Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 558

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. FS4A Counter - Bộ đếm Autonics
  1.764.000 ₫
  -
  +
 2. FS5B Counter - Bộ đếm Autonics
  1.203.000 ₫
  -
  +
 3. FX4S Counter - Bộ đếm Autonics
  1.776.000 ₫
  -
  +
 4. FX4 Counter - Bộ đếm Autonics
  2.208.000 ₫
  -
  +
 5. FX4H-2P Counter - Bộ đếm Autonics
  167 ₫
  -
  +
 6. FX6 Counter - Bộ đếm Autonics
  2.496.000 ₫
  -
  +
 7. FX6-2P Counter - Bộ đếm Autonics
  3.265.000 ₫
  -
  +
 8. FX4YI Counter - Bộ đếm Autonics
  1.512.000 ₫
  -
  +
 9. FX6YI Counter - Bộ đếm Autonics
  1.609.000 ₫
  -
  +
 10. CT4S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
  1.665.400 ₫
  -
  +
 11. CT4S-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
  2.051.500 ₫
  -
  +
 12. CT6S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.865.600 ₫
  -
  +
 13. CT6S-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  2.212.100 ₫
  -
  +
 14. CT6S-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.571.900 ₫
  -
  +
 15. CT6M-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.245.100 ₫
  -
  +
 16. CT6M-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.598.200 ₫
  -
  +
 17. CT6M-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  1.865.600 ₫
  -
  +
 18. CT6M-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.984.300 ₫
  -
  +
 19. CT6M-2P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  3.337.400 ₫
  -
  +
 20. CT6Y-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.865.600 ₫
  -
  +
 21. CT6Y-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.571.900 ₫
  -
  +
 22. LA8N-BN Counter - Bộ đếm Autonics
  971.300 ₫
  -
  +
 23. LA8N-BF Counter - Bộ đếm Autonics
  1.061.500 ₫
  -
  +
 24. FS4E Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.803.000 ₫
  -
  +
 25. LE3S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.330.000 ₫
  -
  +
 26. LE3SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.282.000 ₫
  -
  +
 27. LE3SB Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.282.000 ₫
  -
  +
 28. LE4S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.637.900 ₫
  -
  +
 29. LE4SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.637.900 ₫
  -
  +
 30. LE7M-2 Bộ định thời gian thực Autonics
  2.028.000 ₫
  -
  +
 31. AT8N Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  517.000 ₫
  -
  +
 32. AT8PMN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  690.800 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 558

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang