Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB dòng Acti9 iC60L Schneider A9F94116
  453.200,00 ₫
  -
  +
 2. MCB 1P 16A 6KA NXB1-16
  42.900,00 ₫
  -
  +
 3. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60L Schneider A9F94216
  1.133.000,00 ₫
  -
  +
 4. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74416
  1.063.700,00 ₫
  -
  +
 5. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60L Schneider A9F94316
  1.557.000,00 ₫
  -
  +
 6. CB tép (MCB) BKN4P-16A, 6KA
  451.000,00 ₫
  -
  +
 7. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60L Schneider A9F94416
  2.401.300,00 ₫
  -
  +
 8. MCB Hitachi BK-633P16A
  204.000,00 ₫
  -
  +
 9. MCB 3P 16A 6KA NXB3-16
  119.900,00 ₫
  -
  +
 10. MCB điện 1 chiều dong Acti9 C60H-DC Schneider A9N61511
  654.500,00 ₫
  -
  +
 11. MCB Hitachi BK63 2P 16A
  112.000,00 ₫
  -
  +
 12. MCB dòng Acti9 iC60H Schneider A9F84216
  997.000,00 ₫
  -
  +
 13. MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K27216
  326.000,00 ₫
  -
  +
 14. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74116
  152.000,00 ₫
  -
  +
 15. CB tép (MCB) BKN-b-2P-16A,10KA
  269.500,00 ₫
  -
  +
 16. MCB Hitachi BK-632P16A
  112.000,00 ₫
  -
  +
 17. CB tép (MCB) BKN1P-16A, 6KA
  89.100,00 ₫
  -
  +
 18. CB tép (MCB) BKN-b-3P-16A,10KA
  434.500,00 ₫
  -
  +
 19. MCB Hitachi BK63 1P 16A
  55.000,00 ₫
  -
  +
 20. MCB Hitachi BK63 4P 16A
  292.000,00 ₫
  -
  +
 21. CB tép (MCB) BKN-b-4P-16A,10KA
  588.000,00 ₫
  -
  +
 22. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74316
  634.000,00 ₫
  -
  +
 23. MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34116
  69.000,00 ₫
  -
  +
 24. CB tép (MCB) BKN3P-16A, 6KA
  309.100,00 ₫
  -
  +
 25. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Easy9 Schneider EZ9F34216
  197.000,00 ₫
  -
  +
 26. MCB 2P 16A 6KA NXB2-16
  82.500,00 ₫
  -
  +
 27. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Easy9 Schneider EZ9F34316
  351.000,00 ₫
  -
  +
 28. MCB dòng Acti9 iC60H Schneider A9F84116
  298.000,00 ₫
  -
  +
 29. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K27116
  116.000,00 ₫
  -
  +
 30. MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K24416
  1.063.700,00 ₫
  -
  +
 31. CB tép (MCB) BKN-b-1P-16A,10KA
  123.200,00 ₫
  -
  +
 32. MCB Hitachi BK-631P16A
  55.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR