Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 520

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ABS102C-40A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  1.463.000 ₫
  -
  +
 2. MCCB ABN3P-500A CB khối LS - 45Ka
  8.990.000 ₫
  -
  +
 3. MCCB ABS4P-250A CB khối LS - 42Ka
  2.800.000 ₫
  -
  +
 4. ABS102C-50A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  1.463.000 ₫
  -
  +
 5. MCCB ABN3P-630A CB khối LS - 45Ka
  8.990.000 ₫
  -
  +
 6. MCCB ABS3P-700A CB khối LS - 75Ka
  13.100.000 ₫
  -
  +
 7. ABN54C-20A Aptomat MCCB hãng Ls
  1.265.000 ₫
  -
  +
 8. ABS1003B-1200A Aptomat MCCB 3 pha hãng Ls
  28.050.000 ₫
  -
  +
 9. MCCB ABS3P-50A CB khối LS - 22Ka
  865.000 ₫
  -
  +
 10. ABN402C-400A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  4.950.000 ₫
  -
  +
 11. ABS102C-100A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  1.463.000 ₫
  -
  +
 12. MCCB ABN4P-175A CB khối LS - 30Ka
  2.375.000 ₫
  -
  +
 13. ABN202C-150A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  2.024.000 ₫
  -
  +
 14. ABS102C-125A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  1.463.000 ₫
  -
  +
 15. MCCB ABN3P-400A CB khối LS - 42Ka
  4.575.000 ₫
  -
  +
 16. ABN102C-60A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  1.098.900 ₫
  -
  +
 17. TD160N FTU160 3P 160A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 3 Pha hãng Ls
  3.575.000 ₫
  -
  +
 18. TS160N ETS23 4P 40A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 4 Pha hãng Ls
  6.776.000 ₫
  -
  +
 19. TS400N ETS23 4P 400A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 4 Pha hãng Ls
  12.650.000 ₫
  -
  +
 20. TD160N FTU160 4P 125A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 4 Pha hãng Ls
  3.520.000 ₫
  -
  +
 21. TS1250N 4P 1250A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 4 Pha hãng Ls
  52.800.000 ₫
  -
  +
 22. TS400N FMU400 2P 300A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 2 Pha hãng Ls
  7.425.000 ₫
  -
  +
 23. TD160N FTU160 4P 160A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 4 Pha hãng Ls
  4.774.000 ₫
  -
  +
 24. TS100N FTU100 3P 50A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 3 Pha hãng Ls
  2.420.000 ₫
  -
  +
 25. TS250N FTU250 2P 250A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 2 Pha hãng Ls
  4.202.000 ₫
  -
  +
 26. TS400N ATU400 3P 400A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 3 Pha hãng Ls
  9.020.000 ₫
  -
  +
 27. TS100N FMU100 4P 40A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 4 Pha hãng Ls
  3.465.000 ₫
  -
  +
 28. TS250N FMU250 2P 125A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 2 Pha hãng Ls
  4.422.000 ₫
  -
  +
 29. TS400N ATU400 4P 400A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 4 Pha hãng Ls
  11.550.000 ₫
  -
  +
 30. TS100N FMU100 2P 80A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 2 Pha hãng Ls
  2.167.000 ₫
  -
  +
 31. TS160N FTU160 3P 125A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 3 Pha hãng Ls
  3.245.000 ₫
  -
  +
 32. TS400N ETS23 3P 400A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 3 Pha hãng Ls
  10.615.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 520

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR