Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB BKN-b-4P-20A CB tép Chint - 10KA
  646.800 ₫
  -
  +
 2. A9K24420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.063.700 ₫
  -
  +
 3. EZ9F34120 MCB Schneider dòng Easy9
  69.000 ₫
  -
  +
 4. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P20A
  292.000 ₫
  -
  +
 5. EZ9F34220 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  197.000 ₫
  -
  +
 6. MCB 3P 20A Aptomat Hitachi BK63 3P 20A
  204.000 ₫
  -
  +
 7. EZ9F34320 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  351.000 ₫
  -
  +
 8. A9F84120 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  298.000 ₫
  -
  +
 9. A9F74220 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  420.000 ₫
  -
  +
 10. A9K27120 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  116.000 ₫
  -
  +
 11. MCB BKN-b-1P-20A CB tép Chint - 10KA
  123.200 ₫
  -
  +
 12. MCB BKN2P-20A CB tép Chint - 6KA
  195.800 ₫
  -
  +
 13. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P20A
  55.000 ₫
  -
  +
 14. MCB NXB4-20 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 4 cực
  147.300 ₫
  -
  +
 15. MCB 1P 20A 6KA NXB1-20 Chint
  44.000 ₫
  -
  +
 16. MCB DC Schneider A9N61532 dòng Acti9 C60H
  1.474.000 ₫
  -
  +
 17. A9F84320 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  1.639.000 ₫
  -
  +
 18. A9F74420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  946.000 ₫
  -
  +
 19. A9K24320 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  530.000 ₫
  -
  +
 20. A9F84420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.269.000 ₫
  -
  +
 21. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P20A
  204.000 ₫
  -
  +
 22. A9F94120 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  475.200 ₫
  -
  +
 23. MCB 2P 20A Aptomat Hitachi BK63 2P 20A
  112.000 ₫
  -
  +
 24. A9F94220 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.187.000 ₫
  -
  +
 25. A9F74120 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  152.000 ₫
  -
  +
 26. A9F94320 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.632.000 ₫
  -
  +
 27. MCB BKN4P-20A CB tép Chint - 6KA
  451.000 ₫
  -
  +
 28. MCB BKN1P-20A CB tép Chint - 6KA
  89.100 ₫
  -
  +
 29. A9F94420 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.447.500 ₫
  -
  +
 30. MCB 3P 20A 6KA NXB3-20 Chint
  124.300 ₫
  -
  +
 31. MCB 4P 20A Aptomat Hitachi BK63 4P 20A
  292.000 ₫
  -
  +
 32. MCB DC Schneider A9N61512 dòng Acti9 C60H
  642.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR