Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. A9K24320 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  809.600 ₫
  -
  +
 2. A9F94320 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.069.100 ₫
  -
  +
 3. MCB BKN4P-20A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 4. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P20A
  158 ₫
  -
  +
 5. MCB 3P 20A 6KA NXB3-20 Chint
  124.300 ₫
  -
  +
 6. MCB 2P 20A Aptomat Hitachi BK63 2P 20A
  112.000 ₫
  -
  +
 7. A9F84220 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.289.200 ₫
  -
  +
 8. A9F74120 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  211.200 ₫
  -
  +
 9. MCB BKN-b-2P-20A CB tép Chint - 10KA
  299.200 ₫
  -
  +
 10. MCB BKN1P-20A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 11. A9F94420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.563.000 ₫
  -
  +
 12. MCB BKN-b-3P-20A CB tép Chint - 10KA
  478.500 ₫
  -
  +
 13. MCB 4P 20A Aptomat Hitachi BK63 4P 20A
  292.000 ₫
  -
  +
 14. MCB DC Schneider A9N61512 dòng Acti9 C60H
  839.300 ₫
  -
  +
 15. MCB BKN-b-4P-20A CB tép Chint - 10KA
  715.000 ₫
  -
  +
 16. A9F74320 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  883.300 ₫
  -
  +
 17. A9K27220 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  497.200 ₫
  -
  +
 18. EZ9F34120 MCB Schneider dòng Easy9
  93.500 ₫
  -
  +
 19. MCB BKN3P-20A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 20. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P20A
  160 ₫
  -
  +
 21. EZ9F34220 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  265.100 ₫
  -
  +
 22. MCB 2P 20A 6KA NXB2-20 Chint
  83.600 ₫
  -
  +
 23. MCB 1P 20A Aptomat Hitachi BK63 1P 20A
  55.000 ₫
  -
  +
 24. A9F84120 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  385.000 ₫
  -
  +
 25. A9K24420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.256.200 ₫
  -
  +
 26. MCB BKN-b-1P-20A CB tép Chint - 10KA
  137.500 ₫
  -
  +
 27. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P20A
  194 ₫
  -
  +
 28. MCB NXB4-20 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 4 cực
  147.300 ₫
  -
  +
 29. MCB 3P 20A Aptomat Hitachi BK63 3P 20A
  204.000 ₫
  -
  +
 30. EZ9F34320 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  471.900 ₫
  -
  +
 31. A9F84320 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  1.514.000 ₫
  -
  +
 32. A9F74220 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  583.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR