Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P6A
  1.000 ₫
  -
  +
 2. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P6A
  1.000 ₫
  -
  +
 3. MCB 2P 20A Aptomat Hitachi BK63 2P 20A
  89.856 ₫
  -
  +
 4. MCB 3P 10A Aptomat Hitachi BK63 3P 10A
  163.296 ₫
  -
  +
 5. MCB 3P 40A Aptomat Hitachi BK63 3P 40A
  163.296 ₫
  -
  +
 6. MCB 2P 50A Aptomat Hitachi BK63 2P 50A
  100.224 ₫
  -
  +
 7. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P40A
  1.000 ₫
  -
  +
 8. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P32A
  1.000 ₫
  -
  +
 9. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P10A
  1.000 ₫
  -
  +
 10. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P10A
  1.000 ₫
  -
  +
 11. MCB 2P 25A Aptomat Hitachi BK63 2P 25A
  89.856 ₫
  -
  +
 12. MCB 1P 25A Aptomat Hitachi BK63 1P 25A
  44.064 ₫
  -
  +
 13. MCB 3P 50A Aptomat Hitachi BK63 3P 50A
  171.072 ₫
  -
  +
 14. MCB 1P 10A Aptomat Hitachi BK63 1P 10A
  44.064 ₫
  -
  +
 15. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P50A
  1.000 ₫
  -
  +
 16. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P40A
  1.000 ₫
  -
  +
 17. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P16A
  1.000 ₫
  -
  +
 18. MCB 4P 40A Aptomat Hitachi BK63 4P 40A
  233.280 ₫
  -
  +
 19. MCB 2P 32A Aptomat Hitachi BK63 2P 32A
  89.856 ₫
  -
  +
 20. MCB 1P 32A Aptomat Hitachi BK63 1P 32A
  44.064 ₫
  -
  +
 21. MCB 3P 63A Aptomat Hitachi BK63 3P 63A
  171.072 ₫
  -
  +
 22. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P16A
  1.000 ₫
  -
  +
 23. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P63A
  1.000 ₫
  -
  +
 24. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P63A
  1.000 ₫
  -
  +
 25. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P50A
  1.000 ₫
  -
  +
 26. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P20A
  1.000 ₫
  -
  +
 27. MCB 3P 6A Aptomat Hitachi BK63 3P 6A
  163.296 ₫
  -
  +
 28. MCB 1P 50A Aptomat Hitachi BK63 1P 50A
  44.928 ₫
  -
  +
 29. MCB 2P 40A Aptomat Hitachi BK63 2P 40A
  89.856 ₫
  -
  +
 30. MCB 1P 40A Aptomat Hitachi BK63 1P 40A
  44.064 ₫
  -
  +
 31. MCB 4P 6A Aptomat Hitachi BK63 4P 6A
  233.280 ₫
  -
  +
 32. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P20A
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR