Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ cấp nguồn một chiều DC hay còn gọi là máy cấp nguồn một chiều là dòng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh cấp đầu ra là dòng điện một chiều từ nguồn điện 220V AC thông thường hay có thể xem là biến đổi dòng từ AC sang DC.

Công dụng chính của bộ nguồn DC này là cấp điện áp cho các linh kiện và thường sử dụng cho các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện hoặc các công việc nghiên cứu điện trong phòng thí nghiệm

Sản phẩm 1-32 of 58

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ABL2REM24085H Power - Bộ nguồn Schneider
  651.882 ₫
  -
  +
 2. TPS-100S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.218.000 ₫
  -
  +
 3. S8FS-C07524J Power - Bộ nguồn Omron
  360.000 ₫
  -
  +
 4. SP-0312 Power - Bộ nguồn Autonics
  541.860 ₫
  -
  +
 5. TPS-350S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 6. SPA-100-12 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.634.820 ₫
  -
  +
 7. SPA-075-05 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.500.840 ₫
  -
  +
 8. TPS-30S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  378.760 ₫
  -
  +
 9. ABL2REM24100H Power - Bộ nguồn Schneider
  1.000 ₫
  -
  +
 10. TPS-150S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.218.000 ₫
  -
  +
 11. TPS-75S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  485.520 ₫
  -
  +
 12. SP-0324 Power - Bộ nguồn Autonics
  541.860 ₫
  -
  +
 13. TPS-350S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.633.360 ₫
  -
  +
 14. SPA-100-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.634.820 ₫
  -
  +
 15. S8FS-C15024J Power - Bộ nguồn Omron
  568.800 ₫
  -
  +
 16. TPS-30S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 17. ABL2REM24150H Power - Bộ nguồn Schneider
  1.000 ₫
  -
  +
 18. TPS-150S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  910.520 ₫
  -
  +
 19. TPS-30S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  378.760 ₫
  -
  +
 20. SPA-050-05 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.177.440 ₫
  -
  +
 21. ABL2REM24015H Power - Bộ nguồn Schneider
  259.000 ₫
  -
  +
 22. S8FS-C35024J Power - Bộ nguồn Omron
  948.960 ₫
  -
  +
 23. TPS-75S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  485.520 ₫
  -
  +
 24. TPS-150S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.339.000 ₫
  -
  +
 25. TPS-50S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  461.720 ₫
  -
  +
 26. S8FS-C05024J Power - Bộ nguồn Omron
  349.200 ₫
  -
  +
 27. ABL2REM24020H Power - Bộ nguồn Schneider
  1.000 ₫
  -
  +
 28. SPA-030-05 Power - Bộ nguồn Autonics
  983.400 ₫
  -
  +
 29. TPS-15S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.339.000 ₫
  -
  +
 30. SPA-050-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.177.440 ₫
  -
  +
 31. TPS-220S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  5.061.100 ₫
  -
  +
 32. TPS-50S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  461.720 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 58

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ điều khiển nguồn

Bộ nguồn