Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P50A
  125.000 ₫
  -
  +
 2. MCB 1P 50A 6KA NXB1-50 Chint
  49.500 ₫
  -
  +
 3. A9F84350 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.425.000 ₫
  -
  +
 4. MCB DC Schneider A9N61538 dòng Acti9 C60H
  1.817.200 ₫
  -
  +
 5. A9F74450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.623.000 ₫
  -
  +
 6. MCB BKN-b-4P-50A CB tép Chint - 10KA
  690.000 ₫
  -
  +
 7. A9K24350 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  765.000 ₫
  -
  +
 8. EZ9F34150 MCB Schneider dòng Easy9
  185.900 ₫
  -
  +
 9. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P50A
  304.000 ₫
  -
  +
 10. EZ9F34250 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  315.700 ₫
  -
  +
 11. MCB 2P 50A Aptomat Hitachi BK63 2P 50A
  125.000 ₫
  -
  +
 12. EZ9F34350 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  526.000 ₫
  -
  +
 13. MCB BKN-b-1P-50A CB tép Chint - 10KA
  146.300 ₫
  -
  +
 14. A9F74150 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  264.000 ₫
  -
  +
 15. EZ9F34450 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  760.100 ₫
  -
  +
 16. MCB BKN2P-50A CB tép Chint - 6KA
  201.300 ₫
  -
  +
 17. MCB 3P 50A 6KA NXB3-50 Chint
  138.600 ₫
  -
  +
 18. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P50A
  56.000 ₫
  -
  +
 19. MCB 4P 50A Aptomat Hitachi BK63 4P 50A
  304.000 ₫
  -
  +
 20. A9F84250 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  1.683.000 ₫
  -
  +
 21. MCB DC Schneider A9N61518 dòng Acti9 C60H
  826.100 ₫
  -
  +
 22. A9F74350 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.050.000 ₫
  -
  +
 23. MCB BKN-b-3P-50A CB tép Chint - 10KA
  528.000 ₫
  -
  +
 24. A9K27250 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  628.100 ₫
  -
  +
 25. MCB BKN4P-50A CB tép Chint - 6KA
  514.800 ₫
  -
  +
 26. MCCB NM1-125C-50 CB khối Chint - dòng cắt 20KA 3 cực
  627.000 ₫
  -
  +
 27. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P50A
  214.000 ₫
  -
  +
 28. MCB 2P 50A 6KA NXB2-50 Chint
  94.600 ₫
  -
  +
 29. A9F84450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  3.304.000 ₫
  -
  +
 30. MCB 1P 50A Aptomat Hitachi BK63 1P 50A
  56.000 ₫
  -
  +
 31. A9F94150 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  756.800 ₫
  -
  +
 32. A9K24450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.140.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR