Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 96

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. AT11EN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  517.000 ₫
  -
  +
 2. ATE8-46 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  344.300 ₫
  -
  +
 3. LE3SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.282.000 ₫
  -
  +
 4. AT11DN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  517.000 ₫
  -
  +
 5. ATE1-30S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 6. LC4-P41CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.848.000 ₫
  -
  +
 7. GE4-P61D Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.082.000 ₫
  -
  +
 8. CT6S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.865.600 ₫
  -
  +
 9. T48N-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 10. ATE-06H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 11. LC4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.368.000 ₫
  -
  +
 12. TF4-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 13. FS4A Counter - Bộ đếm Autonics
  1.764.000 ₫
  -
  +
 14. TF4-CUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 15. FX4S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX4S
  1.928.300 ₫
  -
  +
 16. MA4N-A-100-240 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 17. GF7-T40N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 18. ATE2-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 19. MA4N-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 20. ATE8-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  344.300 ₫
  -
  +
 21. LE3SB Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.282.000 ₫
  -
  +
 22. ATE-10S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 23. ATE1-3M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 24. LC4-P42CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.125.000 ₫
  -
  +
 25. ATE-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 26. CT6S-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  2.212.100 ₫
  -
  +
 27. T48N-60A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 28. ATE-06M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 29. GE4-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.083.000 ₫
  -
  +
 30. TF4-B Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 31. FS5B Counter - Bộ đếm Autonics
  1.203.000 ₫
  -
  +
 32. T48N-01-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 96

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang