Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. A9F94116 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  453.200 ₫
  -
  +
 2. MCB 1P 16A 6KA NXB1-16 Chint
  42.900 ₫
  -
  +
 3. A9F94216 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.133.000 ₫
  -
  +
 4. A9F74416 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.329.900 ₫
  -
  +
 5. A9F94316 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.069.100 ₫
  -
  +
 6. MCB BKN4P-16A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 7. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P16A
  118 ₫
  -
  +
 8. A9F94416 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.563.000 ₫
  -
  +
 9. MCB 3P 16A 6KA NXB3-16 Chint
  119.900 ₫
  -
  +
 10. MCB 2P 16A Aptomat Hitachi BK63 2P 16A
  112.000 ₫
  -
  +
 11. MCB DC Schneider A9N61511 dòng Acti9 C60H
  642.000 ₫
  -
  +
 12. A9F84216 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.289.200 ₫
  -
  +
 13. A9F74116 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  211.200 ₫
  -
  +
 14. A9K27216 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  497.200 ₫
  -
  +
 15. MCB BKN-b-2P-16A CB tép Chint - 10KA
  299.200 ₫
  -
  +
 16. MCB BKN1P-16A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 17. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P16A
  150 ₫
  -
  +
 18. MCB BKN-b-3P-16A CB tép Chint - 10KA
  478.500 ₫
  -
  +
 19. MCB 4P 16A Aptomat Hitachi BK63 4P 16A
  292.000 ₫
  -
  +
 20. MCB 1P 16A Aptomat Hitachi BK63 1P 16A
  55.000 ₫
  -
  +
 21. MCB BKN-b-4P-16A CB tép Chint - 10KA
  715.000 ₫
  -
  +
 22. A9F74316 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  883.300 ₫
  -
  +
 23. EZ9F34116 MCB Schneider dòng Easy9
  93.500 ₫
  -
  +
 24. MCB BKN3P-16A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 25. EZ9F34216 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  265.100 ₫
  -
  +
 26. MCB 2P 16A 6KA NXB2-16 Chint
  82.500 ₫
  -
  +
 27. EZ9F34316 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  471.900 ₫
  -
  +
 28. A9F84116 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  385.000 ₫
  -
  +
 29. A9K24416 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.256.200 ₫
  -
  +
 30. A9K27116 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  178.200 ₫
  -
  +
 31. MCB BKN-b-1P-16A CB tép Chint - 10KA
  137.500 ₫
  -
  +
 32. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P16A
  177 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR