Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

24 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 300 GDC 50x300
  1.716.000 ₫
  -
  +
 2. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x100
  1.254.000 ₫
  -
  +
 3. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 350 GDC 50x350
  1.804.000 ₫
  -
  +
 4. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x150
  1.320.000 ₫
  -
  +
 5. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 450 GDC 50x450
  1.991.000 ₫
  -
  +
 6. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x200
  1.408.000 ₫
  -
  +
 7. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x250
  1.474.000 ₫
  -
  +
 8. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x300
  1.551.000 ₫
  -
  +
 9. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x350
  1.760.000 ₫
  -
  +
 10. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x400
  99 ₫
  -
  +
 11. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x25
  99 ₫
  -
  +
 12. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x450
  99 ₫
  -
  +
 13. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x75
  1.221.000 ₫
  -
  +
 14. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x500
  99 ₫
  -
  +
 15. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 25 GDC 50x25
  1.243.000 ₫
  -
  +
 16. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 400 GDC 50x400
  1.903.000 ₫
  -
  +
 17. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 50 GDC 50x50
  1.243.000 ₫
  -
  +
 18. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 500 GDC 50x500
  209.000 ₫
  -
  +
 19. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 75 GDC 50x75
  1.331.000 ₫
  -
  +
 20. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 100 GDC 50x100
  1.331.000 ₫
  -
  +
 21. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 150 GDC 50x150
  1.430.000 ₫
  -
  +
 22. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 200 GDC 50x200
  1.529.000 ₫
  -
  +
 23. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 250 GDC 50x250
  1.617.000 ₫
  -
  +
 24. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x50
  1.177.000 ₫
  -
  +

24 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị khí nén

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ