Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 48

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. AT11EN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  517.000 ₫
  -
  +
 2. FS4E-1P4 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.959.100 ₫
  -
  +
 3. ATE1-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 4. LE4S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.637.900 ₫
  -
  +
 5. ATE-10M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 6. TF4-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 7. ATE-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 8. LT1-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  686.000 ₫
  -
  +
 9. T38A-6N-A Analog small timer Hanyoung
  321.000 ₫
  -
  +
 10. ATE-03M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 11. ATE8-46 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  344.300 ₫
  -
  +
 12. ATE-24H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 13. ATE1-30S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 14. TF4-AUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 15. ATE-06H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 16. LF4N-B Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 17. T48A-3B-A Analog timer Hanyoung
  275.000 ₫
  -
  +
 18. AT8N Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  517.000 ₫
  -
  +
 19. ATE8-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  344.300 ₫
  -
  +
 20. TF4-BUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 21. ATS8W-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  596.200 ₫
  -
  +
 22. ATE1-60M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 23. LE3SB Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.282.000 ₫
  -
  +
 24. ATE-06S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 25. LF4N-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 26. ATE-60M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 27. LT1 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  636.000 ₫
  -
  +
 28. T38A-3N-A Analog small timer Hanyoung
  321.000 ₫
  -
  +
 29. ATE-03H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 30. AT11DN(24-240VAC) Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  512.000 ₫
  -
  +
 31. ATE2-30M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 32. LE4SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.637.900 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 48

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang