Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. A9F84250 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  1.683.000 ₫
  -
  +
 2. A9F74150 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  264.000 ₫
  -
  +
 3. MCB BKN-b-3P-50A CB tép Chint - 10KA
  528.000 ₫
  -
  +
 4. EZ9F34450 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  760.100 ₫
  -
  +
 5. MCB BKN2P-50A CB tép Chint - 6KA
  201.300 ₫
  -
  +
 6. MCCB NM1-125C-50 CB khối Chint - dòng cắt 20KA 3 cực
  627.000 ₫
  -
  +
 7. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P50A
  99 ₫
  -
  +
 8. MCB 4P 50A Aptomat Hitachi BK63 4P 50A
  304.000 ₫
  -
  +
 9. A9F84450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  3.304.000 ₫
  -
  +
 10. MCB DC Schneider A9N61518 dòng Acti9 C60H
  826.100 ₫
  -
  +
 11. A9F74350 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.050.000 ₫
  -
  +
 12. A9F94150 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  756.800 ₫
  -
  +
 13. A9K27250 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  628.100 ₫
  -
  +
 14. MCB BKN4P-50A CB tép Chint - 6KA
  514.800 ₫
  -
  +
 15. A9F94250 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.676.400 ₫
  -
  +
 16. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P50A
  99 ₫
  -
  +
 17. MCB 2P 50A 6KA NXB2-50 Chint
  94.600 ₫
  -
  +
 18. A9F94350 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.563.000 ₫
  -
  +
 19. MCB 1P 50A Aptomat Hitachi BK63 1P 50A
  56.000 ₫
  -
  +
 20. A9F84150 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  447.400 ₫
  -
  +
 21. A9K24450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.140.000 ₫
  -
  +
 22. MCB BKN-b-2P-50A CB tép Chint - 10KA
  308.000 ₫
  -
  +
 23. MCB BKN1P-50A CB tép Chint - 6KA
  93.500 ₫
  -
  +
 24. MCB 4P 50A 6KA NXB4-50 Chint
  182.600 ₫
  -
  +
 25. MCB 3P 50A Aptomat Hitachi BK63 3P 50A
  214.000 ₫
  -
  +
 26. A9F84350 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.425.000 ₫
  -
  +
 27. A9F94450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  3.579.400 ₫
  -
  +
 28. A9F74250 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  746.000 ₫
  -
  +
 29. MCB BKN-b-4P-50A CB tép Chint - 10KA
  690.000 ₫
  -
  +
 30. A9K27150 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  226.600 ₫
  -
  +
 31. MCB BKN3P-50A CB tép Chint - 6KA
  314.600 ₫
  -
  +
 32. EZ9F34150 MCB Schneider dòng Easy9
  185.900 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR