Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 96

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. FX5S-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX5S
  1.560.000 ₫
  -
  +
 2. FS5B Counter - Bộ đếm Autonics
  1.203.000 ₫
  -
  +
 3. T48N-01-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 4. LF4N-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 5. ATE-30M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 6. MA4N-C-100-240 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  214.000 ₫
  -
  +
 7. LE4S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.423.000 ₫
  -
  +
 8. MA4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 9. ATE8-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 10. ATE1-60M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 11. LC4-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.911.000 ₫
  -
  +
 12. ATE-20S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  99 ₫
  -
  +
 13. T48N-12-HA Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 14. FS4E-1P4 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.803.000 ₫
  -
  +
 15. CT6S-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  99 ₫
  -
  +
 16. GE4-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.303.000 ₫
  -
  +
 17. TF4-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 18. ATE-06S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 19. CT6S-1P2 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.609.000 ₫
  -
  +
 20. FX4S Counter - Bộ đếm Autonics
  1.776.000 ₫
  -
  +
 21. T48N-03-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 22. LF4N-B Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 23. ATE-60M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 24. LC4-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.195.000 ₫
  -
  +
 25. LE4SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.423.000 ₫
  -
  +
 26. T48N Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  198.000 ₫
  -
  +
 27. AT8PMN-2 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  676.000 ₫
  -
  +
 28. ATE1-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 29. LC4-P62CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  2.120.000 ₫
  -
  +
 30. ATE-30S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 31. GE4-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.082.000 ₫
  -
  +
 32. LE365S-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.609.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 96

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời