Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

24 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x500
  2.288.000 ₫
  -
  +
 2. Xy lanh khí nén Parker GDC 50x400
  158 ₫
  -
  +
 3. Xy lanh khí nén Parker GDC 50x500
  157 ₫
  -
  +
 4. Xy lanh khí nén Parker GDC 50x75
  115 ₫
  -
  +
 5. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x50
  1.309.000 ₫
  -
  +
 6. Xy lanh khí nén Parker GDC 50x100
  119 ₫
  -
  +
 7. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x100
  1.419.000 ₫
  -
  +
 8. Xy lanh khí nén Parker GDC 50x150
  139 ₫
  -
  +
 9. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x150
  1.518.000 ₫
  -
  +
 10. Xy lanh khí nén Parker GDC 50x200
  132 ₫
  -
  +
 11. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x200
  1.628.000 ₫
  -
  +
 12. Xy lanh khí nén Parker GDC 50x250
  184 ₫
  -
  +
 13. Xy lanh khí nén Parker GDC 50x300
  127 ₫
  -
  +
 14. Xy lanh khí nén Parker GDC 50x350
  190 ₫
  -
  +
 15. Xy lanh khí nén Parker GDC 50x450
  187 ₫
  -
  +
 16. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x25
  1.309.000 ₫
  -
  +
 17. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x250
  1.738.000 ₫
  -
  +
 18. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x75
  1.419.000 ₫
  -
  +
 19. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x300
  1.848.000 ₫
  -
  +
 20. Xy lanh khí nén Parker GDC 50x25
  183 ₫
  -
  +
 21. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x350
  1.760.000 ₫
  -
  +
 22. Xy lanh khí nén Parker GDC 50x50
  175 ₫
  -
  +
 23. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x400
  172 ₫
  -
  +
 24. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x450
  106 ₫
  -
  +

24 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ

Núm Hút Chân Không