Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB Hitachi BK63 4P 20A
  292.000,00 ₫
  -
  +
 2. MCB điện 1 chiều dong Acti9 C60H-DC Schneider A9N61512
  642.000,00 ₫
  -
  +
 3. CB tép (MCB) BKN-b-4P-20A,10KA
  646.800,00 ₫
  -
  +
 4. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74320
  634.000,00 ₫
  -
  +
 5. MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K27220
  326.000,00 ₫
  -
  +
 6. MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34120
  69.000,00 ₫
  -
  +
 7. CB tép (MCB) BKN3P-20A, 6KA
  309.100,00 ₫
  -
  +
 8. MCB Hitachi BK-632P20A
  112.000,00 ₫
  -
  +
 9. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Easy9 Schneider EZ9F34220
  197.000,00 ₫
  -
  +
 10. MCB 2P 20A 6KA NXB2-20
  83.600,00 ₫
  -
  +
 11. MCB Hitachi BK63 1P 20A
  55.000,00 ₫
  -
  +
 12. MCB dòng Acti9 iC60H Schneider A9F84120
  298.000,00 ₫
  -
  +
 13. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K24420
  1.063.700,00 ₫
  -
  +
 14. CB tép (MCB) BKN-b-1P-20A,10KA
  123.200,00 ₫
  -
  +
 15. MCB Hitachi BK-634P20A
  292.000,00 ₫
  -
  +
 16. CB tép (MCB) NXB4-20 dong cắt 6KA 4 cực
  147.300,00 ₫
  -
  +
 17. MCB Hitachi BK63 3P 20A
  204.000,00 ₫
  -
  +
 18. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Easy9 Schneider EZ9F34320
  351.000,00 ₫
  -
  +
 19. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60H Schneider A9F84320
  1.639.000,00 ₫
  -
  +
 20. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74220
  420.000,00 ₫
  -
  +
 21. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K27120
  116.000,00 ₫
  -
  +
 22. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60H Schneider A9F84420
  2.269.000,00 ₫
  -
  +
 23. CB tép (MCB) BKN2P-20A, 6KA
  195.800,00 ₫
  -
  +
 24. MCB Hitachi BK-631P20A
  55.000,00 ₫
  -
  +
 25. MCB dòng Acti9 iC60L Schneider A9F94120
  475.200,00 ₫
  -
  +
 26. MCB 1P 20A 6KA NXB1-20
  44.000,00 ₫
  -
  +
 27. MCB điện 1 chiều dong Acti9 C60H-DC Schneider A9N61532
  1.474.000,00 ₫
  -
  +
 28. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60L Schneider A9F94220
  1.187.000,00 ₫
  -
  +
 29. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74420
  946.000,00 ₫
  -
  +
 30. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K24320
  530.000,00 ₫
  -
  +
 31. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60L Schneider A9F94320
  1.632.000,00 ₫
  -
  +
 32. CB tép (MCB) BKN4P-20A, 6KA
  451.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR