Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. CT6Y-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  943.140 ₫
  -
  +
 2. LA8N-BN Counter - Bộ đếm Autonics
  582.780 ₫
  -
  +
 3. GE6-T6A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  736.440 ₫
  -
  +
 4. LA8N-BF Counter - Bộ đếm Autonics
  636.900 ₫
  -
  +
 5. GF7-T40N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 6. LE8N-BN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  611.820 ₫
  -
  +
 7. LT1 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  432.480 ₫
  -
  +
 8. LE8N-BF Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  648.780 ₫
  -
  +
 9. LT1-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  466.480 ₫
  -
  +
 10. LC1 Counter - Bộ đếm Hanyoung
  425.000 ₫
  -
  +
 11. GF7-T60N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.696.600 ₫
  -
  +
 12. GE3-T6A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.131.000 ₫
  -
  +
 13. CT6Y-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.352.000 ₫
  -
  +
 14. FX4-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX4
  1.776.000 ₫
  -
  +
 15. FX5S-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX5S
  1.560.000 ₫
  -
  +
 16. FX6-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX6
  1.854.000 ₫
  -
  +
 17. GF7-T60 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 18. CT6Y-I4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.383.360 ₫
  -
  +
 19. FS5B Counter - Bộ đếm Autonics
  1.203.000 ₫
  -
  +
 20. CT6Y-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.558.920 ₫
  -
  +
 21. FX4YI Counter - Bộ đếm Autonics
  1.512.000 ₫
  -
  +
 22. GE6-T60 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.000 ₫
  -
  +
 23. FX6YI Counter - Bộ đếm Autonics
  1.609.000 ₫
  -
  +
 24. LC1-F Counter - Bộ đếm Hanyoung
  457.640 ₫
  -
  +
 25. CT6S-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  943.140 ₫
  -
  +
 26. CT6M-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  1.119.360 ₫
  -
  +

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang