Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB 1P 50A Aptomat Hitachi BK63 1P 50A
  56.000 ₫
  -
  +
 2. MCB 1P 6A Aptomat Hitachi BK63 1P 6A
  55.000 ₫
  -
  +
 3. MCB 4P 10A Aptomat Hitachi BK63 4P 10A
  292.000 ₫
  -
  +
 4. MCB 4P 63A Aptomat Hitachi BK63 4P 63A
  304.000 ₫
  -
  +
 5. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P6A
  153 ₫
  -
  +
 6. MCB 4P 32A Aptomat Hitachi BK63 4P 32A
  292.000 ₫
  -
  +
 7. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P40A
  138 ₫
  -
  +
 8. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P32A
  185 ₫
  -
  +
 9. MCB 1P 63A Aptomat Hitachi BK63 1P 63A
  56.000 ₫
  -
  +
 10. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P10A
  190 ₫
  -
  +
 11. MCB 4P 16A Aptomat Hitachi BK63 4P 16A
  292.000 ₫
  -
  +
 12. MCB 3P 16A Aptomat Hitachi BK63 3P 16A
  204.000 ₫
  -
  +
 13. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P10A
  159 ₫
  -
  +
 14. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P16A
  150 ₫
  -
  +
 15. MCB 2P 63A Aptomat Hitachi BK63 2P 63A
  125.000 ₫
  -
  +
 16. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P50A
  159 ₫
  -
  +
 17. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P40A
  197 ₫
  -
  +
 18. MCB 2P 6A Aptomat Hitachi BK63 2P 6A
  112.000 ₫
  -
  +
 19. MCB 2P 10A Aptomat Hitachi BK63 2P 10A
  112.000 ₫
  -
  +
 20. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P16A
  187 ₫
  -
  +
 21. MCB 4P 20A Aptomat Hitachi BK63 4P 20A
  292.000 ₫
  -
  +
 22. MCB 3P 20A Aptomat Hitachi BK63 3P 20A
  204.000 ₫
  -
  +
 23. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P20A
  160 ₫
  -
  +
 24. MCB 1P 16A Aptomat Hitachi BK63 1P 16A
  55.000 ₫
  -
  +
 25. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P63A
  166 ₫
  -
  +
 26. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P50A
  152 ₫
  -
  +
 27. MCB 2P 16A Aptomat Hitachi BK63 2P 16A
  112.000 ₫
  -
  +
 28. MCB 4P 50A Aptomat Hitachi BK63 4P 50A
  304.000 ₫
  -
  +
 29. MCB 4P 25A Aptomat Hitachi BK63 4P 25A
  292.000 ₫
  -
  +
 30. MCB 3P 25A Aptomat Hitachi BK63 3P 25A
  204.000 ₫
  -
  +
 31. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P32A
  107 ₫
  -
  +
 32. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P20A
  158 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR