Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 141

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-25A 4.5KA Ls
  484.000 ₫
  -
  +
 2. MCCB ABN3P-250A CB khối LS - 30Ka
  1.820.000 ₫
  -
  +
 3. RCCB - Aptomat chống giật RKS1P+N-20A 10KA Ls
  1.012.000 ₫
  -
  +
 4. MCCB ABN4P-350A CB khối LS - 42Ka
  5.730.000 ₫
  -
  +
 5. MCCB ABN3P-125A CB khối LS - 30Ka
  1.820.000 ₫
  -
  +
 6. MCCB ABN2P-400A CB khối LS - 50Ka
  3.750.000 ₫
  -
  +
 7. MCCB ABS4P-800A CB khối LS - 75Ka
  16.300.000 ₫
  -
  +
 8. MCCB ABN4P-500A CB khối LS - 45Ka
  1.080.000 ₫
  -
  +
 9. MCCB ABN2P-175A CB khối LS - 65Ka
  1.520.000 ₫
  -
  +
 10. MCCB có vỏ BS32A-10ACOVO
  96.000 ₫
  -
  +
 11. MCCB ABS3P-40A CB khối LS - 22Ka
  1.395.000 ₫
  -
  +
 12. MCCB ABN2P-15A CB khối LS - 30Ka
  615.000 ₫
  -
  +
 13. MCCB ABS4P-60A CB khối LS - 42Ka
  1.650.000 ₫
  -
  +
 14. MCCB ABN4P-700A CB khối LS - 45Ka
  12.800.000 ₫
  -
  +
 15. MCCB ABN4P-175A CB khối LS - 30Ka
  2.375.000 ₫
  -
  +
 16. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-3P+N-40A 10KA Ls
  980.000 ₫
  -
  +
 17. MCCB ABS4P-100A CB khối LS - 42Ka
  1.650.000 ₫
  -
  +
 18. MCCB ABN4P-60A CB khối LS - 22Ka
  1.270.000 ₫
  -
  +
 19. MCCB ABN3P-225A CB khối LS - 30Ka
  1.820.000 ₫
  -
  +
 20. MCCB ABS4P-300A CB khối LS - 65Ka
  6.500.000 ₫
  -
  +
 21. MCCB ABN3P-500A CB khối LS - 45Ka
  8.990.000 ₫
  -
  +
 22. RCCB - Aptomat chống giật RKN1P+N-40A 10KA Ls
  737.000 ₫
  -
  +
 23. MCCB ABS4P-150A CB khối LS - 42Ka
  2.800.000 ₫
  -
  +
 24. MCCB ABS3P-1000A CB khối LS - 65Ka
  23.200.000 ₫
  -
  +
 25. MCCB ABN3P-40A CB khối LS - 18Ka
  718.000 ₫
  -
  +
 26. MCCB không vỏ, loại 2 Pha BS32A-10A
  82.000 ₫
  -
  +
 27. MCCB ABS3P-400A CB khối LS - 65Ka
  5.150.000 ₫
  -
  +
 28. MCCB ABS3P-30A CB khối LS - 22Ka
  1.395.000 ₫
  -
  +
 29. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-1P+N-63A 10KA Ls
  775.000 ₫
  -
  +
 30. MCCB ABS3P-100A CB khối LS - 42Ka
  1.395.000 ₫
  -
  +
 31. MCCB ABN2P-50A CB khối LS - 30Ka
  615.000 ₫
  -
  +
 32. RCCB - Aptomat chống giật RKN3P+N-40A 10KA Ls
  1.045.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 141

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR