Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 80

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP-30S15NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  163.880 ₫
  -
  +
 2. UP40S-20PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 3. UP-18S8NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  143.480 ₫
  -
  +
 4. UP40S-20NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 5. UP-18S5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  143.480 ₫
  -
  +
 6. UP30S-15NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 7. UP-25S8PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  150.280 ₫
  -
  +
 8. UP18S-8PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 9. UP-25S8NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  150.280 ₫
  -
  +
 10. UP18S-5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 11. UP-25S5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  150.280 ₫
  -
  +
 12. UP18S-5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 13. PSN25-5DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  232.980 ₫
  -
  +
 14. UP25S-8NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 15. PSN17-5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  212.520 ₫
  -
  +
 16. UP25S-5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 17. PS12-4DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  308.880 ₫
  -
  +
 18. UP-30S10PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  163.880 ₫
  -
  +
 19. UP18S-8PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 20. PSN40-20DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  368.940 ₫
  -
  +
 21. UP-25S12PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  150.280 ₫
  -
  +
 22. PSN30-15DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  248.820 ₫
  -
  +
 23. UP-25S12NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  150.280 ₫
  -
  +
 24. PSN25-5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  232.980 ₫
  -
  +
 25. UP-40S20NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  253.640 ₫
  -
  +
 26. UP30S-10NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 27. UP-30S15PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  163.880 ₫
  -
  +
 28. UP25S-12NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 29. UP-30S10PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  163.880 ₫
  -
  +
 30. UP40S-20PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 31. UP-18S8NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  143.480 ₫
  -
  +
 32. UP30S-15PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 80

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến