plc màn hình hmi

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 37

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)
  46.640.000,00 ₫
  -
  +
 2. PLC,XPO-PS30/ PS50/PS70 (PROTECTION SHEET) XPO-PS50
  539.000,00 ₫
  -
  +
 3. PLC,XPO-PS30/ PS50/PS70 (PROTECTION SHEET) XPO-PS30
  539.000,00 ₫
  -
  +
 4. CANOpen slave option
  9.141.000,00 ₫
  -
  +
 5. Profibus-DP slave option
  9.141.000,00 ₫
  -
  +
 6. Communication option card: Industrial FEnet (RAFIEnet) Electric, Master
  8.228.000,00 ₫
  -
  +
 7. USB TO USB CABLE
  2.992.000,00 ₫
  -
  +
 8. Màn hình hmi XP90-TTB/AC(Touch Panel)
  48.301.000,00 ₫
  -
  +
 9. Màn hình hmi XP90-TTA/AC(Touch Panel)
  43.890.000,00 ₫
  -
  +
 10. PLC,XPO-PS30/ PS50/PS70 (PROTECTION SHEET) XPO-PS70
  539.000,00 ₫
  -
  +
 11. màn hình hmi eXP40-TTE/DC(Touch Panel)
  6.853.000,00 ₫
  -
  +
 12. Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)
  37.323.000,00 ₫
  -
  +
 13. Màn hình hmi iXP70-TTA/DC(Touch Panel)
  32.384.000,00 ₫
  -
  +
 14. Màn hình hmi iXP90-TTA/AC(Touch Panel)
  46.640.000,00 ₫
  -
  +
 15. Màn hình hmi iXP80-TTA/AC(Touch Panel)
  37.323.000,00 ₫
  -
  +
 16. Màn hình hmi iXP70-TTA/AC(Touch Panel)
  32.384.000,00 ₫
  -
  +
 17. Màn hình hmi iXP50-TTA/DC(Touch Panel)
  25.234.000,00 ₫
  -
  +
 18. màn hình hmi eXP60-TTA/DC(Touch Panel)
  13.508.000,00 ₫
  -
  +
 19. màn hình hmi eXP40-TTA/DC(Touch Panel)
  7.194.000,00 ₫
  -
  +
 20. Màn hình hmi XP80-TTA/DC(Touch Panel)
  34.584.000,00 ₫
  -
  +
 21. Màn hình hmi XP80-TTB/AC(Touch Panel)
  35.662.000,00 ₫
  -
  +
 22. Màn hình hmi XP80-TTA/AC(Touch Panel)
  34.584.000,00 ₫
  -
  +
 23. Màn hình hmi XP30-BTB/DC(Touch Panel)
  15.378.000,00 ₫
  -
  +
 24. Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)
  14.033.000,00 ₫
  -
  +
 25. Màn hình hmi XP30-BTE/DC(Touch Panel)
  8.228.000,00 ₫
  -
  +
 26. Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)
  4.609.000,00 ₫
  -
  +
 27. Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)
  4.158.000,00 ₫
  -
  +
 28. Màn hình hmi XP30-TTA/DC(Touch Panel)
  16.456.000,00 ₫
  -
  +
 29. Màn hình hmi XP30-TTB/DC(Touch Panel)
  18.117.000,00 ₫
  -
  +
 30. Màn hình hmi XP70-TTA/DC(Touch Panel)
  29.634.000,00 ₫
  -
  +
 31. Màn hình hmi XP70-TTB/AC(Touch Panel)
  32.582.000,00 ₫
  -
  +
 32. Màn hình hmi XP70-TTA/AC(Touch Panel)
  29.634.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 37

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc màn hình hmi

plc

màn hình hmi