Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P50A
  125.000 ₫
  -
  +
 2. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P40A
  55.000 ₫
  -
  +
 3. MCB 4P 40A Aptomat Hitachi BK63 4P 40A
  292.000 ₫
  -
  +
 4. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P10A
  292.000 ₫
  -
  +
 5. MCB 2P 32A Aptomat Hitachi BK63 2P 32A
  112.000 ₫
  -
  +
 6. MCB 1P 32A Aptomat Hitachi BK63 1P 32A
  55.000 ₫
  -
  +
 7. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P16A
  204.000 ₫
  -
  +
 8. MCB 3P 50A Aptomat Hitachi BK63 3P 50A
  214.000 ₫
  -
  +
 9. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P63A
  125.000 ₫
  -
  +
 10. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P50A
  56.000 ₫
  -
  +
 11. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P20A
  292.000 ₫
  -
  +
 12. MCB 3P 6A Aptomat Hitachi BK63 3P 6A
  204.000 ₫
  -
  +
 13. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P16A
  292.000 ₫
  -
  +
 14. MCB 2P 40A Aptomat Hitachi BK63 2P 40A
  112.000 ₫
  -
  +
 15. MCB 1P 40A Aptomat Hitachi BK63 1P 40A
  55.000 ₫
  -
  +
 16. MCB 4P 6A Aptomat Hitachi BK63 4P 6A
  292.000 ₫
  -
  +
 17. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P20A
  55.000 ₫
  -
  +
 18. MCB 3P 63A Aptomat Hitachi BK63 3P 63A
  214.000 ₫
  -
  +
 19. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P6A
  55.000 ₫
  -
  +
 20. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P63A
  56.000 ₫
  -
  +
 21. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P32A
  292.000 ₫
  -
  +
 22. MCB 1P 20A Aptomat Hitachi BK63 1P 20A
  55.000 ₫
  -
  +
 23. MCB 1P 6A Aptomat Hitachi BK63 1P 6A
  55.000 ₫
  -
  +
 24. MCB 1P 50A Aptomat Hitachi BK63 1P 50A
  56.000 ₫
  -
  +
 25. MCB 4P 10A Aptomat Hitachi BK63 4P 10A
  292.000 ₫
  -
  +
 26. MCB 4P 63A Aptomat Hitachi BK63 4P 63A
  304.000 ₫
  -
  +
 27. MCB 4P 32A Aptomat Hitachi BK63 4P 32A
  292.000 ₫
  -
  +
 28. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P6A
  112.000 ₫
  -
  +
 29. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P40A
  292.000 ₫
  -
  +
 30. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P32A
  204.000 ₫
  -
  +
 31. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P10A
  204.000 ₫
  -
  +
 32. MCB 1P 63A Aptomat Hitachi BK63 1P 63A
  56.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR