Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 48

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ATE-06H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 2. TF4-AUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  805.120 ₫
  -
  +
 3. LF4N-B Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  673.880 ₫
  -
  +
 4. AT8N Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  361.680 ₫
  -
  +
 5. T48A-3B-A Analog timer Hanyoung
  187.000 ₫
  -
  +
 6. LE3SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  858.660 ₫
  -
  +
 7. ATE8-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  223.080 ₫
  -
  +
 8. ATS8W-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  357.720 ₫
  -
  +
 9. ATE-30M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 10. ATE1-60M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 11. ATE-06S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 12. AT11EN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  387.420 ₫
  -
  +
 13. LF4N-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  673.880 ₫
  -
  +
 14. LT1 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  432.480 ₫
  -
  +
 15. LE4S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  982.740 ₫
  -
  +
 16. T38A-3N-A Analog small timer Hanyoung
  218.280 ₫
  -
  +
 17. AT11DN(24-240VAC) Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  512.000 ₫
  -
  +
 18. ATE-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 19. ATE2-30M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 20. ATE1-10S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 21. ATE-03M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 22. TF4-B Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 23. LF4N-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  673.880 ₫
  -
  +
 24. LE7M-2 Bộ định thời gian thực Autonics
  2.028.000 ₫
  -
  +
 25. T48A-1B-A Analog timer Hanyoung
  187.000 ₫
  -
  +
 26. ATE8-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  223.080 ₫
  -
  +
 27. ATS8W-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  357.720 ₫
  -
  +
 28. ATE2-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 29. ATE1-3M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 30. ATE-06M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 31. TF4-BUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  805.120 ₫
  -
  +
 32. LF4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  673.880 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 48

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang