Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 96

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GE4-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.302.000 ₫
  -
  +
 2. AT11DN(24-240VAC) Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  512.000 ₫
  -
  +
 3. LE3S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.330.000 ₫
  -
  +
 4. AT8SDN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  517.000 ₫
  -
  +
 5. ATE1-10S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 6. GE4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.240.000 ₫
  -
  +
 7. CT4S-1P2T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
  2.225.300 ₫
  -
  +
 8. CT4S-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
  2.051.500 ₫
  -
  +
 9. T48N-10-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 10. LF4N-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 11. ATE-03M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 12. LC4-P41NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.125.000 ₫
  -
  +
 13. AT8PMN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  690.800 ₫
  -
  +
 14. TF4-BUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 15. CT6S-2P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  2.951.300 ₫
  -
  +
 16. ATE-24H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 17. GE4-P62D Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.302.000 ₫
  -
  +
 18. GE4-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.210.000 ₫
  -
  +
 19. AT11EN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  517.000 ₫
  -
  +
 20. ATE8-46 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  344.300 ₫
  -
  +
 21. LE3SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.282.000 ₫
  -
  +
 22. LC4-P41CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.848.000 ₫
  -
  +
 23. AT11DN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  517.000 ₫
  -
  +
 24. ATE1-30S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 25. GE4-P61D Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.082.000 ₫
  -
  +
 26. CT6S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.865.600 ₫
  -
  +
 27. T48N-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 28. TF4-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 29. ATE-06H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 30. LC4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.368.000 ₫
  -
  +
 31. FS4A Counter - Bộ đếm Autonics
  1.764.000 ₫
  -
  +
 32. TF4-CUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 96

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời