Đồng hồ nhiệt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Đồng hồ nhiệt

Bộ điều khiển nhiệt độ là thiết bị dùng để đo, điều khiển và kiểm soát nhiệt độ ở trong một khoảng không gian và thời gian nhất định.

Ngoài nhiệt độ, loại thiết bị điều khiển này còn có khả năng đo và kiểm soát đồng thời cả độ ẩm trong không gian kín. Với tính năng này, bộ điều chỉnh nhiệt độ trở thành thành phần không thể thiếu trong các hệ thống gia nhiệt, máy ép nhựa, lò sấy, hệ thống khí nén, …

Các dòng đồng hồ nhiệt độ nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam :

- Đồng hồ nhiệt độ Autonics

- Đồng hồ nhiệt độ Hanyoung

- Đồng hồ nhiệt độ Conotec

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HY8000S Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8000S
  975.000 ₫
  -
  +
 2. DF2SUB Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF2
  1.000 ₫
  -
  +
 3. DF4 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF4
  1.000 ₫
  -
  +
 4. AF1 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AF1
  1.000 ₫
  -
  +
 5. AT3 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AT3
  1.000 ₫
  -
  +
 6. AT6 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AT6
  1.445.000 ₫
  -
  +
 7. TOM Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 8. HY5000 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY5000
  541.000 ₫
  -
  +
 9. TOL Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 10. HY2000 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  518.000 ₫
  -
  +
 11. THD-R-C,V Bộ điều khiển nhiệt độ - độ ẩm Autonics
  2.790.000 ₫
  -
  +
 12. ND4 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  37.000 ₫
  -
  +
 13. THD-R-T Bộ điều khiển nhiệt độ - độ ẩm Autonics
  1.660.560 ₫
  -
  +
 14. TOS Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 15. THD-D1-C,V Bộ điều khiển nhiệt độ - độ ẩm Autonics
  3.770.000 ₫
  -
  +
 16. THD-D1-T Bộ điều khiển nhiệt độ - độ ẩm Autonics
  2.090.880 ₫
  -
  +
 17. THD-D2-C,V Bộ điều khiển nhiệt độ - độ ẩm Autonics
  3.770.000 ₫
  -
  +
 18. THD-D2-T Bộ điều khiển nhiệt độ - độ ẩm Autonics
  2.090.880 ₫
  -
  +
 19. HY8200S Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.309.000 ₫
  -
  +
 20. HY4500S Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.166.000 ₫
  -
  +
 21. HY72D Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  102.000 ₫
  -
  +
 22. HY3000 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY3000
  1.000 ₫
  -
  +
 23. HY48D Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY48D
  1.000 ₫
  -
  +
 24. HY1000 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY1000
  1.000 ₫
  -
  +
 25. DF2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF2
  1.000 ₫
  -
  +

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Điều khiển nhiệt độ Conotec

Đồng hồ nhiệt