Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 34

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GF7-P41 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.386.000 ₫
  -
  +
 2. GE7-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.584.000 ₫
  -
  +
 3. GF7-P42 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.680.000 ₫
  -
  +
 4. GF7-P41E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.680.000 ₫
  -
  +
 5. GF7-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.239.000 ₫
  -
  +
 6. GF7-P42E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.239.000 ₫
  -
  +
 7. GF7-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.936.000 ₫
  -
  +
 8. GF7-P61E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.936.000 ₫
  -
  +
 9. GF7-T60 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 10. GF7-P62E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 11. FX4 Counter - Bộ đếm Autonics
  2.208.000 ₫
  -
  +
 12. FX4-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX4
  1.776.000 ₫
  -
  +
 13. GF7-T60N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 14. LC7-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  2.168.000 ₫
  -
  +
 15. FX6-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX6
  1.854.000 ₫
  -
  +
 16. GE7-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.349.000 ₫
  -
  +
 17. CT6M-1P2 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.245.100 ₫
  -
  +
 18. FX6-2P Counter - Bộ đếm Autonics
  3.265.000 ₫
  -
  +
 19. FOX-CTM7 Bộ đếm - bộ định thời Conotec dòng FOX
  1.870.000 ₫
  -
  +
 20. CT6M-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.245.100 ₫
  -
  +
 21. LC7-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  1.489.000 ₫
  -
  +
 22. CT6M-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.598.200 ₫
  -
  +
 23. LC7-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  1.748.000 ₫
  -
  +
 24. CT6M-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  1.865.600 ₫
  -
  +
 25. GE7-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.350.000 ₫
  -
  +
 26. CT6M-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.984.300 ₫
  -
  +
 27. GE7-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.585.000 ₫
  -
  +
 28. LE7M-2 Bộ định thời gian thực Autonics
  2.028.000 ₫
  -
  +
 29. CT6M-2P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  3.337.400 ₫
  -
  +
 30. LY7 Bộ định thời gian thực Hanyoung
  1.525.000 ₫
  -
  +
 31. GE7-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.254.000 ₫
  -
  +
 32. FX6 Counter - Bộ đếm Autonics
  2.496.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 34

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời