Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 80

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP25S-5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 2. PS12-4DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 3. UP18S-8PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 4. PSN40-20DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  509.000 ₫
  -
  +
 5. UP-25S12PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 6. PSN30-15DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  387.000 ₫
  -
  +
 7. UP-25S12NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 8. UP18S-8NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 9. PSN25-5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  326.000 ₫
  -
  +
 10. UP-40S20NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 11. UP-30S15PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  219.000 ₫
  -
  +
 12. UP25S-12NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 13. PSN17-8DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  303.000 ₫
  -
  +
 14. UP-30S10PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 15. UP40S-20PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  373.000 ₫
  -
  +
 16. UP30S-15PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 17. UP-18S5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  191.000 ₫
  -
  +
 18. UP-30S10NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 19. UP30S-15NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 20. UP-25S8PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  209.000 ₫
  -
  +
 21. UP-25S5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 22. UP18S-5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 23. UP30S-10NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 24. UP-25S5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  201.000 ₫
  -
  +
 25. UP25S-8PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 26. UP25S-8NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 27. PSN17-5DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  303.000 ₫
  -
  +
 28. UP-18S8NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  191.000 ₫
  -
  +
 29. UP25S-5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 30. PS50-30DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  816.000 ₫
  -
  +
 31. PSN40-20DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  509.000 ₫
  -
  +
 32. UP-25S12PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 80

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung