Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 346

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB BH-D6 2P 0.5A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  699.000 ₫
  -
  +
 2. CB CP30-BA 3P 9-M 7A B Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  2.951.000 ₫
  -
  +
 3. CB CP30-BA 1P 1-M 0.1A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 4. MCB BH-D10 3P 20A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  830.000 ₫
  -
  +
 5. MCB BH-D6 1P N 1A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  666.000 ₫
  -
  +
 6. CB CP30-BA 1P 9-M 2A B Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.176.000 ₫
  -
  +
 7. AE4000-SWA (FIXED) 4P Máy cắt không khí
  100.000.000 ₫
  -
  +
 8. MCB BH-D10 2P 40A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  672.000 ₫
  -
  +
 9. NF125-SV 3P 40A MB MCCB - Aptomat dạng khối Mitsubishi
  3.710.000 ₫
  -
  +
 10. CB CP30-BA 1P 9-M 7A B Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.176.000 ₫
  -
  +
 11. AE1600-SW (FIXED) 3P Máy cắt không khí
  100.000.000 ₫
  -
  +
 12. AE6300-SW (FIXED) 3P Máy cắt không khí
  100.000.000 ₫
  -
  +
 13. MCB BH-D6 4P 13A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  874.000 ₫
  -
  +
 14. CB CP30-BA 3P 9-M 0.1A B Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  2.951.000 ₫
  -
  +
 15. CB CP30-BA 2P 1-M 20A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.469.000 ₫
  -
  +
 16. MCB BH-D10 4P 1.6A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  1.694.000 ₫
  -
  +
 17. MCB BH-D6 2P 25A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  407.000 ₫
  -
  +
 18. CB CP30-BA 2P 9-M 0.1A B Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.870.000 ₫
  -
  +
 19. Phụ kiện tiếp điểm phụ HAX-8-W dùng cho ACB
  17.941.000 ₫
  -
  +
 20. MCB BH-D10 2P 4A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  790.000 ₫
  -
  +
 21. MCB BH-D6 2P 50A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  588.000 ₫
  -
  +
 22. CB CP30-BA 2P 2-M 15A B Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  1.640.000 ₫
  -
  +
 23. MCB BH-D6 4P 0.5A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  1.466.000 ₫
  -
  +
 24. NF125-SV 3P 71A MB MCCB - Aptomat dạng khối Mitsubishi
  3.710.000 ₫
  -
  +
 25. CB CP30-BA 3P 1-M 3A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  2.484.000 ₫
  -
  +
 26. AE2500-SW (FIXED) 3P Máy cắt không khí
  100.000.000 ₫
  -
  +
 27. MCB BH-D6 3P 2A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  1.072.000 ₫
  -
  +
 28. CB CP30-BA 3P 9-M 20A B Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  2.951.000 ₫
  -
  +
 29. CB CP30-BA 1P 1-M 0.5A A Thiết bị bảo vệ mạch Mitsubishi
  662.000 ₫
  -
  +
 30. MCB BH-D10 4P 40A C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  1.334.000 ₫
  -
  +
 31. MCB BH-D6 1P N 3A TYPE C N Cầu dao tự động Mitsubishi
  477.000 ₫
  -
  +
 32. NF63-CV 3P 10A MB MCCB - Aptomat dạng khối Mitsubishi
  1.796.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 346

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR