Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 229

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. FX4S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX4S
  1.776.000 ₫
  -
  +
 2. ATS11W-21 Bộ định thời Autonics
  99 ₫
  -
  +
 3. FX4S-1P2 Bộ đếm/Bộ định thời Autonics
  1.850.200 ₫
  -
  +
 4. ATS8-41 Bộ định thời Autonics
  99 ₫
  -
  +
 5. AT8PSN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  676.000 ₫
  -
  +
 6. FX4H-1P4 Bộ đếm bộ định thời loại hiển thị số Autonics
  99 ₫
  -
  +
 7. FX4YI Counter - Bộ đếm Autonics
  1.512.000 ₫
  -
  +
 8. ATE-60M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 9. ATM4-65S Bộ định thời Autonics
  99 ₫
  -
  +
 10. CT4S-1P2 Bộ đếm bộ định thời loại hiển thị số có thể lập trình Autonics
  1.559.800 ₫
  -
  +
 11. ATS8-23 Bộ định thời Autonics
  99 ₫
  -
  +
 12. AT8PMN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  676.000 ₫
  -
  +
 13. CT6Y-I2T Bộ đếm bộ định thời loại hiển thị số có thể lập trình Autonics
  99 ₫
  -
  +
 14. CT6Y-2P2 Bộ đếm bộ định thời loại hiển thị số có thể lập trình Autonics
  2.005.300 ₫
  -
  +
 15. LE8N-BF Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  887.000 ₫
  -
  +
 16. ATM4-51S Bộ định thời Autonics
  99 ₫
  -
  +
 17. CT6S-2P2T Bộ đếm bộ định thời loại hiển thị số có thể lập trình Autonics
  99 ₫
  -
  +
 18. CT6M-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  1.993.000 ₫
  -
  +
 19. CT6Y-I2 Bộ đếm bộ định thời loại hiển thị số có thể lập trình Autonics
  99 ₫
  -
  +
 20. ATE8-46 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 21. T38N-12-HA Bộ định thời Hanyoung
  195.000 ₫
  -
  +
 22. AT11DN-2 Bộ định thời - Relay thời gian Autonics
  512.000 ₫
  -
  +
 23. ATS8SD-4 Bộ định thời Autonics
  99 ₫
  -
  +
 24. FX4M-2P4 Bộ đếm bộ định thời loại hiển thị số Autonics
  3.049.200 ₫
  -
  +
 25. CT6Y-2P4T Bộ đếm bộ định thời loại hiển thị số có thể lập trình Autonics
  99 ₫
  -
  +
 26. AT11DN(24-240VAC) Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  512.000 ₫
  -
  +
 27. T38N-10-A Bộ định thời Hanyoung
  195.000 ₫
  -
  +
 28. LA8N-BF Counter - Bộ đếm Autonics
  751.000 ₫
  -
  +
 29. CT6Y-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.352.000 ₫
  -
  +
 30. ATS11W-11 Bộ định thời Autonics
  99 ₫
  -
  +
 31. FS4-1P2 Bộ đếm Autonics
  1.838.100 ₫
  -
  +
 32. ATE-10M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 229

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời