Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 106

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. P1-01240LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  54.208.000 ₫
  -
  +
 2. P1-01530LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  71.104.000 ₫
  -
  +
 3. WJ200-015HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.951.000 ₫
  -
  +
 4. SV0015IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  8.250.000 ₫
  -
  +
 5. P1-00041HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  13.695.000 ₫
  -
  +
 6. SV0185IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  26.720.000 ₫
  -
  +
 7. SJ700D-185HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  26.763.000 ₫
  -
  +
 8. SV0075IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  10.690.000 ₫
  -
  +
 9. WJ200N-022HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.640.000 ₫
  -
  +
 10. P1-00080LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  16.533.000 ₫
  -
  +
 11. WJ200-075HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  13.332.000 ₫
  -
  +
 12. P1-00930HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  50.215.000 ₫
  -
  +
 13. SV0220IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  25.640.000 ₫
  -
  +
 14. WJ200-015SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.654.000 ₫
  -
  +
 15. P1-02290LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  107.921.000 ₫
  -
  +
 16. SV0110IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  17.710.000 ₫
  -
  +
 17. P1-00460LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  25.575.000 ₫
  -
  +
 18. WJ200-007SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.653.000 ₫
  -
  +
 19. WJ200N-075HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  11.704.000 ₫
  -
  +
 20. SJ700D-022HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  12.210.000 ₫
  -
  +
 21. SV0150IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  18.290.000 ₫
  -
  +
 22. WJ200-022HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  99 ₫
  -
  +
 23. SV0015IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  8.200.000 ₫
  -
  +
 24. WJ200N-004HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.640.000 ₫
  -
  +
 25. P1-00054HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  14.113.000 ₫
  -
  +
 26. P1-00310HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  20.768.000 ₫
  -
  +
 27. WJ200-110LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  23.760.000 ₫
  -
  +
 28. P1-00104LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  17.237.000 ₫
  -
  +
 29. WJ200-007LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.653.000 ₫
  -
  +
 30. P1-00930LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  48.026.000 ₫
  -
  +
 31. SV0300IS7-4 Biến tần LS dòng IS7
  99 ₫
  -
  +
 32. SV0008IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  7.930.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 106

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider