Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 258

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ATM4-53H Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 2. ATM4-55M Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 3. ATM4-230S Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 4. ATE8-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  344.300 ₫
  -
  +
 5. ATM4-510S Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 6. AT8PSN-2 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  690.800 ₫
  -
  +
 7. ATM4-530M Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 8. CT6Y-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.025.100 ₫
  -
  +
 9. AT11DN-1 Bộ định thời - Relay thời gian Autonics
  517.000 ₫
  -
  +
 10. ATS11-11E Bộ định thời Autonics
  466.400 ₫
  -
  +
 11. ATS11-13E Bộ định thời Autonics
  466.400 ₫
  -
  +
 12. ATM4-23H Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 13. CT6Y-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.598.200 ₫
  -
  +
 14. ATM4-65S Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 15. LE7M-2B Bộ định thời kỹ thuật số loại hiển thị tuần/năm
  2.488.200 ₫
  -
  +
 16. ATM4-660S Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 17. ATM4-260S Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 18. ATS11W-43 Bộ định thời Autonics
  596.200 ₫
  -
  +
 19. ATS8-13 Bộ định thời Autonics
  466.400 ₫
  -
  +
 20. ATS11-21D Bộ định thời Autonics
  466.400 ₫
  -
  +
 21. ATM4-23M Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 22. ATS11W-11 Bộ định thời Autonics
  596.200 ₫
  -
  +
 23. ATM4-25S Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 24. ATS11W-21 Bộ định thời Autonics
  596.200 ₫
  -
  +
 25. ATM4-63M Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 26. ATS8W-23 Bộ định thời Autonics
  596.200 ₫
  -
  +
 27. AT8PMN-6 Bộ định thời Analog Autonics
  690.800 ₫
  -
  +
 28. ATS11-21E Bộ định thời Autonics
  466.400 ₫
  -
  +
 29. ATM4-610S Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 30. ATS8SD-4 Bộ định thời Autonics
  647.900 ₫
  -
  +
 31. ATM4-630M Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 32. ATS8W-13 Bộ định thời Autonics
  596.200 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 258

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang