plc màn hình hmi

Theo dõi nguồn cấp RSS
plc màn hình hmi
Màn hình HMI là giao diện vận hành giữa người và máy thông qua PLC, chúng được kết nối với nhau bằng cáp tín hiệu. Khi người vận hành tác động nhấn nút trên màn hình hoặc cài đặt thông số, yêu cầu sẽ được gửi đến PLC, PLC điều khiển máy móc dây chuyền hoạt động.
Ngược lại, hệ thống máy móc dây chuyền có thể gửi trạng thái hoạt động hoặc thông số hiện tại lên màn hình HMI thông qua PLC giúp cho con người thực hiện quá trình giám sát và điều khiển.

Sản phẩm 1-32 of 37

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. iXP90-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  46.640.000 ₫
  -
  +
 2. XPO-PS50 Bộ lập trình PLC XPO-PS30/ PS50/PS70 PROTECTION SHEET
  539.000 ₫
  -
  +
 3. XPO-PS30 Bộ lập trình PLC / PS50/PS70 PROTECTION SHEET
  539.000 ₫
  -
  +
 4. CANOpen slave option
  9.141.000 ₫
  -
  +
 5. Profibus-DP slave option
  9.141.000 ₫
  -
  +
 6. Communication option card: Industrial FEnet (RAFIEnet) Electric, Master
  8.228.000 ₫
  -
  +
 7. USB TO USB CABLE
  2.992.000 ₫
  -
  +
 8. XP90-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  48.301.000 ₫
  -
  +
 9. XP90-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  43.890.000 ₫
  -
  +
 10. XPO-PS70 Bộ lập trình PLC XPO-PS30/ PS50/PS70 PROTECTION SHEET
  539.000 ₫
  -
  +
 11. eXP40-TTE/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  6.853.000 ₫
  -
  +
 12. iXP80-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  37.323.000 ₫
  -
  +
 13. iXP70-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  32.384.000 ₫
  -
  +
 14. iXP90-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  46.640.000 ₫
  -
  +
 15. iXP80-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  37.323.000 ₫
  -
  +
 16. iXP70-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  32.384.000 ₫
  -
  +
 17. iXP50-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  25.234.000 ₫
  -
  +
 18. eXP60-TTA/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  13.508.000 ₫
  -
  +
 19. eXP40-TTA/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  7.194.000 ₫
  -
  +
 20. XP80-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  34.584.000 ₫
  -
  +
 21. XP80-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  35.662.000 ₫
  -
  +
 22. XP80-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  34.584.000 ₫
  -
  +
 23. XP30-BTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  15.378.000 ₫
  -
  +
 24. XP30-BTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  14.033.000 ₫
  -
  +
 25. XP30-BTE/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  8.228.000 ₫
  -
  +
 26. XP10BKB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  4.609.000 ₫
  -
  +
 27. XP10BKA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  4.158.000 ₫
  -
  +
 28. XP30-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  16.456.000 ₫
  -
  +
 29. XP30-TTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  18.117.000 ₫
  -
  +
 30. XP70-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  29.634.000 ₫
  -
  +
 31. XP70-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  32.582.000 ₫
  -
  +
 32. XP70-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  29.634.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 37

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc màn hình hmi

plc

màn hình hmi