Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 455

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. CB CP30-BA 1P 2-M 15A B Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  911.000 ₫
  -
  +
 2. MD-AD125-634W Phụ kiện motor nạp lò xo ACB
  35.888.000 ₫
  -
  +
 3. CB CP30-BA 2P 9-M 5A B Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.870.000 ₫
  -
  +
 4. AE1000-SW (Draw Out) 3P Máy cắt không khí
  100.000.000 ₫
  -
  +
 5. CB CP30-BA 1P 1-M 0.1A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 6. NF125-SV 3P 200A MB MCCB - Aptomat dạng khối Mitsubishi
  8.427.000 ₫
  -
  +
 7. Phụ kiện khác EX1-W
  22.665.000 ₫
  -
  +
 8. CB CP30-BA 3P 2-M 10A B Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  2.692.000 ₫
  -
  +
 9. MCB BH-D6 3P 16A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  639.000 ₫
  -
  +
 10. Phụ kiện cuộn ngắt - Shunt trip SHT-D048-W
  12.853.000 ₫
  -
  +
 11. NF125-SV 3P 25A MB MCCB - Aptomat dạng khối Mitsubishi
  3.710.000 ₫
  -
  +
 12. MCB BH-D10 3P 20A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  830.000 ₫
  -
  +
 13. Phụ kiện biến dòng trung tính NCT-06-W
  17.000.000 ₫
  -
  +
 14. AE1600-SW (Draw Out) 4P Máy cắt không khí
  100.000.000 ₫
  -
  +
 15. MCB BH-D6 1P 20A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  148.000 ₫
  -
  +
 16. AE2500-SW (Draw Out) 3P Máy cắt không khí
  100.000.000 ₫
  -
  +
 17. CB CP30-BA 2P 2-M 7A B Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.640.000 ₫
  -
  +
 18. MCB BH-D6 4P 40A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  1.089.000 ₫
  -
  +
 19. Phụ kiện kết nối mạng BIF-PR-W
  47.218.000 ₫
  -
  +
 20. NF32-SV 3P 4A MB MCCB - Aptomat dạng khối Mitsubishi
  1.780.000 ₫
  -
  +
 21. MCB BH-D10 4P 50A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  1.516.000 ₫
  -
  +
 22. Phụ kiện khóa liên động MI-204F-W
  17.000.000 ₫
  -
  +
 23. MCB BH-D6 1P N 1A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  666.000 ₫
  -
  +
 24. Phụ kiện bộ nguồn PW3-W
  9.447.000 ₫
  -
  +
 25. CB CP30-BA 1P 1-M 30A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 26. MCB BH-D6 4P 3A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  1.096.000 ₫
  -
  +
 27. Phụ kiện khóa liên động BCL-W
  2.071.000 ₫
  -
  +
 28. CB CP30-BA 1P 9-M 7A B Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.176.000 ₫
  -
  +
 29. MCB BH-D10 3P 4A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  1.207.000 ₫
  -
  +
 30. CB CP30-BA 1P 9-M 0.5A B Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.176.000 ₫
  -
  +
 31. Phụ kiện khóa liên động cửa DI-F-W
  38.535.000 ₫
  -
  +
 32. NF32-SV 3P 12A MB MCCB - Aptomat dạng khối Mitsubishi
  1.780.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 455

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR