Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

22 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x100
  1.285.772 ₫
  -
  +
 2. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x200
  1.492.247 ₫
  -
  +
 3. Xy lanh khí nén Parker GDC 63x150
  1.000 ₫
  -
  +
 4. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x250
  1.612.548 ₫
  -
  +
 5. Xy lanh khí nén Parker GDC 63x200
  1.000 ₫
  -
  +
 6. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x300
  1.733.702 ₫
  -
  +
 7. Xy lanh khí nén Parker GDC 63x250
  1.000 ₫
  -
  +
 8. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x350
  1.859.200 ₫
  -
  +
 9. Xy lanh khí nén Parker GDC 63x300
  1.000 ₫
  -
  +
 10. Xy lanh khí nén Parker GDC 63x400
  1.000 ₫
  -
  +
 11. Xy lanh khí nén Parker GDC 63x500
  1.000 ₫
  -
  +
 12. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x75
  1.000 ₫
  -
  +
 13. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x150
  1.371.092 ₫
  -
  +
 14. Xy lanh khí nén Parker GDC 63x50
  1.000 ₫
  -
  +
 15. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x400
  1.972.598 ₫
  -
  +
 16. Xy lanh khí nén Parker GDC 63 Hình tròn 75 GDC 63x75
  1.000 ₫
  -
  +
 17. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x450
  2.277.000 ₫
  -
  +
 18. Xy lanh khí nén Parker GDC 63x100
  1.000 ₫
  -
  +
 19. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x500
  2.208.935 ₫
  -
  +
 20. Xy lanh khí nén Parker GDC 63x350
  1.000 ₫
  -
  +
 21. Xy lanh khí nén Parker GDC 63x450
  1.000 ₫
  -
  +
 22. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x50
  1.168.031 ₫
  -
  +

22 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ

Núm Hút Chân Không