Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 48

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ATE1-10S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 2. LE4SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.637.900 ₫
  -
  +
 3. TF4-B Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 4. LF4N-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 5. ATS11W-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  596.200 ₫
  -
  +
 6. T48A-1B-A Analog timer Hanyoung
  275.000 ₫
  -
  +
 7. ATE8-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  344.300 ₫
  -
  +
 8. ATE-06H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 9. ATE2-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 10. ATE1-3M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 11. AT8N Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  517.000 ₫
  -
  +
 12. LE3SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.282.000 ₫
  -
  +
 13. LF4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 14. ATS8W-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  596.200 ₫
  -
  +
 15. ATE-30M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 16. T38A-1N-A Analog small timer Hanyoung
  321.000 ₫
  -
  +
 17. ATE-06S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 18. AT11EN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  517.000 ₫
  -
  +
 19. ATE1-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 20. ATE-10M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 21. LE4S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.637.900 ₫
  -
  +
 22. TF4-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 23. LT1-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  686.000 ₫
  -
  +
 24. ATE-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 25. T38A-6N-A Analog small timer Hanyoung
  321.000 ₫
  -
  +
 26. ATE8-46 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  344.300 ₫
  -
  +
 27. ATE-03M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 28. ATE-24H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 29. ATE1-30S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 30. LE7M-2 Bộ định thời gian thực Autonics
  2.028.000 ₫
  -
  +
 31. TF4-AUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 32. LF4N-B Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 48

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời