Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 106

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. P1-00460LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  25.575.000 ₫
  -
  +
 2. WJ200-055LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  12.617.000 ₫
  -
  +
 3. WJ200-007HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.918.000 ₫
  -
  +
 4. WJ200-007SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.653.000 ₫
  -
  +
 5. P1-02950LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  119.834.000 ₫
  -
  +
 6. SJ700D-022HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  12.210.000 ₫
  -
  +
 7. SV0015IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  8.200.000 ₫
  -
  +
 8. SJ700D-450HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  52.382.000 ₫
  -
  +
 9. SJ700D-1320HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  169.301.000 ₫
  -
  +
 10. WJ200-022HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  99 ₫
  -
  +
 11. WJ200N-004HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.640.000 ₫
  -
  +
 12. SV0185IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  22.620.000 ₫
  -
  +
 13. P1-00310HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  20.768.000 ₫
  -
  +
 14. WJ200-007LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.653.000 ₫
  -
  +
 15. P1-01760HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  110.044.000 ₫
  -
  +
 16. SV0075IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  11.220.000 ₫
  -
  +
 17. P1-00104LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  17.237.000 ₫
  -
  +
 18. P1-00930LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  48.026.000 ₫
  -
  +
 19. WJ200N-055HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  10.285.000 ₫
  -
  +
 20. SV0008IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  7.930.000 ₫
  -
  +
 21. SJ700D-150HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  22.605.000 ₫
  -
  +
 22. P1-01530LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  71.104.000 ₫
  -
  +
 23. WJ200-015HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.951.000 ₫
  -
  +
 24. SV0150IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  19.840.000 ₫
  -
  +
 25. SV0055IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  9.860.000 ₫
  -
  +
 26. P1-00041HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  13.695.000 ₫
  -
  +
 27. WJ200-055HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  11.638.000 ₫
  -
  +
 28. P1-00770HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  42.295.000 ₫
  -
  +
 29. WJ200N-022HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.640.000 ₫
  -
  +
 30. P1-00080LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  16.533.000 ₫
  -
  +
 31. WJ200-004SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.224.000 ₫
  -
  +
 32. WJ200-037LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  8.481.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 106

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider