Biến tần Schneider

Biến tần Schneider

Biến tần schneider là một loại thiết bị có chức năng điều chỉnh tần số của tải theo ý muốn của người sử dụng. Biến tần sẽ thay đổi tần số của dòng điện đặt lên cuộn dây bên trong động cơ, từ đó điều khiển tốc độ của động cơ một cách vô cấp mà không cần dùng hộp số cơ khí.

2 dòng biến tần Schneider được ưa chuộng nhất hiện nay là ATV310 và ATV610

31 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ATV610C16N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 160kW 3 phase 380/415V
  113.392.400 ₫
  -
  +
 2. ATV610D11N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 11kW 3 phase 380/415V
  18.184.650 ₫
  -
  +
 3. ATV610D15N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 15kW 3 phase 380/415V
  19.575.050 ₫
  -
  +
 4. ATV610D18N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 18.5kW 3 phase 380/415V
  24.376.000 ₫
  -
  +
 5. ATV610D22N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 22kW 3 phase 380/415V
  25.021.700 ₫
  -
  +
 6. ATV610D30N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 30kW 3 phase 380/415V
  34.027.950 ₫
  -
  +
 7. ATV610D37N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 37kW 3 phase 380/415V
  35.438.700 ₫
  -
  +
 8. ATV610D45N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 45kW 3 phase 380/415V
  38.325.100 ₫
  -
  +
 9. ATV610D55N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 55kW 3 phase 380/415V
  57.745.050 ₫
  -
  +
 10. ATV610D75N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 75kW 3 phase 380/415V
  59.539.700 ₫
  -
  +
 11. ATV610D90N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 90kW 3 phase 380/415V
  64.057.400 ₫
  -
  +
 12. ATV610C11N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 110kW 3 phase 380/415V
  103.818.000 ₫
  -
  +
 13. ATV610C13N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 132kW 3 phase 380/415V
  109.965.900 ₫
  -
  +
 14. ATV320U07N4B Biến tần Schneider 0.75kW 3 Pha 380V
  13.283.600 ₫
  -
  +
 15. ATV610U75N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 7.5kW 3 phase 380/415V
  16.093.550 ₫
  -
  +
 16. ATV610U55N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 5.5kW 3 phase 380/415V
  15.534.200 ₫
  -
  +
 17. ATV610U40N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 4kW 3 phase 380/415V
  14.312.100 ₫
  -
  +
 18. ATV310H037N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 0.37kW 3 Phase 380V
  4.182.750 ₫
  -
  +
 19. ATV310H075N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 0.75kW 3 Phase 380V
  4.219.600 ₫
  -
  +
 20. ATV310HU15N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 1.5kW 3 Phase 380V
  4.524.300 ₫
  -
  +
 21. ATV310HU22N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 2.2kW 3 Phase 380V
  5.217.850 ₫
  -
  +
 22. ATV310HU30N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 3.0kW 3 Phase 380V
  6.130.850 ₫
  -
  +
 23. ATV310HU40N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 4kW 3 Phase 380V
  6.282.100 ₫
  -
  +
 24. ATV310HU55N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 5.5kW 3 Phase 380V
  7.778.100 ₫
  -
  +
 25. ATV310HU75N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 7.5kW 3 Phase 380V
  9.231.750 ₫
  -
  +
 26. ATV310HD11N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 11kW 3 Phase 380V
  11.438.350 ₫
  -
  +
 27. ATV610U07N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 0.75kW 3 phase 380/415V
  12.263.900 ₫
  -
  +
 28. ATV610U15N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 1.5kW 3 phase 380/415V
  12.879.350 ₫
  -
  +
 29. ATV610U22N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 2.2kW 3 phase 380/415V
  13.034.450 ₫
  -
  +
 30. ATV610U30N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 3kW 3 phase 380/415V
  13.553.650 ₫
  -
  +
 31. ATV320U06N4C - Biến tần 3 pha Schneider 0.55kW 0.75HP 380~500V
  11.324.500 ₫
  -
  +

31 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Schneider