Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 51

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. CT6M-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  1.865.600 ₫
  -
  +
 2. GE7-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.350.000 ₫
  -
  +
 3. GE3-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.585.000 ₫
  -
  +
 4. GE4-P61D Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.082.000 ₫
  -
  +
 5. GE6-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.210.000 ₫
  -
  +
 6. GE7-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.584.000 ₫
  -
  +
 7. GE4-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.082.000 ₫
  -
  +
 8. GE7-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.585.000 ₫
  -
  +
 9. GE3-T6A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.131.000 ₫
  -
  +
 10. CT6M-2P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  3.337.400 ₫
  -
  +
 11. GE6-T6A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.083.000 ₫
  -
  +
 12. GE4-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.303.000 ₫
  -
  +
 13. GE4-P62D Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.302.000 ₫
  -
  +
 14. GE4-P41NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.020.000 ₫
  -
  +
 15. CT6Y-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.025.100 ₫
  -
  +
 16. GE6-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.082.000 ₫
  -
  +
 17. GE7-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.254.000 ₫
  -
  +
 18. GE7-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.474.000 ₫
  -
  +
 19. GE4-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.210.000 ₫
  -
  +
 20. CT6Y-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.571.900 ₫
  -
  +
 21. GE4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.240.000 ₫
  -
  +
 22. CT6M-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.598.200 ₫
  -
  +
 23. GE6-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.303.000 ₫
  -
  +
 24. GE3-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.083.000 ₫
  -
  +
 25. CT6Y-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.598.200 ₫
  -
  +
 26. CT6S-1P2 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.865.600 ₫
  -
  +
 27. GE7-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.349.000 ₫
  -
  +
 28. GE3-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.474.000 ₫
  -
  +
 29. CT6S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.865.600 ₫
  -
  +
 30. GE3-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.474.000 ₫
  -
  +
 31. CT6M-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.984.300 ₫
  -
  +
 32. CT6S-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  2.598.200 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 51

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời