Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB 3P 16A 6KA NXB3-16 Chint
  119.900 ₫
  -
  +
 2. MCB 2P 16A Aptomat Hitachi BK63 2P 16A
  89.856 ₫
  -
  +
 3. A9F94216 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.133.000 ₫
  -
  +
 4. A9F84216 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.339.200 ₫
  -
  +
 5. A9F74116 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  221.400 ₫
  -
  +
 6. A9F94316 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.154.600 ₫
  -
  +
 7. MCB BKN-b-2P-16A CB tép Chint - 10KA
  170.521 ₫
  -
  +
 8. MCB BKN1P-16A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 9. A9F94416 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.563.000 ₫
  -
  +
 10. MCB BKN-b-3P-16A CB tép Chint - 10KA
  273.326 ₫
  -
  +
 11. MCB 4P 16A Aptomat Hitachi BK63 4P 16A
  233.280 ₫
  -
  +
 12. MCB DC Schneider A9N61511 dòng Acti9 C60H
  642.000 ₫
  -
  +
 13. MCB BKN-b-4P-16A CB tép Chint - 10KA
  408.143 ₫
  -
  +
 14. A9F74316 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  918.000 ₫
  -
  +
 15. A9K27216 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  518.400 ₫
  -
  +
 16. MCB BKN3P-16A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 17. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P16A
  1.000 ₫
  -
  +
 18. MCB 2P 16A 6KA NXB2-16 Chint
  82.500 ₫
  -
  +
 19. MCB 1P 16A Aptomat Hitachi BK63 1P 16A
  44.064 ₫
  -
  +
 20. A9F84116 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  399.600 ₫
  -
  +
 21. A9K24416 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.306.800 ₫
  -
  +
 22. EZ9F34116 MCB Schneider dòng Easy9
  95.040 ₫
  -
  +
 23. MCB BKN-b-1P-16A CB tép Chint - 10KA
  78.797 ₫
  -
  +
 24. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P16A
  1.000 ₫
  -
  +
 25. EZ9F34216 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  270.000 ₫
  -
  +
 26. MCB NXB4-16 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 4 cực
  147.300 ₫
  -
  +
 27. MCB 3P 16A Aptomat Hitachi BK63 3P 16A
  163.296 ₫
  -
  +
 28. EZ9F34316 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  480.600 ₫
  -
  +
 29. A9F84316 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.079.000 ₫
  -
  +
 30. A9F74216 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  604.800 ₫
  -
  +
 31. A9K27116 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  95.700 ₫
  -
  +
 32. A9F84416 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.244.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR