Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 106

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SJ700D-450HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  52.382.000 ₫
  -
  +
 2. SJ700D-1320HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  169.301.000 ₫
  -
  +
 3. SJ700D-055HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  15.125.000 ₫
  -
  +
 4. SV0185IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  22.620.000 ₫
  -
  +
 5. WJ200-030HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  7.579.000 ₫
  -
  +
 6. WJ200N-004HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  5.533.000 ₫
  -
  +
 7. P1-01760HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  110.044.000 ₫
  -
  +
 8. SV0075IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  11.220.000 ₫
  -
  +
 9. P1-00400HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  24.717.000 ₫
  -
  +
 10. WJ200-007LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.653.000 ₫
  -
  +
 11. WJ200N-055HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  11.363.000 ₫
  -
  +
 12. P1-00156LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  18.579.000 ₫
  -
  +
 13. P1-00930LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  48.026.000 ₫
  -
  +
 14. P1-01530LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  71.104.000 ₫
  -
  +
 15. WJ200-015HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.951.000 ₫
  -
  +
 16. SV0015IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  8.250.000 ₫
  -
  +
 17. SJ700D-150HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  22.605.000 ₫
  -
  +
 18. P1-00041HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  13.695.000 ₫
  -
  +
 19. SV0185IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  26.720.000 ₫
  -
  +
 20. SV0055IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  9.860.000 ₫
  -
  +
 21. WJ200N-022HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  6.886.000 ₫
  -
  +
 22. P1-00080LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  16.533.000 ₫
  -
  +
 23. WJ200-075HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  13.332.000 ₫
  -
  +
 24. P1-00770HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  42.295.000 ₫
  -
  +
 25. SV0220IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  25.640.000 ₫
  -
  +
 26. WJ200-015SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.654.000 ₫
  -
  +
 27. WJ200-037LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  8.481.000 ₫
  -
  +
 28. P1-02290LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  107.921.000 ₫
  -
  +
 29. SV0110IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  17.710.000 ₫
  -
  +
 30. P1-00460LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  25.575.000 ₫
  -
  +
 31. SV0037IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  9.060.000 ₫
  -
  +
 32. WJ200N-075HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  13.013.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 106

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider