Công tắc nút nhấn đèn báo

Theo dõi nguồn cấp RSS
Công tắc nút nhấn đèn báo

Công tắc nút nhấn đèn báo bao gồm các dòng sản phẩm có đèn và không đèn, xoay 2 và 3 vị trí, loại tích hợp chìa khóa, thiết kế kiểu tròn và vuông, có chức năng kín nước, nhấn nhả và nhấn giữ, thiết kế công tắc xoay kiểu cần ngắn và dài, đèn tháp, công tắc hành trình, điều khiển cẩu trục ...

Thiết bị Hanyoung, Chint và Idec là 3 hãng cung cấp các mặt hàng về công tắc nút nhấn đèn báo tốt nhất thị trường hiện nay

31 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MRK-A3A2E Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa - Φ30 Hanyoung
  139.000 ₫
  -
  +
 2. MRK-A2A1L Công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa - Φ30 Hanyoung
  94.520 ₫
  -
  +
 3. MRK-A2R1L Công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa - Φ30 Hanyoung
  94.520 ₫
  -
  +
 4. MRT-K2A2D0A Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa - Φ25 Hanyoung
  105.000 ₫
  -
  +
 5. MRK-A2A1R Công tắc xoay 2 vị trí có chìa khóa - Φ30 Hanyoung
  94.520 ₫
  -
  +
 6. MRT-K2A2D0G Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa - Φ25 Hanyoung
  105.000 ₫
  -
  +
 7. MRK-A3A2 (L,R,C,D,E) Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa - Φ30 Hanyoung
  149.000 ₫
  -
  +
 8. MRT-K3A2A0G Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa - Φ25 Hanyoung
  105.000 ₫
  -
  +
 9. MRK-A3R2C Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa - Φ30 Hanyoung
  123.760 ₫
  -
  +
 10. MRT-K3A2D0A Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa - Φ25 Hanyoung
  105.000 ₫
  -
  +
 11. MRT-R3A2A0R Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhôm Hanyoung
  115.600 ₫
  -
  +
 12. MRT-K3A2D0G Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa - Φ25 Hanyoung
  105.000 ₫
  -
  +
 13. MRT-R3A2A0G Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhôm Hanyoung
  115.600 ₫
  -
  +
 14. MRK-R3A2E Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa viền nhôm Hanyoung
  143.480 ₫
  -
  +
 15. MRT-T3A2D0R Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhựa Hanyoung
  105.000 ₫
  -
  +
 16. MRK-R3A2R Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa viền nhôm Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 17. MRT-N3A2A0G Công tắc xoay có đèn 3 vị trí viền nhôm- Φ25 Hanyoung
  115.600 ₫
  -
  +
 18. MRK-R3A2L Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa viền nhôm Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 19. MRS-R3A2 Công tắc xoay 3 vị trí viền nhôm Hanyoung
  75.480 ₫
  -
  +
 20. MRK-R3A2C Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa viền nhôm Hanyoung
  175.000 ₫
  -
  +
 21. MRS-R3R2 Công tắc xoay 3 vị trí viền nhôm Hanyoung
  75.480 ₫
  -
  +
 22. MRK-R3A2D Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa viền nhôm Hanyoung
  143.480 ₫
  -
  +
 23. MRS-T3A2 Công tắc xoay 3 vị trí viền nhựa Hanyoung
  75.480 ₫
  -
  +
 24. MRK-A3A2L Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa - Φ30 Hanyoung
  139.000 ₫
  -
  +
 25. MRS-T3R2 Công tắc xoay 3 vị trí viền nhựa Hanyoung
  75.480 ₫
  -
  +
 26. MRK-A3A2R Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa - Φ30 Hanyoung
  139.000 ₫
  -
  +
 27. MRK-R3A2 (L,R,C,D,E) Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa viền nhôm Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 28. MRK-A3A2C Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa - Φ30 Hanyoung
  139.000 ₫
  -
  +
 29. MRS-A3A2 Công tắc xoay 3 vị trí - Φ30 Hanyoung
  75.480 ₫
  -
  +
 30. MRK-A3A2D Công tắc xoay 3 vị trí có chìa khóa - Φ30 Hanyoung
  139.000 ₫
  -
  +
 31. MRS-A3R2 Công tắc xoay 3 vị trí - Φ30 Hanyoung
  75.480 ₫
  -
  +

31 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Công tắc nút nhấn

Đèn tháp