Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB BKN2P-20A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 2. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P20A
  158 ₫
  -
  +
 3. A9F94120 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  475.200 ₫
  -
  +
 4. MCB 1P 20A 6KA NXB1-20 Chint
  44.000 ₫
  -
  +
 5. MCB 2P 20A Aptomat Hitachi BK63 2P 20A
  112.000 ₫
  -
  +
 6. A9F94220 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.575.200 ₫
  -
  +
 7. A9F74420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.329.900 ₫
  -
  +
 8. A9F74120 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  211.200 ₫
  -
  +
 9. A9F94320 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.069.100 ₫
  -
  +
 10. MCB BKN4P-20A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 11. MCB BKN1P-20A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 12. A9F94420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.563.000 ₫
  -
  +
 13. MCB 3P 20A 6KA NXB3-20 Chint
  124.300 ₫
  -
  +
 14. MCB 4P 20A Aptomat Hitachi BK63 4P 20A
  292.000 ₫
  -
  +
 15. MCB DC Schneider A9N61512 dòng Acti9 C60H
  839.300 ₫
  -
  +
 16. A9F84220 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.289.200 ₫
  -
  +
 17. A9K27220 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  497.200 ₫
  -
  +
 18. MCB BKN-b-2P-20A CB tép Chint - 10KA
  299.200 ₫
  -
  +
 19. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P20A
  160 ₫
  -
  +
 20. MCB BKN-b-3P-20A CB tép Chint - 10KA
  478.500 ₫
  -
  +
 21. MCB 1P 20A Aptomat Hitachi BK63 1P 20A
  55.000 ₫
  -
  +
 22. MCB BKN-b-4P-20A CB tép Chint - 10KA
  715.000 ₫
  -
  +
 23. A9F74320 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  883.300 ₫
  -
  +
 24. A9K24420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.256.200 ₫
  -
  +
 25. EZ9F34120 MCB Schneider dòng Easy9
  93.500 ₫
  -
  +
 26. MCB BKN3P-20A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 27. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P20A
  194 ₫
  -
  +
 28. EZ9F34220 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  265.100 ₫
  -
  +
 29. MCB 2P 20A 6KA NXB2-20 Chint
  83.600 ₫
  -
  +
 30. MCB 3P 20A Aptomat Hitachi BK63 3P 20A
  204.000 ₫
  -
  +
 31. EZ9F34320 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  471.900 ₫
  -
  +
 32. A9F84120 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  385.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR