Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB DC Schneider A9N61512 dòng Acti9 C60H
  874.800 ₫
  -
  +
 2. MCB BKN-b-4P-20A CB tép Chint - 10KA
  408.143 ₫
  -
  +
 3. A9F74320 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  918.000 ₫
  -
  +
 4. A9K27220 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  257.400 ₫
  -
  +
 5. EZ9F34120 MCB Schneider dòng Easy9
  95.040 ₫
  -
  +
 6. MCB BKN3P-20A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 7. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P20A
  1.000 ₫
  -
  +
 8. MCB 2P 20A 6KA NXB2-20 Chint
  83.600 ₫
  -
  +
 9. MCB 1P 20A Aptomat Hitachi BK63 1P 20A
  44.064 ₫
  -
  +
 10. A9F84120 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  399.600 ₫
  -
  +
 11. A9K24420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.306.800 ₫
  -
  +
 12. MCB BKN-b-1P-20A CB tép Chint - 10KA
  78.797 ₫
  -
  +
 13. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P20A
  1.000 ₫
  -
  +
 14. EZ9F34220 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  151.800 ₫
  -
  +
 15. MCB NXB4-20 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 4 cực
  147.300 ₫
  -
  +
 16. MCB 3P 20A Aptomat Hitachi BK63 3P 20A
  163.296 ₫
  -
  +
 17. EZ9F34320 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  480.600 ₫
  -
  +
 18. A9F84320 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  1.514.000 ₫
  -
  +
 19. A9F74220 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  308.000 ₫
  -
  +
 20. A9K27120 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  93.500 ₫
  -
  +
 21. A9F84420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.878.200 ₫
  -
  +
 22. MCB BKN2P-20A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 23. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P20A
  1.000 ₫
  -
  +
 24. A9F94120 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  604.800 ₫
  -
  +
 25. MCB 1P 20A 6KA NXB1-20 Chint
  44.000 ₫
  -
  +
 26. MCB DC Schneider A9N61532 dòng Acti9 C60H
  1.965.600 ₫
  -
  +
 27. A9F94220 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.641.600 ₫
  -
  +
 28. A9F74420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.382.400 ₫
  -
  +
 29. A9K24320 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  420.200 ₫
  -
  +
 30. MCB BKN4P-20A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 31. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P20A
  1.000 ₫
  -
  +
 32. MCB 3P 20A 6KA NXB3-20 Chint
  124.300 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR