Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB dòng Acti9 iC60L Schneider A9F94350
  2.563.000,00 ₫
  -
  +
 2. MCB 4P 50A 6KA NXB4-50
  182.600,00 ₫
  -
  +
 3. MCB Hitachi BK63 3P 50A
  214.000,00 ₫
  -
  +
 4. MCB dòng Acti9 iC60L Schneider A9F94450
  3.579.400,00 ₫
  -
  +
 5. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74250
  746.000,00 ₫
  -
  +
 6. MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K27150
  226.600,00 ₫
  -
  +
 7. CB tép (MCB) BKN3P-50A, 6KA
  314.600,00 ₫
  -
  +
 8. MCB Hitachi BK-632P50A
  125.000,00 ₫
  -
  +
 9. MCB dòng Acti9 iC60H Schneider A9F84350
  2.425.000,00 ₫
  -
  +
 10. MCB 1P 50A 6KA NXB1-50
  49.500,00 ₫
  -
  +
 11. MCB điện 1 chiều dong Acti9 C60H-DC Schneider A9N61538
  1.817.200,00 ₫
  -
  +
 12. CB tép (MCB) BKN-b-4P-50A,10KA
  690.000,00 ₫
  -
  +
 13. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74450
  1.623.000,00 ₫
  -
  +
 14. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K24350
  765.000,00 ₫
  -
  +
 15. MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34150
  185.900,00 ₫
  -
  +
 16. CB tép (MCB) BKN-b-1P-50A,10KA
  146.300,00 ₫
  -
  +
 17. MCB Hitachi BK-634P50A
  304.000,00 ₫
  -
  +
 18. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Easy9 Schneider EZ9F34250
  315.700,00 ₫
  -
  +
 19. MCB 3P 50A 6KA NXB3-50
  138.600,00 ₫
  -
  +
 20. MCB Hitachi BK63 2P 50A
  125.000,00 ₫
  -
  +
 21. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Easy9 Schneider EZ9F34350
  526.000,00 ₫
  -
  +
 22. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60H Schneider A9F84250
  1.683.000,00 ₫
  -
  +
 23. MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74150
  264.000,00 ₫
  -
  +
 24. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Easy9 Schneider EZ9F34450
  760.100,00 ₫
  -
  +
 25. CB tép (MCB) BKN2P-50A, 6KA
  201.300,00 ₫
  -
  +
 26. MCB Hitachi BK-631P50A
  56.000,00 ₫
  -
  +
 27. MCB Hitachi BK63 4P 50A
  304.000,00 ₫
  -
  +
 28. MCB điện 1 chiều dong Acti9 C60H-DC Schneider A9N61518
  826.100,00 ₫
  -
  +
 29. CB tép (MCB) BKN-b-3P-50A,10KA
  528.000,00 ₫
  -
  +
 30. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74350
  1.050.000,00 ₫
  -
  +
 31. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K27250
  628.100,00 ₫
  -
  +
 32. CB khối (MCCB) NM1-125C-50 dong cắt 20KA 3 cực
  627.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR