Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. EZ9F34250 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  438.900 ₫
  -
  +
 2. A9F74450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  2.248.400 ₫
  -
  +
 3. EZ9F34350 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  705.100 ₫
  -
  +
 4. MCB BKN-b-1P-50A CB tép Chint - 10KA
  160.600 ₫
  -
  +
 5. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P50A
  159 ₫
  -
  +
 6. EZ9F34450 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  760.100 ₫
  -
  +
 7. MCB 3P 50A 6KA NXB3-50 Chint
  138.600 ₫
  -
  +
 8. MCB 2P 50A Aptomat Hitachi BK63 2P 50A
  125.000 ₫
  -
  +
 9. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P50A
  132 ₫
  -
  +
 10. A9F84250 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.180.200 ₫
  -
  +
 11. A9F74150 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  182.000 ₫
  -
  +
 12. MCB DC Schneider A9N61518 dòng Acti9 C60H
  1.064.800 ₫
  -
  +
 13. MCB BKN-b-3P-50A CB tép Chint - 10KA
  583.000 ₫
  -
  +
 14. MCB BKN2P-50A CB tép Chint - 6KA
  220.000 ₫
  -
  +
 15. A9K27250 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  326.000 ₫
  -
  +
 16. MCCB NM1-125C-50 CB khối Chint - dòng cắt 20KA 3 cực
  627.000 ₫
  -
  +
 17. MCB 4P 50A Aptomat Hitachi BK63 4P 50A
  304.000 ₫
  -
  +
 18. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P50A
  152 ₫
  -
  +
 19. A9F84450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  4.453.900 ₫
  -
  +
 20. A9F74350 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.455.300 ₫
  -
  +
 21. MCB 1P 50A Aptomat Hitachi BK63 1P 50A
  56.000 ₫
  -
  +
 22. A9F94150 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  756.800 ₫
  -
  +
 23. MCB BKN4P-50A CB tép Chint - 6KA
  566.500 ₫
  -
  +
 24. A9F94250 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.291.000 ₫
  -
  +
 25. MCB 2P 50A 6KA NXB2-50 Chint
  94.600 ₫
  -
  +
 26. A9F94350 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  3.513.400 ₫
  -
  +
 27. A9F84150 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  634.700 ₫
  -
  +
 28. A9K24450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.742.400 ₫
  -
  +
 29. A9F94450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.563.000 ₫
  -
  +
 30. MCB BKN-b-2P-50A CB tép Chint - 10KA
  338.800 ₫
  -
  +
 31. MCB BKN1P-50A CB tép Chint - 6KA
  103.400 ₫
  -
  +
 32. A9K27150 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  116.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR