Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 261

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. LA8N-BF Counter - Bộ đếm Autonics
  1.061.500 ₫
  -
  +
 2. ATM4-53H Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 3. ATM4-55M Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 4. ATM4-230S Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 5. ATE8-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  344.300 ₫
  -
  +
 6. ATM4-510S Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 7. ATE-20S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  121 ₫
  -
  +
 8. ATM4-530M Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 9. ATM4-660M Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 10. LE8N-BF Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.081.300 ₫
  -
  +
 11. ATS11-11D Bộ định thời Autonics
  466.400 ₫
  -
  +
 12. ATS11-13D Bộ định thời Autonics
  466.400 ₫
  -
  +
 13. ATM4-23H Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 14. AT8PMN-2 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  690.800 ₫
  -
  +
 15. ATM4-65M Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 16. ATE-30S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 17. ATE2-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 18. ATS11W-23 Bộ định thời Autonics
  596.200 ₫
  -
  +
 19. ATS8-11 Bộ định thời Autonics
  466.400 ₫
  -
  +
 20. ATS11-13E Bộ định thời Autonics
  466.400 ₫
  -
  +
 21. ATM4-23M Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 22. ATS11-43E Bộ định thời Autonics
  466.400 ₫
  -
  +
 23. AT8PSN-2 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  690.800 ₫
  -
  +
 24. ATS11W-13 Bộ định thời Autonics
  596.200 ₫
  -
  +
 25. ATS8W-11 Bộ định thời Autonics
  596.200 ₫
  -
  +
 26. CT6Y-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.352.000 ₫
  -
  +
 27. ATS8W-21 Bộ định thời Autonics
  596.200 ₫
  -
  +
 28. FX6M-1P4 Bộ đếm - Bộ định thời Autonics
  2.769.800 ₫
  -
  +
 29. ATS11-21D Bộ định thời Autonics
  466.400 ₫
  -
  +
 30. ATM4-25M Bộ định thời Autonics
  413.600 ₫
  -
  +
 31. ATS8P-6S Bộ định thời Autonics
  754.600 ₫
  -
  +
 32. CT6S-2P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  2.951.300 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 261

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời