Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. CT6Y-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.598.200 ₫
  -
  +
 2. GE6-T60 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  180 ₫
  -
  +
 3. LC1-F Counter - Bộ đếm Hanyoung
  673.000 ₫
  -
  +
 4. CT6S-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.571.900 ₫
  -
  +
 5. GE6-T6A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.083.000 ₫
  -
  +
 6. CT6M-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  1.865.600 ₫
  -
  +
 7. GF7-T40N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 8. CT6Y-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.571.900 ₫
  -
  +
 9. LT1 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  636.000 ₫
  -
  +
 10. LA8N-BN Counter - Bộ đếm Autonics
  971.300 ₫
  -
  +
 11. LT1-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  686.000 ₫
  -
  +
 12. LA8N-BF Counter - Bộ đếm Autonics
  1.061.500 ₫
  -
  +
 13. GF7-T60N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 14. LE8N-BN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.019.700 ₫
  -
  +
 15. LE8N-BF Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.081.300 ₫
  -
  +
 16. LC1 Counter - Bộ đếm Hanyoung
  625.000 ₫
  -
  +
 17. GE3-T6A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.131.000 ₫
  -
  +
 18. CT6Y-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.352.000 ₫
  -
  +
 19. GF7-T60 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 20. FX4-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX4
  1.776.000 ₫
  -
  +
 21. FS5B Counter - Bộ đếm Autonics
  1.203.000 ₫
  -
  +
 22. FX5S-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX5S
  1.560.000 ₫
  -
  +
 23. FX4YI Counter - Bộ đếm Autonics
  1.512.000 ₫
  -
  +
 24. FX6-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX6
  1.854.000 ₫
  -
  +
 25. FX6YI Counter - Bộ đếm Autonics
  1.609.000 ₫
  -
  +
 26. CT6Y-I4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.074.600 ₫
  -
  +

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang