Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P32A
  166 ₫
  -
  +
 2. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P40A
  186 ₫
  -
  +
 3. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P40A
  195 ₫
  -
  +
 4. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P10A
  184 ₫
  -
  +
 5. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P10A
  154 ₫
  -
  +
 6. MCB 1P 25A Aptomat Hitachi BK63 1P 25A
  55.000 ₫
  -
  +
 7. MCB 1P 32A Aptomat Hitachi BK63 1P 32A
  55.000 ₫
  -
  +
 8. MCB 2P 25A Aptomat Hitachi BK63 2P 25A
  112.000 ₫
  -
  +
 9. MCB 1P 10A Aptomat Hitachi BK63 1P 10A
  55.000 ₫
  -
  +
 10. MCB 3P 50A Aptomat Hitachi BK63 3P 50A
  214.000 ₫
  -
  +
 11. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P50A
  132 ₫
  -
  +
 12. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P50A
  126 ₫
  -
  +
 13. MCB 4P 40A Aptomat Hitachi BK63 4P 40A
  292.000 ₫
  -
  +
 14. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P16A
  177 ₫
  -
  +
 15. MCB 1P 40A Aptomat Hitachi BK63 1P 40A
  55.000 ₫
  -
  +
 16. MCB 2P 32A Aptomat Hitachi BK63 2P 32A
  112.000 ₫
  -
  +
 17. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P16A
  118 ₫
  -
  +
 18. MCB 3P 63A Aptomat Hitachi BK63 3P 63A
  214.000 ₫
  -
  +
 19. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P63A
  101 ₫
  -
  +
 20. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P63A
  164 ₫
  -
  +
 21. MCB 3P 6A Aptomat Hitachi BK63 3P 6A
  204.000 ₫
  -
  +
 22. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P20A
  194 ₫
  -
  +
 23. MCB 1P 50A Aptomat Hitachi BK63 1P 50A
  56.000 ₫
  -
  +
 24. MCB 2P 40A Aptomat Hitachi BK63 2P 40A
  112.000 ₫
  -
  +
 25. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P20A
  121 ₫
  -
  +
 26. MCB 4P 6A Aptomat Hitachi BK63 4P 6A
  292.000 ₫
  -
  +
 27. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P6A
  153 ₫
  -
  +
 28. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P6A
  120 ₫
  -
  +
 29. MCB 1P 20A Aptomat Hitachi BK63 1P 20A
  55.000 ₫
  -
  +
 30. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P32A
  129 ₫
  -
  +
 31. MCB 1P 63A Aptomat Hitachi BK63 1P 63A
  56.000 ₫
  -
  +
 32. MCB 1P 6A Aptomat Hitachi BK63 1P 6A
  55.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR