Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB 1P 16A Aptomat Hitachi BK63 1P 16A
  55.000 ₫
  -
  +
 2. MCB BKN-b-4P-16A CB tép Chint - 10KA
  588.000 ₫
  -
  +
 3. A9F84116 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  298.000 ₫
  -
  +
 4. A9K24416 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.063.700 ₫
  -
  +
 5. EZ9F34116 MCB Schneider dòng Easy9
  69.000 ₫
  -
  +
 6. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P16A
  292.000 ₫
  -
  +
 7. EZ9F34216 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  197.000 ₫
  -
  +
 8. MCB 3P 16A Aptomat Hitachi BK63 3P 16A
  204.000 ₫
  -
  +
 9. EZ9F34316 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  351.000 ₫
  -
  +
 10. A9F74216 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  420.000 ₫
  -
  +
 11. A9K27116 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  116.000 ₫
  -
  +
 12. MCB BKN-b-1P-16A CB tép Chint - 10KA
  123.200 ₫
  -
  +
 13. MCB BKN2P-16A CB tép Chint - 6KA
  195.800 ₫
  -
  +
 14. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P16A
  55.000 ₫
  -
  +
 15. MCB NXB4-16 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 4 cực
  147.300 ₫
  -
  +
 16. MCB 1P 16A 6KA NXB1-16 Chint
  42.900 ₫
  -
  +
 17. MCB DC Schneider A9N61531 dòng Acti9 C60H
  1.447.000 ₫
  -
  +
 18. A9F84316 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  1.514.000 ₫
  -
  +
 19. A9F74416 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.063.700 ₫
  -
  +
 20. A9K24316 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  530.000 ₫
  -
  +
 21. A9F84416 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.244.000 ₫
  -
  +
 22. MCB BKN4P-16A CB tép Chint - 6KA
  451.000 ₫
  -
  +
 23. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P16A
  204.000 ₫
  -
  +
 24. A9F94116 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  453.200 ₫
  -
  +
 25. MCB 3P 16A 6KA NXB3-16 Chint
  119.900 ₫
  -
  +
 26. MCB 2P 16A Aptomat Hitachi BK63 2P 16A
  112.000 ₫
  -
  +
 27. A9F94216 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.133.000 ₫
  -
  +
 28. A9F74116 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  152.000 ₫
  -
  +
 29. A9F94316 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.557.000 ₫
  -
  +
 30. MCB BKN1P-16A CB tép Chint - 6KA
  89.100 ₫
  -
  +
 31. A9F94416 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.401.300 ₫
  -
  +
 32. MCB 4P 16A Aptomat Hitachi BK63 4P 16A
  292.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR