Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ATE-30S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 2. LE3SB Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.282.000 ₫
  -
  +
 3. LF4N-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  99 ₫
  -
  +
 4. FS4E-1P4 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.803.000 ₫
  -
  +
 5. ATE-60M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 6. TF4-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 7. ATE-10M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 8. ATE-03H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 9. TF4-B Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 10. LT1-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  686.000 ₫
  -
  +
 11. LE4SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.423.000 ₫
  -
  +
 12. ATE8-46 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 13. ATS11W-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  536.000 ₫
  -
  +
 14. ATE1-30S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 15. ATE-06H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 16. TF4-AUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 17. LF4N-B Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 18. AT8N Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  512.000 ₫
  -
  +
 19. LE3SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.282.000 ₫
  -
  +
 20. ATE8-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 21. ATS8W-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  536.000 ₫
  -
  +
 22. ATE-30M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 23. ATE1-60M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 24. ATE-06S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 25. AT11EN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  512.000 ₫
  -
  +
 26. ATE1-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 27. LT1 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  636.000 ₫
  -
  +
 28. LE4S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.423.000 ₫
  -
  +
 29. ATE2-30M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 30. AT11DN(24-240VAC) Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  512.000 ₫
  -
  +
 31. ATE-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 32. ATE-24H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời