Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ cấp nguồn một chiều DC hay còn gọi là máy cấp nguồn một chiều là dòng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh cấp đầu ra là dòng điện một chiều từ nguồn điện 220V AC thông thường hay có thể xem là biến đổi dòng từ AC sang DC.

Công dụng chính của bộ nguồn DC này là cấp điện áp cho các linh kiện và thường sử dụng cho các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện hoặc các công việc nghiên cứu điện trong phòng thí nghiệm

Sản phẩm 1-32 of 58

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SPA-075-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  2.199.000 ₫
  -
  +
 2. ABL2REM24085H Power - Bộ nguồn Schneider
  99 ₫
  -
  +
 3. TPS-15S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  396.000 ₫
  -
  +
 4. S8FS-C07524J Power - Bộ nguồn Omron
  484.000 ₫
  -
  +
 5. TPS-100S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.104.000 ₫
  -
  +
 6. TPS-350S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  2.632.000 ₫
  -
  +
 7. SP-0305 Power - Bộ nguồn Autonics
  606.000 ₫
  -
  +
 8. SPA-075-05 Power - Bộ nguồn Autonics
  99 ₫
  -
  +
 9. SPA-100-05 Power - Bộ nguồn Autonics
  99 ₫
  -
  +
 10. ABL2REM24100H Power - Bộ nguồn Schneider
  99 ₫
  -
  +
 11. TPS-30S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 12. TPS-75S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  714.000 ₫
  -
  +
 13. TPS-100S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.104.000 ₫
  -
  +
 14. TPS-350S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  2.402.000 ₫
  -
  +
 15. SP-0312 Power - Bộ nguồn Autonics
  606.000 ₫
  -
  +
 16. SPA-100-12 Power - Bộ nguồn Autonics
  99 ₫
  -
  +
 17. ABL2REM24150H Power - Bộ nguồn Schneider
  99 ₫
  -
  +
 18. TPS-30S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 19. TPS-150S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.214.000 ₫
  -
  +
 20. SPA-050-05 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.506.000 ₫
  -
  +
 21. SP-0324 Power - Bộ nguồn Autonics
  606.000 ₫
  -
  +
 22. SPA-100-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  2.372.000 ₫
  -
  +
 23. TPS-75S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  714.000 ₫
  -
  +
 24. S8FS-C15024J Power - Bộ nguồn Omron
  924.000 ₫
  -
  +
 25. TPS-30S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  505.000 ₫
  -
  +
 26. TPS-150S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.339.000 ₫
  -
  +
 27. S8FS-C05024J Power - Bộ nguồn Omron
  484.000 ₫
  -
  +
 28. TPS-30S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 29. SPA-030-05 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.236.000 ₫
  -
  +
 30. ABL2REM24015H Power - Bộ nguồn Schneider
  99 ₫
  -
  +
 31. SPA-050-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.506.000 ₫
  -
  +
 32. S8FS-C35024J Power - Bộ nguồn Omron
  1.573.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 58

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn

Bộ nguồn