Encoder

Encoder hay còn gọi là Bộ mã hóa vòng quay là thiết bị được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp tự động. Nó còn là bộ phận quan trọng trong sơ đồ cấu tạo của máy CNC.

Encoder là một bộ cảm biến chuyển động cơ học tạo ra tín hiệu kỹ thuật số đáp ứng với chuyển động. Là một thiết bị cơ điện có khả năng làm biến đổi chuyển động thành tín hiệu số hoặc xung.

Có hai loại bộ mã hóa: tuyến tính và quay. Encoder tuyến tính đáp ứng chuyển động dọc theo một đường dẫn, còn Encoder quay thì đáp ứng với chuyển động quay.


Sản phẩm 1-32 of 8706

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. E58HB12-250-3-V-5-C Encoder dòng E58HB12 Autonics
  3.881.900 ₫
  -
  +
 2. EP58SS6-128-1F-N-5 Encoder dòng EP58SS6 Autonics
  6.044.500 ₫
  -
  +
 3. E58SC10-3000-3-T-24-CS Encoder dòng E58SC10 Autonics
  4.398.900 ₫
  -
  +
 4. ENC-1-1-T-5 Encoder dòng ENA Autonics
  2.508.000 ₫
  -
  +
 5. HE40B-6-10-3-T-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  165 ₫
  -
  +
 6. E80H30-1024-6-L-24 Encoder dòng E80H30 Autonics
  5.643.000 ₫
  -
  +
 7. E58SS6-50-3-N-5-C Encoder dòng E58SS6 Autonics
  3.687.200 ₫
  -
  +
 8. E30S4-1024-3-V-5-C Bộ mã hóa vòng quay 30mm Autonics
  2.589.400 ₫
  -
  +
 9. EP50S8-6-2F-P-24 Encoder dòng EP50S8 Autonics
  3.137.200 ₫
  -
  +
 10. HE40B-6-15-3-T-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  154 ₫
  -
  +
 11. E40HB12-500-6-L-24-C Bộ mã hóa vòng quay 40mm Autonics
  4.365.900 ₫
  -
  +
 12. EP50S8-1024-2F-N-24 Encoder Autonics dòng EP50S8
  3.137.200 ₫
  -
  +
 13. E40H12-100-3-N-24-C Encoder dòng E40H12 Autonics
  2.775.300 ₫
  -
  +
 14. E40H6-20-6-L-5 Encoder dòng E40H6 Autonics
  3.721.300 ₫
  -
  +
 15. E58SC10-200-6-L-5-CS Encoder dòng E58SC10 Autonics
  4.171.200 ₫
  -
  +
 16. E40S6-2000-3-T-24-C Encoder dòng E40S6 Autonics
  3.297.800 ₫
  -
  +
 17. E58HB12-2048-3-T-5-C Encoder dòng E58HB12 Autonics
  3.808.200 ₫
  -
  +
 18. E58HB12-5000-3-N-24-CS Encoder dòng E58HB12 Autonics
  4.984.100 ₫
  -
  +
 19. E50S8-50-3-V-24-CR Encoder dòng E50S8 Autonics
  2.594.900 ₫
  -
  +
 20. E58H12-512-3-T-5 Encoder dòng E58H12 Autonics
  3.721.300 ₫
  -
  +
 21. E58SS6-200-3-N-24-C Encoder dòng E58SS6 Autonics
  3.687.200 ₫
  -
  +
 22. E58SS6-1500-6-L-5-CR Encoder dòng E58SS6 Autonics
  4.882.900 ₫
  -
  +
 23. E58HB12-5000-3-T-24-CS Encoder dòng E58HB12 Autonics
  4.748.700 ₫
  -
  +
 24. ENC-1-3-T-24-C Encoder dòng ENA Autonics
  2.757.700 ₫
  -
  +
 25. E58SS6-150-3-N-5-CR Encoder dòng E58SS6 Autonics
  3.687.200 ₫
  -
  +
 26. HE40B-6-60-3-N-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.507.000 ₫
  -
  +
 27. MGA50S8-1024-1R-N-5 Encoder dòng MGA50S8 Autonics
  3.881.900 ₫
  -
  +
 28. E40S8-360-3-V-5 Encoder dòng E40S8 Autonics
  2.585.000 ₫
  -
  +
 29. E40HB10-250-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay 40mm Autonics
  2.729.100 ₫
  -
  +
 30. E40H12-75-6-L-5 Encoder dòng E40H12 Autonics
  3.721.300 ₫
  -
  +
 31. E40H6-300-3-T-24 Encoder dòng E40H6 Autonics
  2.538.800 ₫
  -
  +
 32. E40HB8-2500-6-L-24 Bộ mã hóa vòng quay Autonics40mm
  4.110.700 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 8706

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Encoder