Đồng hồ nhiệt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Đồng hồ nhiệt

Bộ điều khiển nhiệt độ là thiết bị dùng để đo, điều khiển và kiểm soát nhiệt độ ở trong một khoảng không gian và thời gian nhất định.

Ngoài nhiệt độ, loại thiết bị điều khiển này còn có khả năng đo và kiểm soát đồng thời cả độ ẩm trong không gian kín. Với tính năng này, bộ điều chỉnh nhiệt độ trở thành thành phần không thể thiếu trong các hệ thống gia nhiệt, máy ép nhựa, lò sấy, hệ thống khí nén, …

Các dòng đồng hồ nhiệt độ nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam :

- Đồng hồ nhiệt độ Autonics

- Đồng hồ nhiệt độ Hanyoung

- Đồng hồ nhiệt độ Conotec

Sản phẩm 1-32 of 64

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HY72D-PKMNR-12 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  975.000 ₫
  -
  +
 2. HY4500S-PDMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.165.000 ₫
  -
  +
 3. DX4-KMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 4. KF9-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF9
  182 ₫
  -
  +
 5. DX3-KMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX3
  2.332.000 ₫
  -
  +
 6. AT3-K06 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AT3
  1.445.000 ₫
  -
  +
 7. HY2000-PKMNR-11 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  586.000 ₫
  -
  +
 8. HY1000-FKMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY1000
  510.000 ₫
  -
  +
 9. HY8200S-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.309.000 ₫
  -
  +
 10. HY4500S-PKMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.165.000 ₫
  -
  +
 11. DX4-KSWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 12. KF9-PKMNR-12 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF9
  144 ₫
  -
  +
 13. DX3-KSSNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX3
  2.332.000 ₫
  -
  +
 14. AT6-K06 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AT6
  1.223.000 ₫
  -
  +
 15. DX7-KCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  2.421.000 ₫
  -
  +
 16. HY1000-PKMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY1000
  510.000 ₫
  -
  +
 17. HY8200S-PKMNR-13 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.309.000 ₫
  -
  +
 18. HY48D-PKMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY48D
  541.000 ₫
  -
  +
 19. ND4-PKMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  354.000 ₫
  -
  +
 20. KF40-K08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF40
  148 ₫
  -
  +
 21. DX4-KCSNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 22. DF2-FKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF2
  1.413.000 ₫
  -
  +
 23. HY1000-PKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY1000
  563.000 ₫
  -
  +
 24. DX7-KMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  2.421.000 ₫
  -
  +
 25. HY8200S-PKMOR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.309.000 ₫
  -
  +
 26. HY5000-FKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY5000
  1.253.000 ₫
  -
  +
 27. ND4-PKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  354.000 ₫
  -
  +
 28. KF4-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF4
  183 ₫
  -
  +
 29. DX4-KMSNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 30. DF2-PKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF2
  1.413.000 ₫
  -
  +
 31. HY1000-PKMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY1000
  563.000 ₫
  -
  +
 32. DX7-KSWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  2.421.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 64

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Đồng hồ nhiệt

Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Điều khiển nhiệt độ Conotec

Đồng hồ nhiệt