Biến tần LS

Biến tần LS

Biến tần LS đã được sử dụng phổ biến ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Ưu điểm nổi bật là chất lượng tốt, hoạt động ổn định và đặc biệt là giá thành thấp hơn so với nhiều thương hiệu biến tần nổi tiếng đến từ Nhật Bản và các nước Châu Âu.

Các dòng Biến tần LS thông dụng:

 Biến tần LS IG5A:

-   IG5A-1: 1 pha, 220VAC, công suất 0.4 – 1.5kW

-   IG5A-2: 3 pha, 220VAC, công suất 0.4 – 22kW

-   IG5A-4: 3 pha, 380VAC, công suất 0.4 – 22kW

 Biến tần LS IS7:

-   IS7-2: 3 pha, 220V, công suất 0.75 – 75kW

-   IS7-4: 3 pha, 380V, công suất 0.75 – 375kW

Biến tần LS H100:

-   H100-2: 3 pha, 220V, công suất 0.75 – 18.5kW

-   H100-4: 3 pha, 380V, 0.75 – 500kW

Biến tần LS IP5A:

-   IP5A-4: 3 pha, 380 - 480VAC, công suất 5.5 – 450kW

Biến tần LS IG5H:

-   IG5H-2: 3 pha, 220V, công suất 0.4 – 7.5kW

-   IG5H-4: 3 pha, 380V, công suất 0.4 – 7.5kW

Biến tần LS M100:

-   M100-1: 1 pha, 220V, công suất 0.1 – 2.2kW

Biến tần LS S100:

-   S100-1: 1 pha, 220V, công suất 0.4 – 2.2kW

-   S100-2: 3 pha, 220V, công suất 0.4 – 15kW

-   S100-4: 3 pha, 380V, công suất 0.4 – 75kW

Sản phẩm 1-32 of 297

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. LSLV0185S100-4EXNNS Biến tần hãng Ls
  21.389.100 ₫
  -
  +
 2. SV450IP5A-4OL Biến tần LS dòng IP5A
  44.380.000 ₫
  -
  +
 3. Biến tần 3 pha LS LSLV0370S100-4COFDS 37.0kW 380V-480V
  39.541.200 ₫
  -
  +
 4. SV004IG5H-2 Biến tần hãng Ls
  2.656.000 ₫
  -
  +
 5. SV110IG5A-4 Biến tần LS dòng IG5A
  12.350.400 ₫
  -
  +
 6. Biến tần 3 pha LS LSLV0075G100-2EONN 7.5kW 200V-240V
  8.755.000 ₫
  -
  +
 7. SV008IG5A-4 Biến tần LS dòng 8IG5A
  3.071.000 ₫
  -
  +
 8. SV0110IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  16.150.000 ₫
  -
  +
 9. Biến tần 3 pha LS LSLV0022S100-2EONNS 2.2kW 200V-240V
  4.722.700 ₫
  -
  +
 10. SV0900IS7-4SOD Biến tần hãng Ls
  106.080.000 ₫
  -
  +
 11. Biến tần 3 pha LS LSLV0004S100-4EONNS 0.4kW 380V-480VAC
  3.519.200 ₫
  -
  +
 12. LSLV0110S100-2EXNNS Biến tần hãng Ls
  20.550.800 ₫
  -
  +
 13. SV0008IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  7.480.000 ₫
  -
  +
 14. Biến tần 3 pha LS LSLV0055G100-2EONN 5.5kW 200V-240V
  7.820.000 ₫
  -
  +
 15. LSLV0075S100-2EONNS Biến tần hãng Ls
  8.582.200 ₫
  -
  +
 16. Biến tần 3 pha LS LSLV0015S100-4EXFNS 1.5kW 380V-480V
  9.805.620 ₫
  -
  +
 17. SV008IG5A-1 Biến tần LS dòng IG5A
  3.228.700 ₫
  -
  +
 18. Biến tần 3 pha LS LSLV3150H100-4COFD 315.0kW 380V-480V
  379.015.000 ₫
  -
  +
 19. SV040IG5H-4 Biến tần hãng Ls
  6.274.800 ₫
  -
  +
 20. SV110IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  13.844.400 ₫
  -
  +
 21. LSLV0037S100-4EXNNS Biến tần hãng Ls
  9.943.400 ₫
  -
  +
 22. SV055IV5-4DB(MD) Biến tần hãng Ls
  1.000 ₫
  -
  +
 23. Biến tần 3 pha LS LSLV0015G100-4EOFN 1.5kW 380V-480V
  4.165.000 ₫
  -
  +
 24. Biến tần 3 pha LS LSLV0750H100-4COFD 75.0kW 380V-480V
  52.530.000 ₫
  -
  +
 25. Biến tần 1 pha LS LSLV0008M100-1EOFNA 0.75kW 200V-240V
  2.847.500 ₫
  -
  +
 26. SV001IE5-1 Biến tần LS dòng IE5
  1.000 ₫
  -
  +
 27. Biến tần 3 pha LS LSLV0185H100-2CONN 18.5kW 200V-240V
  19.635.000 ₫
  -
  +
 28. SV075IP5A-4N Biến tần LS dòng IP5A
  9.230.000 ₫
  -
  +
 29. Biến tần 3 pha LS LSLV0022S100-4EONNS 2.2kW 380V-480V
  4.631.400 ₫
  -
  +
 30. SV015IG5H-2 Biến tần hãng Ls
  3.315.850 ₫
  -
  +
 31. SV550IP5A-4 Biến tần LS dòng IP5A
  39.185.000 ₫
  -
  +
 32. Biến tần 3 pha LS LSLV0370S100-4COFDSW 37.0kW 380V-480V
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 297

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang