Biến tần Schneider

Biến tần Schneider

Biến tần schneider là một loại thiết bị có chức năng điều chỉnh tần số của tải theo ý muốn của người sử dụng. Biến tần sẽ thay đổi tần số của dòng điện đặt lên cuộn dây bên trong động cơ, từ đó điều khiển tốc độ của động cơ một cách vô cấp mà không cần dùng hộp số cơ khí.

2 dòng biến tần Schneider được ưa chuộng nhất hiện nay là ATV310 và ATV610

31 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ATV610C16N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 160kW 3 phase 380/415V
  226.784.800 ₫
  -
  +
 2. ATV610D11N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 11kW 3 phase 380/415V
  36.369.300 ₫
  -
  +
 3. ATV610D15N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 15kW 3 phase 380/415V
  39.150.100 ₫
  -
  +
 4. ATV610D18N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 18.5kW 3 phase 380/415V
  48.752.000 ₫
  -
  +
 5. ATV610D22N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 22kW 3 phase 380/415V
  50.043.400 ₫
  -
  +
 6. ATV610D30N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 30kW 3 phase 380/415V
  68.055.900 ₫
  -
  +
 7. ATV610D37N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 37kW 3 phase 380/415V
  70.877.400 ₫
  -
  +
 8. ATV610D45N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 45kW 3 phase 380/415V
  76.650.200 ₫
  -
  +
 9. ATV610D55N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 55kW 3 phase 380/415V
  115.490.100 ₫
  -
  +
 10. ATV610D75N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 75kW 3 phase 380/415V
  119.079.400 ₫
  -
  +
 11. ATV610D90N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 90kW 3 phase 380/415V
  128.114.800 ₫
  -
  +
 12. ATV610C11N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 110kW 3 phase 380/415V
  207.636.000 ₫
  -
  +
 13. ATV610C13N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 132kW 3 phase 380/415V
  219.931.800 ₫
  -
  +
 14. ATV320U07N4B Biến tần Schneider 0.75kW 3 Pha 380V
  13.283.600 ₫
  -
  +
 15. ATV610U75N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 7.5kW 3 phase 380/415V
  32.187.100 ₫
  -
  +
 16. ATV610U55N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 5.5kW 3 phase 380/415V
  31.068.400 ₫
  -
  +
 17. ATV610U40N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 4kW 3 phase 380/415V
  28.624.200 ₫
  -
  +
 18. ATV310H037N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 0.37kW 3 Phase 380V
  8.365.500 ₫
  -
  +
 19. ATV310H075N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 0.75kW 3 Phase 380V
  8.439.200 ₫
  -
  +
 20. ATV310HU15N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 1.5kW 3 Phase 380V
  9.048.600 ₫
  -
  +
 21. ATV310HU22N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 2.2kW 3 Phase 380V
  10.435.700 ₫
  -
  +
 22. ATV310HU30N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 3.0kW 3 Phase 380V
  12.261.700 ₫
  -
  +
 23. ATV310HU40N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 4kW 3 Phase 380V
  12.564.200 ₫
  -
  +
 24. ATV310HU55N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 5.5kW 3 Phase 380V
  15.556.200 ₫
  -
  +
 25. ATV310HU75N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 7.5kW 3 Phase 380V
  18.463.500 ₫
  -
  +
 26. ATV310HD11N4E Biến tần Schneider dòng ATV310 - 11kW 3 Phase 380V
  22.876.700 ₫
  -
  +
 27. ATV610U07N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 0.75kW 3 phase 380/415V
  24.527.800 ₫
  -
  +
 28. ATV610U15N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 1.5kW 3 phase 380/415V
  25.758.700 ₫
  -
  +
 29. ATV610U22N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 2.2kW 3 phase 380/415V
  26.068.900 ₫
  -
  +
 30. ATV610U30N4 Biến tần Schneider dòng ATV610 - 3kW 3 phase 380/415V
  27.107.300 ₫
  -
  +
 31. ATV320U06N4C - Biến tần 3 pha Schneider 0.55kW 0.75HP 380~500V
  11.324.500 ₫
  -
  +

31 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Schneider