Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 141

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCCB có vỏ BS32A-20ACOVO
  96.000,00 ₫
  -
  +
 2. CB khối (MCCB) LS ABS54c-30A, 42Ka
  1.650.000,00 ₫
  -
  +
 3. RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-25A, 10KA
  750.000,00 ₫
  -
  +
 4. CB khối (MCCB) LS ABS53c-15A, 22Ka
  865.000,00 ₫
  -
  +
 5. CB khối (MCCB) LS ABN104c-100A, 22Ka
  1.270.000,00 ₫
  -
  +
 6. RCCB (chống rò điện) RKN-b-1P+N-100A, 10KA
  870.000,00 ₫
  -
  +
 7. CB khối (MCCB) LS ABS203c-150A, 42Ka
  2.340.000,00 ₫
  -
  +
 8. RCCB (chống rò điện) RKN-b-3P+N-80A, 10KA
  1.280.000,00 ₫
  -
  +
 9. RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-10A, 4.5KA
  365.000,00 ₫
  -
  +
 10. CB khối (MCCB) LS ABS204c-200A, 42Ka
  2.800.000,00 ₫
  -
  +
 11. CB khối (MCCB) LS ABN403c-300A, 42Ka
  4.575.000,00 ₫
  -
  +
 12. RCCB (chống rò điện) RKS1P+N-25A, 10KA
  755.000,00 ₫
  -
  +
 13. CB khối (MCCB) LS ABN102c-75A, 35Ka
  829.000,00 ₫
  -
  +
 14. CB khối (MCCB) LS ABS803c-630A, 75Ka
  11.500.000,00 ₫
  -
  +
 15. CB khối (MCCB) LS ABN53c-15A, 18Ka
  718.000,00 ₫
  -
  +
 16. CB khối (MCCB) LS ABS1004b-1000A, 65Ka
  26.500.000,00 ₫
  -
  +
 17. CB khối (MCCB) LS ABN63c-60A, 18Ka
  960.000,00 ₫
  -
  +
 18. MCCB không vỏ, loại 2 Pha BS32A-20A
  82.000,00 ₫
  -
  +
 19. RCCB (chống rò điện) RKN-b-1P+N-25A, 10KA
  700.000,00 ₫
  -
  +
 20. CB khối (MCCB) LS ABS53c-50A, 22Ka
  865.000,00 ₫
  -
  +
 21. CB khối (MCCB) LS ABN52c-20A, 30Ka
  615.000,00 ₫
  -
  +
 22. CB khối (MCCB) LS ABN54c-30A, 18Ka
  1.060.000,00 ₫
  -
  +
 23. RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-32A, 4.5KA
  365.000,00 ₫
  -
  +
 24. CB khối (MCCB) LS ABN204c-200A, 30Ka
  2.375.000,00 ₫
  -
  +
 25. RCCB (chống rò điện) RKN-b-3P+N-63A, 10KA
  1.090.000,00 ₫
  -
  +
 26. CB khối (MCCB) LS ABN404c-400A, 42Ka
  5.730.000,00 ₫
  -
  +
 27. CB khối (MCCB) LS ABN203c-150A, 30Ka
  1.820.000,00 ₫
  -
  +
 28. CB khối (MCCB) LS ABN202c-200A, 65Ka
  1.520.000,00 ₫
  -
  +
 29. CB khối (MCCB) LS ABS404c-350A, 65Ka
  6.500.000,00 ₫
  -
  +
 30. CB khối (MCCB) LS ABN803c-630A, 45Ka
  8.990.000,00 ₫
  -
  +
 31. CB khối (MCCB) LS ABS203c-250A, 42Ka
  5.150.000,00 ₫
  -
  +
 32. MCCB có vỏ BS32A-15ACOVO
  96.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 141

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR