Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

Sản phẩm 1-32 of 46

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH06-02S
  16.000 ₫
  -
  +
 2. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 ren 13 GPC1002 TPC
  26.400 ₫
  -
  +
 3. SP2201F-02-08S Van tiết lưu khí nén TPC
  65.154 ₫
  -
  +
 4. Đầu nối khí - Nối ống L phi 12 ren 13 GPL1202 TPC
  32.450 ₫
  -
  +
 5. Đầu nối khí - Nối ống T SQT08-02S TPC
  44.000 ₫
  -
  +
 6. Đầu nối khí - Nối ống L SQL08-02S TPC
  21.000 ₫
  -
  +
 7. Đầu nối khí - Nối ống T SQY10-02S TPC
  67.000 ₫
  -
  +
 8. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 ren 13 GPST0802 TPC
  40.700 ₫
  -
  +
 9. GNSE0602 Van tiết lưu phi 6 ren 13 Sang-A
  84.150 ₫
  -
  +
 10. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH10-02S
  24.000 ₫
  -
  +
 11. Đầu nối khí - Nối ống L phi 4 ren 13 GPL0402 TPC
  23.100 ₫
  -
  +
 12. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 4 ren 13 GPC0402 TPC
  18.150 ₫
  -
  +
 13. Đầu nối khí - Nối ống T phi 6 ren 13 GPT0602 TPC
  32.450 ₫
  -
  +
 14. Đầu nối khí - Nối ống T SQT12-02S TPC
  66.000 ₫
  -
  +
 15. Đầu nối khí - Nối ống L SQL12-02S TPC
  37.000 ₫
  -
  +
 16. SP2201F-02-04S Van tiết lưu khí nén TPC
  83.000 ₫
  -
  +
 17. Đầu nối khí - Nối ống T SQY04-02S TPC
  58.000 ₫
  -
  +
 18. GNSE1002 Van tiết lưu phi 10 ren 13 Sang-A
  88.000 ₫
  -
  +
 19. Đầu nối khí - Nối ống L SQL04-02S TPC
  22.000 ₫
  -
  +
 20. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH04-02S
  16.000 ₫
  -
  +
 21. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 ren 13 GPC0802 TPC
  18.150 ₫
  -
  +
 22. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 ren 13 GPT1002 TPC
  44.000 ₫
  -
  +
 23. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 ren 13 GPL1002 TPC
  29.150 ₫
  -
  +
 24. Đầu nối khí - Nối ống T SQT06-02S TPC
  41.000 ₫
  -
  +
 25. Đầu nối khí - Nối ống L SQL06-02S TPC
  19.000 ₫
  -
  +
 26. Đầu nối khí - Nối ống T SQY08-02S TPC
  64.000 ₫
  -
  +
 27. Đầu nối khí - Nối ống T phi 6 ren 13 GPST0602 TPC
  37.400 ₫
  -
  +
 28. GNSE0402 Van tiết lưu phi 4 ren 13 Sang-A
  84.150 ₫
  -
  +
 29. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH08-02S
  17.000 ₫
  -
  +
 30. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 12 ren 13 GPC1202 TPC
  32.450 ₫
  -
  +
 31. SP2201F-02-10S Van tiết lưu khí nén TPC
  100.000 ₫
  -
  +
 32. Đầu nối khí - Nối ống T phi 4 ren 13 GPT0402 TPC
  34.100 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 46

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ

Núm Hút Chân Không