
  -
  +
 8. UP18S-8PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  108 ₫
  -
  +
 9. PSN40-20DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 10. UP-25S12PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 11. PSN30-10DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  414.700 ₫
  -
  +
 12. UP-40S20PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  373.000 ₫
  -
  +
 13. PSN25-5DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  388.300 ₫
  -
  +
 14. UP-40S20NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  373.000 ₫
  -
  +
 15. UP25S-12PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  160 ₫
  -
  +
 16. UP-30S15NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 17. UP25S-12NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  195 ₫
  -
  +
 18. UP-30S10PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  366.000 ₫
  -
  +
 19. UP40S-20NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  171 ₫
  -
  +
 20. UP-18S5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 21. UP30S-15PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  184 ₫
  -
  +
 22. UP-18S5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 23. UP30S-10PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  109 ₫
  -
  +
 24. UP-25S8NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 25. UP18S-8NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  112 ₫
  -
  +
 26. UP-25S5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  209.000 ₫
  -
  +
 27. UP18S-5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  148 ₫
  -
  +
 28. UP-18S8PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 29. UP25S-8PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  141 ₫
  -
  +
 30. PSN17-8DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  354.200 ₫
  -
  +
 31. UP25S-5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  164 ₫
  -
  +
 32. PS12-4DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  514.800 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 80

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến