Biến tần LS

Biến tần LS

Biến tần LS đã được sử dụng phổ biến ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Ưu điểm nổi bật là chất lượng tốt, hoạt động ổn định và đặc biệt là giá thành thấp hơn so với nhiều thương hiệu biến tần nổi tiếng đến từ Nhật Bản và các nước Châu Âu.

Các dòng Biến tần LS thông dụng:

 Biến tần LS IG5A:

-   IG5A-1: 1 pha, 220VAC, công suất 0.4 – 1.5kW

-   IG5A-2: 3 pha, 220VAC, công suất 0.4 – 22kW

-   IG5A-4: 3 pha, 380VAC, công suất 0.4 – 22kW

 Biến tần LS IS7:

-   IS7-2: 3 pha, 220V, công suất 0.75 – 75kW

-   IS7-4: 3 pha, 380V, công suất 0.75 – 375kW

Biến tần LS H100:

-   H100-2: 3 pha, 220V, công suất 0.75 – 18.5kW

-   H100-4: 3 pha, 380V, 0.75 – 500kW

Biến tần LS IP5A:

-   IP5A-4: 3 pha, 380 - 480VAC, công suất 5.5 – 450kW

Biến tần LS IG5H:

-   IG5H-2: 3 pha, 220V, công suất 0.4 – 7.5kW

-   IG5H-4: 3 pha, 380V, công suất 0.4 – 7.5kW

Biến tần LS M100:

-   M100-1: 1 pha, 220V, công suất 0.1 – 2.2kW

Biến tần LS S100:

-   S100-1: 1 pha, 220V, công suất 0.4 – 2.2kW

-   S100-2: 3 pha, 220V, công suất 0.4 – 15kW

-   S100-4: 3 pha, 380V, công suất 0.4 – 75kW

Sản phẩm 1-32 of 297

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SV0055IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  10.150.000 ₫
  -
  +
 2. SV0075IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  11.220.000 ₫
  -
  +
 3. SV0110IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  17.710.000 ₫
  -
  +
 4. SV0150IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  19.840.000 ₫
  -
  +
 5. SV0185IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  26.720.000 ₫
  -
  +
 6. SV0220IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  30.270.000 ₫
  -
  +
 7. SV0008IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  7.670.000 ₫
  -
  +
 8. SV0015IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  8.020.000 ₫
  -
  +
 9. SV0022IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  8.400.000 ₫
  -
  +
 10. SV0037IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  8.620.000 ₫
  -
  +
 11. SV0055IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  9.860.000 ₫
  -
  +
 12. SV0075IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  10.690.000 ₫
  -
  +
 13. SV0110IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  16.520.000 ₫
  -
  +
 14. SV0150IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  18.290.000 ₫
  -
  +
 15. SV0185IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  22.620.000 ₫
  -
  +
 16. SV0220IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  25.640.000 ₫
  -
  +
 17. SV0300IS7-4 Biến tần LS dòng IS7
  172 ₫
  -
  +
 18. SV0370IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  41.590.000 ₫
  -
  +
 19. SV0450IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  49.190.000 ₫
  -
  +
 20. SV0550IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  54.500.000 ₫
  -
  +
 21. SV0750IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  64.650.000 ₫
  -
  +
 22. SV055IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  112 ₫
  -
  +
 23. SV075IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  186 ₫
  -
  +
 24. SV110IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  104 ₫
  -
  +
 25. SV150IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  148 ₫
  -
  +
 26. SV185IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  170 ₫
  -
  +
 27. SV220IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  129 ₫
  -
  +
 28. SV300IP5A-2N Biến tần LS dòng IP5A
  143 ₫
  -
  +
 29. SV055IP5A-4N Biến tần LS dòng IP5A
  8.050.000 ₫
  -
  +
 30. SV075IP5A-4N Biến tần LS dòng IP5A
  9.230.000 ₫
  -
  +
 31. SV110IP5A-4N Biến tần LS dòng IP5A
  10.010.000 ₫
  -
  +
 32. SV150IP5A-4N Biến tần LS dòng IP5A
  125 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 297

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần LS