Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

23 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SV450IP5A-4OL Biến tần LS dòng IP5A
  44.380.000 ₫
  -
  +
 2. SV185IP5A-4N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 3. SV550IP5A-4 Biến tần LS dòng IP5A
  39.185.000 ₫
  -
  +
 4. SV300IP5A-4 Biến tần LS dòng IP5A
  20.400.000 ₫
  -
  +
 5. SV750IP5A-4OL Biến tần LS dòng IP5A
  58.640.000 ₫
  -
  +
 6. SV450IP5A-4 Biến tần LS dòng IP5A
  33.141.500 ₫
  -
  +
 7. SV750IP5A-4 Biến tần LS dòng IP5A
  58.640.000 ₫
  -
  +
 8. SV900IP5A-4 Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 9. SV1600IP5A-4OL Biến tần LS dòng IP5A
  109.530.000 ₫
  -
  +
 10. SV2200IP5A-4OL Biến tần LS dòng IP5A
  154.530.000 ₫
  -
  +
 11. SV075IP5A-4N Biến tần LS dòng IP5A
  9.230.000 ₫
  -
  +
 12. SV055IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 13. SV150IP5A-4N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 14. SV075IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 15. SV220IP5A-4N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 16. SV110IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 17. SV370IP5A-4 Biến tần LS dòng IP5A
  30.532.000 ₫
  -
  +
 18. SV150IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 19. SV185IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 20. SV220IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 21. SV300IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 22. SV055IP5A-4N Biến tần LS dòng IP5A
  8.050.000 ₫
  -
  +
 23. SV110IP5A-4N Biến tần LS dòng IP5A
  10.010.000 ₫
  -
  +

23 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider