Biến tần LS

Biến tần LS

Biến tần LS đã được sử dụng phổ biến ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Ưu điểm nổi bật là chất lượng tốt, hoạt động ổn định và đặc biệt là giá thành thấp hơn so với nhiều thương hiệu biến tần nổi tiếng đến từ Nhật Bản và các nước Châu Âu.

Các dòng Biến tần LS thông dụng:

 Biến tần LS IG5A:

-   IG5A-1: 1 pha, 220VAC, công suất 0.4 – 1.5kW

-   IG5A-2: 3 pha, 220VAC, công suất 0.4 – 22kW

-   IG5A-4: 3 pha, 380VAC, công suất 0.4 – 22kW

 Biến tần LS IS7:

-   IS7-2: 3 pha, 220V, công suất 0.75 – 75kW

-   IS7-4: 3 pha, 380V, công suất 0.75 – 375kW

Biến tần LS H100:

-   H100-2: 3 pha, 220V, công suất 0.75 – 18.5kW

-   H100-4: 3 pha, 380V, 0.75 – 500kW

Biến tần LS IP5A:

-   IP5A-4: 3 pha, 380 - 480VAC, công suất 5.5 – 450kW

Biến tần LS IG5H:

-   IG5H-2: 3 pha, 220V, công suất 0.4 – 7.5kW

-   IG5H-4: 3 pha, 380V, công suất 0.4 – 7.5kW

Biến tần LS M100:

-   M100-1: 1 pha, 220V, công suất 0.1 – 2.2kW

Biến tần LS S100:

-   S100-1: 1 pha, 220V, công suất 0.4 – 2.2kW

-   S100-2: 3 pha, 220V, công suất 0.4 – 15kW

-   S100-4: 3 pha, 380V, công suất 0.4 – 75kW

Sản phẩm 1-32 of 297

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SV0150IS7-4NOFD Biến tần hãng Ls
  20.127.500 ₫
  -
  +
 2. SV004IE5-1C Biến tần LS dòng IE5
  1.000 ₫
  -
  +
 3. Biến tần 3 pha LS LSLV1850H100-4COFD 185.0kW 380V-480V
  129.880.000 ₫
  -
  +
 4. SV0300IS7-4NOD Biến tần hãng Ls
  41.565.000 ₫
  -
  +
 5. Biến tần 1 pha LS LSLV0004M100-1EOFNS 0.4kW 200V-240V
  2.507.500 ₫
  -
  +
 6. Biến tần 3 pha LS LSLV0220S100-4EOFNS 22.0kW 380V-480V
  19.173.000 ₫
  -
  +
 7. SV0150IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  19.380.000 ₫
  -
  +
 8. Biến tần 1 pha LS LSLV0001M100-1EOFNS 0.1kW 200V-240V
  2.252.500 ₫
  -
  +
 9. LSLV0055S100-4EXNNS Biến tần hãng Ls
  1.115.520 ₫
  -
  +
 10. SV055IP5A-4N Biến tần LS dòng IP5A
  8.050.000 ₫
  -
  +
 11. LSLV0220G100-2EONN Biến tần hãng Ls
  21.829.000 ₫
  -
  +
 12. SV075IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  1.000 ₫
  -
  +
 13. Biến tần 3 pha LS LSLV0110S100-4EOFNS 11.0kW 380V-480V
  13.047.600 ₫
  -
  +
 14. LSLV0150S100-4EXNNS Biến tần hãng Ls
  19.322.400 ₫
  -
  +
 15. SV040IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  4.440.500 ₫
  -
  +
 16. Biến tần 3 pha LS LSLV0037S100-4EONNS 3.7kW 380V-480V
  5.519.500 ₫
  -
  +
 17. SV055IG5H-4 Biến tần hãng Ls
  6.274.800 ₫
  -
  +
 18. SV015IG5A-4 Biến tần LS dòng IG5A
  3.361.500 ₫
  -
  +
 19. SV0150IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  17.850.000 ₫
  -
  +
 20. SV1100IS7-4SOD Biến tần hãng Ls
  112.625.000 ₫
  -
  +
 21. SV0008IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  7.735.000 ₫
  -
  +
 22. LSLV0110S100-4EXNNS Biến tần hãng Ls
  17.488.100 ₫
  -
  +
 23. SV3150IS7-4SO Biến tần hãng Ls
  486.795.000 ₫
  -
  +
 24. Biến tần 1 pha LS LSLV0022M100-1EOFNS 2.2kW 200V-240V
  3.442.500 ₫
  -
  +
 25. LSLV0008S100-2EXNNS Biến tần hãng Ls
  7.088.200 ₫
  -
  +
 26. SV370IP5A-4 Biến tần LS dòng IP5A
  30.532.000 ₫
  -
  +
 27. Biến tần 3 pha LS LSLV0015S100-4EXNNS 1.5kW 380V-480V
  8.158.900 ₫
  -
  +
 28. SV0022IS7-4NOFD Biến tần hãng Ls
  10.200.000 ₫
  -
  +
 29. SV015IG5A-1 Biến tần LS dòng IG5A
  3.635.400 ₫
  -
  +
 30. SV001IE5-1C Biến tần LS dòng IE5
  1.000 ₫
  -
  +
 31. SV0450IS7-2SO Biến tần hãng Ls
  49.318.600 ₫
  -
  +
 32. SV004IC5-1 Biến tần LS dòng IC5
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 297

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang