Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

32 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. WJ200N-015HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.664.000 ₫
  -
  +
 2. WJ200-015SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.654.000 ₫
  -
  +
 3. WJ200N-022HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  5.508.800 ₫
  -
  +
 4. WJ200-022SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.303.000 ₫
  -
  +
 5. WJ200N-040HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  6.080.800 ₫
  -
  +
 6. WJ200-004LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.257.000 ₫
  -
  +
 7. WJ200N-055HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  9.090.400 ₫
  -
  +
 8. WJ200-007LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.653.000 ₫
  -
  +
 9. WJ200N-075HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  10.410.400 ₫
  -
  +
 10. WJ200-015LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.654.000 ₫
  -
  +
 11. WJ200N-110HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  12.839.200 ₫
  -
  +
 12. WJ200-022LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.303.000 ₫
  -
  +
 13. WJ200N-150HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  16.588.000 ₫
  -
  +
 14. WJ200-037LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.784.800 ₫
  -
  +
 15. WJ200-007SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.653.000 ₫
  -
  +
 16. WJ200-055LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  12.617.000 ₫
  -
  +
 17. WJ200-030HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.063.200 ₫
  -
  +
 18. WJ200-075LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  14.850.000 ₫
  -
  +
 19. WJ200-040HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  8.415.000 ₫
  -
  +
 20. WJ200-110LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  23.760.000 ₫
  -
  +
 21. WJ200-055HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  11.638.000 ₫
  -
  +
 22. WJ200-150LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  22.026.400 ₫
  -
  +
 23. WJ200-075HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  13.332.000 ₫
  -
  +
 24. WJ200-004HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.576.000 ₫
  -
  +
 25. WJ200-110HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  17.611.000 ₫
  -
  +
 26. WJ200-007HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.918.000 ₫
  -
  +
 27. WJ200-150HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  22.154.000 ₫
  -
  +
 28. WJ200-015HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.760.800 ₫
  -
  +
 29. WJ200N-004HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.426.400 ₫
  -
  +
 30. WJ200-022HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  1.000 ₫
  -
  +
 31. WJ200N-007HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.628.800 ₫
  -
  +
 32. WJ200-004SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  3.379.200 ₫
  -
  +

32 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider