Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 455

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Cầu dao tự động Mitsubishi BH-D6 1P 3A TYPE C N
  212.000,00 ₫
  -
  +
 2. Phụ kiện bộ nguồn PW4-W
  9.447.000,00 ₫
  -
  +
 3. Cầu dao tự động Mitsubishi BH-D6 3P 10A TYPE C N
  639.000,00 ₫
  -
  +
 4. Phụ kiện khóa liên động CNT-W
  12.088.000,00 ₫
  -
  +
 5. Thiết bị bảo vệ mạch CP-BA CP30-BA 1P 9-M 7A B
  1.176.000,00 ₫
  -
  +
 6. Cầu dao tự động Mitsubishi BH-D10 2P 13A C N
  521.000,00 ₫
  -
  +
 7. Thiết bị bảo vệ mạch CP-BA CP30-BA 1P 1-M 1A A
  662.000,00 ₫
  -
  +
 8. Cầu dao tự động Mitsubishi BH-D6 1P 25A TYPE C N
  168.000,00 ₫
  -
  +
 9. Máy cắt không khí dòng AE2000-SW (FIXED) 3P
  100.000.000,00 ₫
  -
  +
 10. Thiết bị bảo vệ mạch CP-BA CP30-BA 2P 2-M 15A B
  1.640.000,00 ₫
  -
  +
 11. Cầu dao tự động Mitsubishi BH-D6 4P 50A TYPE C N
  1.227.000,00 ₫
  -
  +
 12. Phụ kiện kết nối mạng BIF-CL-W
  15.112.000,00 ₫
  -
  +
 13. Thiết bị bảo vệ mạch CP-BA CP30-BA 3P 9-M 5A B
  2.951.000,00 ₫
  -
  +
 14. Cầu dao tự động Mitsubishi BH-D10 4P 63A C N
  1.624.000,00 ₫
  -
  +
 15. Phụ kiện khóa Cylinder CYL-WK-W
  13.594.000,00 ₫
  -
  +
 16. Cầu dao tự động Mitsubishi BH-D6 2P 1A TYPE C N
  699.000,00 ₫
  -
  +
 17. Máy cắt không khí dòng AE3200-SW (FIXED) 3P
  100.000.000,00 ₫
  -
  +
 18. Thiết bị bảo vệ mạch CP-BA CP30-BA 1P 1-M 10A A
  662.000,00 ₫
  -
  +
 19. Cầu dao tự động Mitsubishi BH-D10 1P 1.6A C N
  383.000,00 ₫
  -
  +
 20. Phụ kiện tiếp điểm phụ AX-4-W
  6.035.000,00 ₫
  -
  +
 21. Thiết bị bảo vệ mạch CP-BA CP30-BA 3P 2-M 0.3A B
  2.692.000,00 ₫
  -
  +
 22. Cầu dao tự động Mitsubishi BH-D10 4P 2A C N
  1.583.000,00 ₫
  -
  +
 23. Phụ kiện Door Frame DF-W
  4.147.000,00 ₫
  -
  +
 24. Thiết bị bảo vệ mạch CP-BA CP30-BA 3P 9-M 30A B
  2.951.000,00 ₫
  -
  +
 25. Máy cắt không khí dòng AE4000-SWA (FIXED) 4P
  100.000.000,00 ₫
  -
  +
 26. Thiết bị bảo vệ mạch CP-BA CP30-BA 3P 1-M 3A A
  2.484.000,00 ₫
  -
  +
 27. Phụ kiện UVT bảo vệ thấp áp UTV-D024B-W(INST)
  30.218.000,00 ₫
  -
  +
 28. Thiết bị bảo vệ mạch CP-BA CP30-BA 3P 9-M 0.3A B
  2.951.000,00 ₫
  -
  +
 29. Cầu dao tự động Mitsubishi BH-D6 2P 6A TYPE C N
  504.000,00 ₫
  -
  +
 30. Phụ kiện UVT bảo vệ thấp áp UTV-A240B-W(05)
  30.218.000,00 ₫
  -
  +
 31. Cầu dao tự động Mitsubishi BH-D10 1P 10A C N
  208.000,00 ₫
  -
  +
 32. Phụ kiện biến dòng xuyến ZT-100B-W
  32.112.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 455

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR