plc màn hình hmi

Theo dõi nguồn cấp RSS
plc màn hình hmi
Màn hình HMI là giao diện vận hành giữa người và máy thông qua PLC, chúng được kết nối với nhau bằng cáp tín hiệu. Khi người vận hành tác động nhấn nút trên màn hình hoặc cài đặt thông số, yêu cầu sẽ được gửi đến PLC, PLC điều khiển máy móc dây chuyền hoạt động.
Ngược lại, hệ thống máy móc dây chuyền có thể gửi trạng thái hoạt động hoặc thông số hiện tại lên màn hình HMI thông qua PLC giúp cho con người thực hiện quá trình giám sát và điều khiển.

21 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. eXP40-TTA/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  6.890.000 ₫
  -
  +
 2. eXP60-TTA/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  10.410.000 ₫
  -
  +
 3. XP30-BTE/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  123 ₫
  -
  +
 4. XP40-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  197 ₫
  -
  +
 5. XP30-BTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  187 ₫
  -
  +
 6. XP50-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  104 ₫
  -
  +
 7. XP30-TTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  148 ₫
  -
  +
 8. HMIGXU3500 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  13.071.300 ₫
  -
  +
 9. HMIGXU3512 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  14.455.100 ₫
  -
  +
 10. HMIGXU5500 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  28.043.400 ₫
  -
  +
 11. HMIGXU5512 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  30.641.600 ₫
  -
  +
 12. XP10BKA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  3.710.000 ₫
  -
  +
 13. XP10BKB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  5.810.000 ₫
  -
  +
 14. XP30-TTE/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  101 ₫
  -
  +
 15. XP30-BTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  13.590.000 ₫
  -
  +
 16. XP40-TTE/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  9.064.000 ₫
  -
  +
 17. XP30-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  133 ₫
  -
  +
 18. XP50-TTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  191 ₫
  -
  +
 19. XP70-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  120 ₫
  -
  +
 20. XP80-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  121 ₫
  -
  +
 21. eXP40-TTE/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  6.640.000 ₫
  -
  +

21 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc màn hình hmi

plc

màn hình hmi